Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Нови хоризонти пред МВР-дарителите

Радикалното развитие по темата с даренията, обещано от ръководството на МВР миналата седмица, се състоя като по учебник. Но не като учебник поне за студенти, а нещо като помагало за средношколци. В него нещата изглеждат подредени и ясни, защото се предполага, че по-малките по-трудно разбират някои неща. Например, че дяволът често се крие в подробностите, а писаното слово нерядко прикрива намеренията, вместо да ги разкрива. Особено когато става въпрос за пари.
В началото на седмицата вътрешният министър Цветан Цветанов подписа заповед, с която от 1 септември забрани сключване на договори за дарения за МВР.
Радикализмът на тази крачка обаче е спънат от изключения, които надминават в пъти правилото. Дарителството в полза на вътрешното ведомство се ограничава само по отношение на частните физически и юридически лица. Онези, които ще продължат да радват министерството с даровете си, са общините, държавните структури, които имат функции при осъществяването на държавна власт, държавните предприятия или търговски дружества със 100% държавно участие в капитала им, международни органи или организации, чуждестранни държавни органи, Европейския съюз или негов орган или институция.
Публикуваната на интернет страницата на МВР заповед на Цветанов гласи още, че договорите за дарения ще съдържат клауза, която позволява публикуване на подробности в публичния регистър на министерството. Там ще се съдържа информация за датата и номера на сключеното споразумение, страните в него, предмета и дейността на договора, както и конкретния получател в министерството. Публикуването на тази информация трябва да бъде съобразено със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Публичният регистър за договорите, сключени след 1 януари 2011 г., ще започне да функционира от 1 октомври. До 1 септември пък съобразно заповедта трябва да бъдат променени вътрешните правила за сключване на договори за дарения, утвърдени от Цветанов в средата на юни.
Кое в заповедта на вътрешния министър подсказва, че промяната не е толкова радикална, колкото МВР-началниците твърдят? На първо място, макар и изпаднали от списъка с възможните дарители, частните лица имат достатъчно полезни ходове, колчем ги напъне любовта към силовото ведомство. Както писахме в предишния си брой, на дневен ред е схемата с опосредстване на даренията. Щом като не могат да даряват директно на МВР, дарителите ще намерят път към сметката на ведомството по заобиколен начин. Няма пречка те да дарят материални и финансови средства на държавни и общински структури, а те на свой ред да препратят даровете към МВР. В заповедта на Цветанов няма и дума за проверка на произхода на средствата на дарителите, които остават в списъка, а в общините едва ли ще питат дарител как е заделил дареното. Дава ли - вземат.
Като се има предвид, че дружеството на МВР Безконтактни мултиплексорни вериги (БМВ) всъщност е и най-големият му дарител, пък излиза, че МВР трябва да пита себе си за получените средства. Целта на едно търговско дружество поначало не е да дарява, а да продава, затова не е много ясно какво се крие зад тази дарителска практика между БМВ и вътрешното министерство. Във всеки случай дружеството има възможност, подобно на държавните и общински структури, да акумулира средства от частни лица, а предназначението им да се договаря устно. Но пък защо тази уговорка да не присъства и в писмен вид като част от дарителския договор в полза на тези структури? Изпълнението на подобна клауза ще се контролира от първоначалния дарител и няма да присъства в договора за дарение за министерството. То ще получава средства само от субектите, изброени в заповедта на вътрешния министър.
Интересно е как ще се прилага и изискването договорите за дарения да съдържат клауза, която позволява публикуване на подробности в публичния регистър на министерството. Би следвало да се тълкува, че всички договори ще съдържат задължително такава клауза. Но пък думата позволява навежда на мисълта, че публикуването на тези подробности не е абсолютно задължително. Дали зад нея не се крие възможността някои подробности за договорите извън личните данни и класифицираната информация да бъдат спестени на публичния регистър?
Крайно подозрително е и решението в регистъра да попаднат само дарителските договори, сключени от началото на тази година. Това означава, че даренията за първата година и половина от мандата на ГЕРБ ще останат скрити. Но именно тогава дарителството в полза на вътрешното ведомство беше особено динамично и е добре да се знае що за хора са заделяли от залъка си в условията на криза и при смяната на управлението. Еднакво показателно би било и ако те са различни, и ако са едни и същи.
В самото министерство всъщност винаги са били наясно с многото морални дефицити на дарителството, както се изрази преди седмица заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Другият заместник на Цветанов, Димитър Георгиев, обясни тази седмица пред медиите, че изключенията в заповедта на началника му са една добра възможност за взаимодействие между общините и държавните институции. Не става въпрос само за горива. Би могло да се подпомогне в определена сфера дейността, би могло общината да направи дарение със сграден фонд и да подпомогне дейността на министерството.
Георгиев побърза да внуши, че проблемът е изцяло решен: Най-основното, което бе във фокуса на общественото внимание, това са даренията от физическите и юридическите лица и затова със заповед на министъра на вътрешните работи от 1 септември те се прекратяват. Контролът ще се установява именно с този регистър, в който от 1 октомври ще бъде качена цялата информация за даренията от януари 2011 година. Ще има възможност да се прави мониторинг на това, което е направено като дарение и получено от всички структури. Към настоящия момент информацията е децентрализирана, тя е във всички областни дирекции, юридически лица на МВР и не е възможно да се прави такъв мониторинг и контрол над това, което те получават като дарения.
Във всеки случай няма съмнение, че каквито и отстъпки да прави под външен натиск, вътрешното министерство ще използва всяка възможност за запазване на приходите. В края на миналата седмица стана ясно, че в одита на Сметната палата за изпълнението на бюджета на МВР за 2010 г. е направено заключение, е, че Финансовият отчет на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. се заверява с резерви. МВР не дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото си състояние по отношение на счетоводния баланс.
Одиторите са записали още, че по изпълнението на бюджета не са открити сериозни съществени грешки и нередности, въпреки многото грешки по пасива или актива. Приходите по бюджета са увеличени с 3.76 на сто, разходите - с 8.83 на сто, а субсидията от централния бюджет - с 8.57 на сто, спрямо първоначалното утвърдените по план сметки за бюджета на ведомството.
Съчетанието от мъгла и все повече държавни средства към касата на МВР не се харесва никак и на финансовия министър Симеон Дянков. През седмицата той обля колегата си Цветанов с поредния студен душ, коментирайки държавния бюджет за 2012 година. Основната тема на Бюджет 2012 ще бъде преразпределение на средства от сектор Сигурност, който включва МВР, разузнаването и ДАНС, към науката, образованието и културата. Ние плащаме повече за сигурност от останалите европейски държави и по-малко за наука и образование. А трябва да е обратното. В момента за сектор Сигурност отиват 4% от БВП на страната, като 2% са за МВР, което е най-високият процент от всички страни в ЕС. За сравнение, средният за Европа е под 1.5% от БВП, заяви в телевизионно интервю Дянков. И допълни, че очаква тежки разговори, спорове и дебати по темата с вътрешния министър Цветан Цветанов, за които се подготвя.
Както обикновено, вътрешният министър не му остана длъжен. Не Симеон Дянков е този, който разпределя бюджета в страната. Това става с решение, първо, на българското правителство, а след това и на Народното събрание. Не съм гледал изявите на колегата, но той неправилно води разговор по толкова сериозни въпроси през медиите. Аз гледам какви са резултатите и как се справят колегите на магистралата. Това няма как някой да го разбере, защото трябва да си с колегите, за да видиш как минава тяхното ежедневие, контрира Цветанов. В добавка той приведе солиден аргумент - вече обсъждал с премиера Бойко Борисов бюджетът на МВР за 2012 г. да се запази същият, както през тази година. Знаете, че изказвания имаше и преди внасянето на бюджета за 2011 г., но всеки може да защити своите искания, предупреди Цветанов.
Дали на финансовия министър ще му достигнат силите да обърне решително тази отколешна тенденция и да ореже милиардния бюджет на най-скъпото ведомство не е никак сигурно. Подобно на съдебната власт вътрешното министерство е научено да се смята за любимо дете на държавата, на което нищо не може да се отказва. Нищо, че продуктът Сигурност, който двете мегаструктури трябва да произвеждат, е крайно дефицитен вече две десетилетия.
Огнян Стойчев

В каре:

Най-голямата полицейска синдикална организация в страната - Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), подкрепи заповедта на министъра на вътрешните работи, забраняваща даренията от фирми и граждани в полза на МВР.
В резултат на това решение би трябвало да бъде ликвидирана още една порочна практика. Чрез възможността полицейски структури да се снабдяват с необходими за изпълнение на функциите им материали и консумативи чрез спонсорство от физически лица и частни фирми, държавата, в лицето на МВР, практически абдикираше от част от своите задължения към обществото. От самото си създаване СФСМВР е против тази порочна практика. Независимо дали е взето в резултат на обществен натиск, на натиск от страна на европейските институции, или е резултат на вътрешно убеждение, решението на министър Цветан Цветанов е правилно и получава пълната подкрепа на Федерацията. Изразяваме становище, че това решение трябва да засегне не само паричните дарения, а и предоставянето на структури на МВР на техника за временно ползване от страна на физически лица и частни фирми, се казва в становището на полицейския синдикат.
Председателят на управителния му съвет Валентин Попов не пропусна обаче да изрази надежда, че парите за ведомството няма да намалеят. Надявам се бюджетът на МВР за 2012 г. да позволи тази необходимост да остане в миналото, коментира Попов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във