Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НОВИЯТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПРЕДВИЖДА

ГЛОБА ИЛИ ЗАТВОР ЗА ВСЕКИ ЧИНОВНИК, НЕИЗПЪЛНИЛ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕОколо 40% от съдебните решения по административни дела не се изпълняват от държавните органи. Това стана ясно от изследване за ефективността на административното правосъдие, осъществено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) сред жалбоподатели в съдилищата в София, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново и Благоевград. Данните бяха представени пред административни съдии от цялата страна по време на семинара Реформа в административното правосъдие в България, организиран на 30 март (вторник) от Програмата за развитие на ООН, Министерството на правосъдието и Върховния административен съд (ВАС). Най-много изпълнени решения от страна на ведомствата има в Русе, а най-малко - в Благоевград, като най-често разпореденото от съда се изпълнява от митническата администрация. Според НЦИОМ, хората са подчертано скептични към административното правосъдие, въпреки че вярват в почтеността и професионализма на съдиите, разглеждащи административни дела. Две трети от участниците в изследването твърдят, че ще обжалват неблагоприятното за тях решение, дори да знаят, че нямат шанс да го спечелят. Най-голям дял сред административните дела имат тези за имот или собственост, а една пета от анкетираните водят данъчни дела. Следват споровете за реституция, социално осигуряване и решения на общината. Около 40 на сто от административните дела са водени срещу общини, 16% - срещу регионални данъчни дирекции, а 10% - срещу районни управления Социално осигуряване. Областните управители са ответници по 7% от делата, а РДВР и поземлените комисии - по четири на сто. Според констатациите на НЦИОМ, най-голям е броят на делата (68%), които са продължили до две години. Самите административни съдии, сред които също е правена анкета, посочват като основна причина за забавянето нередовното призоваване (43%), неизпращането на цялата преписка от страна на администрацията (25%), неточното посочване на заинтересованите страни (16%), целенасоченото протакане от страна на гражданите (16%) и исканията за нови доказателства и експертизи. Съдиите предлагат да бъдат налагани глоби на ведомствата при неизпратена информация, да се усъвършенства системата за призоваване и да се завишат санкциите при отлагане на делото.До известна степен тези препоръки са изпълнени в проекта на Административнопроцесуален кодекс (АПК), който организаторите на семинара представиха пред съдиите. За решаване на проблема с неизпълнението на съдебни решения, което според Европейската конвенция за правата на човека е отказ от правосъдие, както напомни заместник-председателят на ВАС Светла Петкова, настоящите глоби (до 500 лв.) ще бъдат завишени драстично. Проф. Кино Лазаров, член на екипа, работещ върху Административнопроцесуалния кодекс, уточни, че таванът на глобата трябва да бъде съобразен с... Наказателния кодекс. Тоест - всяко лице, което възпрепятства изпълнението на съдебно решение, трябва да бъде санкционирано с глоба до 5000 лв. или затвор до три години. Проектът предвижда създаването на 10-12 регионални административни съдилища, като вече започна битката между различни градове за това къде точно да се разположат новите правораздавателни институции. Общо 21 населени места вече са заявили, че разполагат с материалната база, оборудването и магистратите, необходими за създаването на специализиран административен съд. Друга кардинална идея, залегнала в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), е възможността в производството пред първоинстанционния съд, когато делото не е сложно, да се разглежда от един съдия. Съгласно действащото законодателство, този тип дела се решават от трима съдии на първа инстанция, а на втора - от петима. Освен това в АПК ще бъде предвиден и механизъм за съединяване на жалбата срещу административен акт с искането за присъждане на обезщетение за вреди, причинени от него. По този начин на хората ще им бъде спестено второ съдебно производсво, предрешено исковото дело. В края на семинара председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев каза пред журналисти, че ще направи всичко възможно проектът на АПК да бъде завършен от работната група до лятото, за да може през есента правителството да го внесе в Народното събрание. Ако всичко върви нормално, уточни той, до края на 2006 г. регионалните административни съдилища трябва да заработят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във