Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Новият НК - мек и... неособено нов

Подреден, смекчен и леко реновиран - такъв е новият Наказателен кодекс (НК)в проекта, който Министерството на правосъдието публикува на интернет страницата си в навечерието на великденските празници. Правосъдният министър Диана Ковачева коментира преди около два месеца предстоящата поява на особената му част, и така узнахме, че една от идеите е в нея да се даде предимство на интересите на защита на правата на личността. Според нея акцентът бил върху опазването на живота и здравето на хората, което било и световна тенденция.


Тогава Ковачева спомена конкретно единствено вероятността да отпадне наказанието доживотен затвор без право на замяна, тъй като сме единствената демократична страна, в която то още съществува. А специалистите са на мнение, че тази най-тежка санкция не допринася за превъзпитаване на осъдените. Министърката обаче призна, че обществото е твърде стресирано от жестокостта на някои престъпления и иска адекватно възмездие. Затова тя призова за диалог, който да отчете както европейската тенденция, така и очакванията за справедливост на българските граждани.


Представената в навечерието на великденските празници Особена част на проекта за нов НК тепърва ще предизвиква коментари, но още с публикуването му на сайта на правосъдното министерство се наби в очи липсата на мотиви към него. Вместо това са изброени имената на привлечените в работната група магистрати, преподаватели и експерти. Но компетентността на много от тях е доста спорна. Правосъдното министерство изобщо не се афишира като вносител на законопроекта, а създава впечатлението, че действа предимно като пощенска кутия. Освен участниците в работната група е посочено, че е поискано становището на неправителствени организации, на държавни ведомства, на висши учебни заведения и други институции, за да бъде взето под внимание и тяхното мнение. После пък се уточнява, че до 15 май те, както и всички други желаещи, ще могат да изразят становище по проекта.


Липсата на мотиви към тази основна част от законодателството ни остава в неведение за отправните точки в наказателната политика. Някои от авторите се похвалиха анонимно в медиите, че основните характеристики на обновения норматив са намалялата репресивност и новата систематика на престъпните деяния, която ще преодолее хаоса в сега действащия кодекс. Новата подредба следва степенуването на ценностите в конституцията, където на първо място са правата на личността - живот, здраве, неприкосновеност. Затова в началото на Особената част са поставени престъпленията против живота и здравето, а не противодържавните престъпления, както е сега. Преди тях са и стопанските престъпления, като всички престъпления против публичните финанси са събрани в една глава.


Наказателните състави са много повече - сегашните 419 основни текста са нараснали до 561. Явно не се е получило предлаганото в последните години разтоварване на кодекса от излишни състави, някои от които трябвало да отпаднат, а други да бъдат отделени от престъпленията в отделен закон като простъпки. Идеята беше те да бъдат санкционирани по облекчен ред и да се наказват по-леко. После се стигна до патова ситуация, тъй като наред с Наказателния кодекс бившият правосъден министър, а сегашен вицепрезидент Попова миналата година сложи началото и на проект за Административнонаказателен кодекс, чиито състави може да се дублират с простъпките.


В крайна сметка, въпреки тенденцията за увеличаване на престъпността, се предлага нов НК, в който куп наказания са занижени, а много квалифицирани състави са премахнати. Отпаднали са текстовете за спекула, за получаване на нетрудови доходи и за безделничество, а някои прокурори ентусиасти повдигаха обвинения срещу проститутките именно базирайки се на тях. Премахнат е и съставът за просия, но не и за пълнолетни лица, които използват за просия деца под 14 години. Премахнато е единствено изискването за системност в тези случаи. Сводничеството и порнографията, които сега се определят като престъпления против половата неприкосновеност, са прехвърлени в частта за престъпленията против реда и общественото спокойствие, тъй като всъщност нарушават обществения морал, а не съдържат насилие.


Увеличението на наказанията за отвличане, което управляващите въведоха в първите месеци на мандата си по настояване на премиера Бойко Борисов, е загърбено и те дори вече са намалени. Сега в най-тежките случаи - при отвличане, съпроводено с прояви на особена жестокост или с поставяне на условия, НК предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. В проекта обаче те вече са занижени на 5 до 15 години лишаване от свобода. В общия случай обхватът пада от 3 до 10 години на 2 до 8 години затвор. Аргументът, че в тежките случаи наказанията за отвличане се приближават или изравняват с повечето от наказанията за умишлено убийство е принципно правилен. Не е ясно обаче защо не се мисли за тях да се въведе по-висок максимум - от 20 години, тъй като съществуват много възможности за редуцирането на наказанията.


Авторите на проекта за нов НК уверяват, че са дали предимство на защитата на правата на личността, но всъщност са смекчили някои от санкциите за посегателство върху най-важното от тях - правото на живот. Намалената наполовина максимална граница(от 6 на 3 години)на наказанието лишаване от свобода за приготовлението и подбуждането към убийство показва, че те го считат за твърде безобидно деяние. Убийството по непредпазливост пък е прехвърлено в групата на леките престъпления, които се наказват със затвор до пет години. Максимумът е свален от пет на три години затвор, което означава, че наказанието може да бъде не само условно, но да бъде сведено дори до глоба.


Засилена е защитата на собствеността при най-масовите посегателства срещу нея - кражба и грабеж. Това ще се постигне чрез сваляне на долната граница, която ще се приема дали отнетото имущество е в големи или в особено големи размери и дали вредите от него са големи или особено големи. Според сегашната практика на Върховния касационен съд мярката за особено големи размери е 140 минимални заплати, а в проекта те вече са намалени до сто. Мярката за големи размери на кражбата пък е занижена от 70 на 50 минимални заплати.


Дискутираното в последните години криминализиране на неплатените осигуровки и здравни вноски по трудови договори е осъществено и е вкарано направо в категорията на тежките престъпления. Работодателите, които си спестяват тези разходи, ще бъдат наказвани със затвор до шест години, но ако неплатените осигуровки са в размер на поне 25 минимални заплати. При по-големи суми максималните санкции нарастват до 8 и дори до 12 години, но са предвидени и минимуми съответно от една и от три години затвор. Съдът може да конфискува и половината от личното имущество на работодателя. Ако той внесе всички дължими осигуровки до края на делото, наказанието не може да надвишава шест години лишаване от свобода. Самоосигуряващите се няма да подлежат на наказателно преследване за невнесени осигуровки.


Криминализирано е преотстъпването на автомобил на пияни или на дрогирани водачи, а също шофирането без книжка или с отнето свидетелство за правоуправление. Преотстъпилият колата ще носи същата отговорност, ако нередовният водач причини катастрофа с жертви и щети.


В някои от съставите на транспортните престъпление лишаването от свобода до една и две години може да бъде заменено с пробация или с глоба. При особено тежки случаи наред с лишаването от свобода от 15 до 20 години остава и възможността за наказание с доживотен затвор. Завишени са наказанията за причинена смърт по непредпазливост на повече от едно лице при употреба на алкохол, наркотици или при бягство от 3 до 12 години затвор. Хванатите, че шофират с алкохол над 1.2 промила, няма да носят наказателна отговорност, ако не са причинили катастрофа и не са извършили друго нарушение. При повторно подобно нарушение обаче ще са достатъчни 0.5 промила в кръвта, за да бъде наложено наказание до една година затвор.


За улеснение на работещите по делата срещу организираната престъпност е създадено ново понятие - престъпно сдружение. То заменя сегашните три - престъпна група, престъпна организация и организирана престъпна група. Минималният брой членове на такава структура е намален от трима на двама и е избегната формулировката за доказване на висока степен на организираност. Внесено е пояснението, че сдружението е структурирано независимо от разпределението на роли за извършване на конкретно престъпление и е трайно, независимо от времетраенето на участието на отделните лица в него.


Направен е и опит да се направи ефективен чл.282 от НК, който третира престъпленията по служба. Сега той е така формулиран, че бяха провалени куп дела за далавери с участието на министри и висши чиновници. Но това се дължи нетолкова на неумението на прокуратурата да го приложи, колкото заради изкривената практика на съда. Сега се предлага нов текст за престъпления на длъжностни лица, които не изпълняват свои служебни задължения или превишават служебните си права при възлагане на обществена поръчка. Предвидени са наказания са до четири години лишаване от свобода, а ако вредите са в особено големи размери - от две до осем години затвор. В категорията на длъжностните лица са добавени учителите и лекарите, което ще даде възможност те да бъдат съдени и за подкуп.


По отношение на лекарските грешки е въведено понятието оправдан медицински риск. Моделът е взаимстван от съществуващия институт на оправдания стопански риск, който изключва обществената опасност на деянието в подобни случаи. Спорове по този текст ще има със сигурност, тъй като отсега се смята, че той е средство за създаване на наказателна неприкосновеност на лекарите по отношение на професионалните им действия. Пак те ще решат кой риск е оправдан и кой - не. За целта съсловните им организации може да въведат и някакви правила, но на практика съдът ще се осланя във всяко конкретно дело на съдебномедицински експертизи, изготвени от лекари. Наказанието за докторска грешка също е занижено и е премахнат минимумът му. Сега то е от една до шест години затвор, а се предлага да бъде до пет години затвор.


Затегнат е режимът за реабилитация - предлага се осъдените за леки престъпления да бъдат реабилитирани само по право, а не и по съдебен ред. В свидетелствата за съдимост пък ще се отбелязват постановени присъда във всяка от страните членки на Европейския съюз и те ще са равнозначни на присъдите на българските съдилища.


nbsp;


Какво предвижда общата част на НК?


Проектът за обща част на НК бе публикуван преди повече от година. Преосмислянето на системата от наказания се изразява в отпадане на доживотния затвор без замяна, както и на санкциите лишаване от право да носиш получени ордени, от почетни звания и отличия и от военно звание. Най-тежкото наказание за особено опасни умишлени престъпления остава доживотен затвор, а акцентът поне на книга ще е върху превъзпитанието и реинтеграцията на осъдените.


Предвиден е изцяло нов институт за превъзпитание и рехабилитация на осъдените. С него се предлагат четири вида мерки за въздействие: ограничаване на свободното придвижване, включване в курсове и програми, провеждане на лечение, безвъзмезден труд. Тези мерки се прилагат по преценка на съда при налагане на наказание пробация, при условно осъждане и при условно предсрочно освобождаване. Но за разлика от пробацията, това не са наказания, а целят осигуряване на възможности и условия за по-бърза ресоциализация на осъдените.


Веднага след огласяването на проекта критики предизвика предвидената в него възможност за многократно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна санкция глоба. Повторното освобождаване на някого по този ред може да стане при условие, че е изтекла една година след изтърпяването на административното наказание за предишното престъпление, за което лицето е освободено от наказателна отговорност по този ред. Тази мярка все пак няма да се отнася за случаите, когато престъплението е извършено след употреба на наркотични вещества или на техни аналози. А именно те са в основата на голяма част от по-леките престъпления, при които затворът се заменя с глоба. Проектът предлага и нов подход при определяне на престъпленията, представляващи общ и опасен рецидив. За престъпления, съдържащи признаци на опасен рецидив, ще се считат вече не изрично предвидените в особената част на кодекса състави, а всички престъпления, извършени при условията и критериите, определени в общата част на НК.


nbsp;


Разтоварване


Още миналата година Маргарита Попова представи виждания за разтоварване на НК от остарели, мъртви и неефективни текстове чрез декриминализацията на една трета от текстовете в действащия НК. Идеята беше този законодателен пакет да намали делата с 10-12% и да бъде въведен много преди новия кодекс, с който пък трябва да бъдат създадени нови смислени състави. Попова предупреди обаче, че на масовата декриминализация не бива да се гледа като на пенкилер за проблемите на МВР и прокуратурата, а трябва да има по-добра организация на работата.


За отстраняване бяха посочени текстовете, уреждащи спекулата, използването на държавни предприятия за частна дейност, продажбата на некачествена вещ, измамата на клиента, самоволното отклоняване от задължително административно заселване, безделничеството, което сега служи за преследване на проституцията и просията. Частично трябваше да бъдат декриминализирани укриването на пречка за брак, унищожаването и повреждането на чужда вещ, неплащането на издръжка. Прокуратурата пък иска да отпаднат няколко текста, криминализирани относително неотдавна от парламента, за които в други закони са предвидени административни санкции или могат да бъдат решени по гражданскоправен път - кражбата на електроенергия, използване на чужди и фалшиви регистрационни табели на автомобили, търговия с акцизни стоки без бандерол. Старият текст за самоуправството също беше на мушка.


Споменати бяха и няколко идеи за защита на трудовите права. Сред тях е налагането на лишаване от свобода или пробация за клевета спрямо колега, в резултат на която той загуби работата си или изобщо не бъде назначен. Подобна защита се налагала, тъй като все повече свободни позиции се заемат само с конкурси, но зачестяват случаите, когато някой от участниците разпространява невярна информация за конкурентите. Така протежетата отстранявали кадърните. Настояваше се за ефективно преследване на виновните, ако някой загуби работата си заради раса, пол или заради друго защитено от законите различие, както и заради членство в синдикална организация или заради политическите му пристрастия. При това се искаше под защита да бъдат не само личните убеждения, но и ако неудобните възгледи са на член от семейството или на близък роднина. Спомена се и за криминализиране на неизпълнението на съдебно решение за възстановяване на работа.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във