Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ново фентъзи с доброволни отряди

В нестройни редици и с тиха стъпка - щото са на бос крак - към Народното събрание отново поеха познатите ни от недалечното соцминало доброволни отряди. Този път те са свикани под законотворческите знамена на най-шумната парламентарна група - на Атака.


Депутатската агитка на Волен Сидеров, който след първия тур на избори'2011 обяви, че няма да подкрепя вече мнозинството на ГЕРБ, извади законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност. Проектът е логично продължение на атакисткия фронт срещу вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов, посочен след инцидентите в Катуница за виновен и упрекнат за липсата на идеи как да се справи с битовата престъпност.


За разлика от МВР-шефа, който наляво и надясно тръби колко добре се справя ведомството му с престъпността, хората от Атака са категорични, че криминалната обстановка в страната налага в борбата с престъпността за опазването на имота, собствеността и селскостопанското имущество да се включи широката общественост. Предлаганият закон дава възможност точно на гражданите, които са най-засегнати от т.нар. битова престъпност, осъществявана най-често от циганския етнос , да участват в пресичането на уродливото явление, пишат в мотивите си депутатите от Атака.


Явно въпросът за този вид престъпност е от огромно значение за депутатите на Сидеров. Да си припомним бързата им реакция след инцидента в Катуница - само четири дни след конфликта Атака разпространи брошура от 28 страници, озаглавена


Циганската престъпност - опасност за държавата

А в края на септември Волен Сидеров нахълта в студиото на bTV и си поиска Министерството на вътрешните работи. Сега искаме да дадат Министерството на вътрешните работи на Атака. Защото от две години ги подкрепяме. Ние знаем как да се справим с вътрешните работи, обяви лидерът на Атака.


По въпроса що е циганска престъпност и има ли тя почва у нас напоследък се изказаха редица капацитети - от кабинета, от неправителствени организации, политолози, социолози. Дори и върховният главнокомандващ на армията Георги Първанов свика Консултативния съвет по национална сигурност, за да чепка темата.


Изказаха се и шефовете на ВМРО - партия, която от години призовава за намеса на държавата в решаването на проблема с ромската престъпност. Приближаването на изборите през октомври обаче стана причина декларацията на ВМРО да бъде много предпазлива и беззъба. А само преди една година, по повод на поредно криминално проявление с ромски оттенък, ВМРО се вдигна и организира протестно шествие в столицата заради убийството на 25-годишния Борислав Райнов от София. През юли м.г. в столицата, на границата между кварталите Факултета и Овча купел, тълпа от 50 цигани, въоръжени с брадви, колове и вили, нападна трима българи в двора на къщата им и закла 25-годишния Боби. Шествието на ВМРО премина под


мотото Равни права, равни задължения

и бе протест срещу безнаказаната циганска престъпност, както обявиха организаторите.


След Катуница различните политически сили се обединиха около тезата, че протестите не трябва да преминават под флага на етническата омраза. Атака обаче продължи да води познатата си твърда политика по темата. Предизборният лозунг на Сидеров Аз знам как да въведа ред сякаш се потвърди и от законопроекта за доброволните формирования за обществена безопасност (ДФОБ) . Законът, който ще бъдат разгледан от депутатите тези дни, е позитивен факт, макар съдържанието му леко да клони в жанра фентъзи.


А е позитивен по няколко причини. Това е първият проектозакон в тази област, който има шансовете да премине през обсъждане в Комисията по сигурност и вътрешен ред и дори да бъде приет. През 2004 г. това не можа да се случи с рожбата на тогавашния вътрешен министър Георги Петканов - може би защото тогава МВР си имаше Батман за главен секретар и той беше самодостатъчен в битката с престъпността.


Положителен момент в проекта на Сидеров е регламентирането на процедурите и способите, чрез които гражданите могат да вземат участие в дейността и в ръководството на доброволни формирования за обществена безопасност. Описани са правните основания и принципи за дейността им, организационните структури и системата за управление на доброволните отряди. Според проектозакона доброволците имат задача да съдействат на държавните органи за опазване на обществения ред и законността, на органите на местно самоуправление и на органите на съдебната власт при осъществяване на тяхната дейност за защита на правата, собствеността и законните интереси на гражданите. Те ще оказват помощ и на Гражданска защита, на армията и специализираните държавни органи при борба с природни бедствия, стихии, пожари и промишлени аварии, както и при отстраняване на последствията от тях.


Тези


тежки задачи, вменени на новите ДОТ

доброволците ще изпълняват самостоятелно, но под методическото ръководство на съответните звена в МВР или съвместно с тях.


Любопитен е текстът на чл.5, в който се описва как доброволните формирования ще изпълняват своята дейност. Авторите на проекта са дали воля на творческата си фантазия. Оказва се, че при изпълнение на функциите си ДФОБ ще въздействат предимно чрез наблюдение, разяснения, предупреждения и други форми на убеждение. Самите функции обаче са толкова разнообразни, че естествено възниква въпросът могат ли да бъдат осъществени чрез наблюдение, разяснение и убеждение. ДФОБ ще бдят над собствеността на гражданите, на държавата и на общините, основавайки се на разпореждане на кмета на общината или на органите на МВР, ще подпомагат осигуряването на обществения ред в съответната община; ще противодействат на правонарушенията и ще съдействат за ограничаване на вредните последици от тях; ще уведомяват компетентните органи при установяване на правонарушения и при получаване на сигнали за извършени, извършващи се или подготвяни правонарушения; ще оказват съдействие на органите на МВР с полицейски правомощия и на съдебната власт при запазване на следите от местопроизшествието; ще оказват неотложна помощ на пострадали или намиращи се в безпомощно състояние лица; ще извършват охрана на сгради и съоръжения съвместно с органите на МВР, ще бдят над безопасността по пътищата и ще патрулират самостоятелно или съвместно с полицията.


В същото време доброволните наблюдатели ще придобият качеството на длъжностни лица и така ще станат привилегирована каста по смисъла на Наказателния кодекс от гледна точка на престъпленията срещу длъжностни лица. Доброволците ще бъдат разпознавани вече не с червена лента на дясната ръка, както беше преди години, а по отличителен знак, утвърден от шефа на полицията. Освен това ще разполагат и с идентификационна карта. Според замисъла на атакистите в общинската администрация ще се води регистър с личните данни на доброволците от отрядите.


Цедката, през която ще преминават кандидатите

прилича на условията, при които се набират желаещи за работа в МВР. Задължително е кандидат-отрядниците да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Няма да бъдат приети дори и онези, които са били освободени по чл. 78 А от НК от наказателна отговорност, като им е било наложено административно наказание глоба. В списъците няма да попаднат и онези, срещу които има образувано досъдебно производство, наказвани са по Указа за борба с дребното хулиганство, нямат основно образование или не се ползват с добро име в квартала.


Най-интересното е, че проектозаконът реже мераците на хората с пагони, които желаят в свободното си време да патрулират като доброволци. Там е посочено, че кадровите военнослужещи и лица, работещи по служебни правоотношения в Министерството на отбраната, както и държавните служители от МВР не могат да участват в доброволните формирования. Всички останали, които са допуснати до вратите на отрядите, трябва да представят медицинско свидетелство за здравословното и психическото си състояние, свидетелство за съдимост, документ от Националната следствена служба, че срещу тях не са образувани предварителни производства. Ще се иска и справка от полицията, че срещу кандидата за отрядник не е образувано и полицейско дознание.


Въобще тежка ще е работата на комисията, която ще подбира кандидатите. Съставът й ще се определя със заповед на кмета.


Напускането на отрядите също напомня на някои условия, при които служители напускат системата на МВР. Опълченецът предизвестява командира си с писмено изложение една седмица преди окончателно да скъса с доброволческия живот. Но изхвърча от отряда, ако не се справя със задачите, за поведение, немислимо с морала и действия, уронващи престижа на доброволното формирование. Въвежда се и възрастова граница за членство в ДФОБ - 60-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.


Доста фантастика има и в текстовете на закона

които регламентират подготовката и обучението на доброволците. Явно замисълът на хората от Атака визира най-вече богатите общини, тъй като отговорността по обучението им се полага на раменете на кметовете. Според проекта те съвместно с началниците на РПУ организират и осъществяват подготовката на опълченците по програма, разработена от Академията на МВР и утвърдена от директора на национална служба Полиция. В чл. 24 от закона изрично се подчертава, че разходите по обучението на доброволците поемат общините. Цяла отделна глава в проекта, озаглавена Финансово-ресурсно осигуряване на доброволните формирования, посочва, че общинските съвети трябва да намерят пари за помещения за обучение, за дежурство, за технически и комуникационни средства, за покриване на комуникации и консумативи, за изработване на отличителните знаци и карти, за застраховки, за помощи и награди. Изрично е упоменато, че кметът на общината застрахова задължително доброволците срещу злополука и смърт, настъпили при изпълнение на правомощията им. Според проекта опълченците, загубили работоспособността си при изпълнение на дейността си в отряда, имат право на пенсия за гражданска инвалидност по чл. 87 от Кодекса за социално осигуряване.


Като прибавим и чл.33 от проектозакона, който урежда доброволците с парични помощи и награди, отпуснати от съответния общински съвет, става очевидно защо написаното от Атака се родее с фантастичната литература. Идеята това да се случи в условията на икономическата криза и при изтънелите общински портфейли е прекрасна, но нереалистична. Така че дали ще чуем шлапянето на босия доброволчески марш по синури и по селски сокаци зависи отново не от законодателите, а от ентусиазма на опълченците. И особено от набезите на пълчищата дребни кокошкари, без значение от етноса им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във