Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Обръщат с хастара навън закона Петканов

Невероятно, но факт! Седмица след като обяви предложенията си за промени в Закона за съдебната власт и в Наказателния кодекс, кабинетът направи решителна крачка към възстановяване на държавността с изработения от правосъдното министерство проект на нов закон за отнемане на т. нар. необясними богатства. Промяната е радикална и една от посоките й съвпада с това, което призова и Параграф 22 в брой 41 от тази година.
Законопроектът беше представен в сряда (11 ноември) на пресконференция, ръководена от министър Маргарита Попова, заедно с предложенията за промени в Наказателнопроцесуалния кодекс. Ако казаното там се реализира в нормативен акт и заработи, той ще е истинска светлина в мрачния тунел на българското правораздаване. Отпор ще има, но над всичко стои необходимостта незаконно забогателите да бъдат поголовно лишавани от онова, заради което са газили законите и са съсипвали живота на другите. Ако наред с това предложените промени в наказателните закони помогнат и за вкарването им зад решетките,
България може и да възкръсне
На хората на Попова сякаш не им се искаше много да признаят, че новото, което предлагат, е всъщност добре забравено старо. А в това няма нищо срамно, защото промяната е толкова необходима и значителна, че е дребнаво да се обсъжда нейното авторство. С нея се връща принципът за търсене на имуществена отговорност. Той присъстваше в глава 3-а от Закона за собствеността на гражданите, но бе отменена с действащия в момента Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (известен като закона Петканов). Това означава, че комисията Кушлев ще атакува имуществата не защото са доказано престъпни, а единствено поради факта, че надхвърлят значително доходите на притежателите им. От екипа, изготвил законопроекта, споделиха, че искали да преработят основно закона Петканов, но стигнали до извода, че това не може да стане с поправки, а трябва да се напише изцяло нов закон.
Какво се променя?
На първо място бързината и ефективността на отнемането. Вместо да изчаква няколко години евентуална осъдителна присъда по наказателното дело срещу необясним богаташ, а после да води още няколко години гражданско дело за отнемане на имуществото му, комисията ще може да внася искания за това в гражданския съд, независимо дали наказателният го е осъдил, или дори не е започнало наказателно преследване срещу него. Затова се налага и промяна в името на закона - ще се отнема не само имущество от престъпна дейност, а изобщо от незаконен доход.
Вносителите не скриха обаче, че промяната се основава на презумпцията, че всяко имущество, за придобиването на което няма законови доказателства, е придобито вероятно от престъпна дейност. Неразривно свързана с това е промяната в разпределението на доказателствената тежест в процеса. За разлика от наказателното производство, в което държавата в лицето на прокурора, и пострадалият в лицето на частния обвинител или частния тъжител, трябва да докажат, че подсъдимият е извършил престъплението, сега ще е наопаки. Необяснимо забогателият ще трябва да обясни и да докаже, че имането му е законно придобито. Това включва не само актовете, с които е получена собствеността, а и доходите, с които това е станало. Сложен е и праг от 60 хил. лв., за да не се губи време с кокошкарите, а
да се ловят едрите риби
На практика доказателствената тежест ще е разпределена между богаташа и прокурора, който ще се основава на установените от комисията факти. Сезирането на комисията ще може да става и с анонимни сигнали, но тя ще иска налагане на обезпечителни мерки и отнемане на имущество, стига да има сериозни данни, че е придобито с нерегламентирани доходи.
Поради невъзможността да се провери отведнъж цялата държава, са въведени и условия за започване на процедурата. Сред тях е и предишно осъждане, но то е само предпоставка, а не мотив за стартирането й. Наред с него са резултати от митнически, данъчни и ревизионни производства, които установяват белези на необяснимо богатство, както и наличие на конфликт на интереси. С това се преодолява и ограниченият кръг престъпления, за които се иска отнемане на имущество по сегашния закон.
Не са малко и промените в Наказателнопроцесуалния кодекс, които министър Попова изреди след призива: Да развържем ръцете на държавата! Разширяват се правомощията на полицейските органи на досъдебното производство: те ще могат да извършват незабавно не само оглед, но и претърсване и изземване като процесуалноследствени действия.
Премахва се и забраната полицейските органи да могат да бъдат разпитвани като свидетели. Досега европейските ни партньори се чудели, а нашите не можели да им обяснят
защо държавата затваря вратата
пред част от хората, които имат непосредствени впечатления от престъплението. За гаранция, че ченгетата няма да изопачават фактите, е решено да се запази фигурата на поемното лице, въпреки че такава няма вече никъде по света. Но вместо две вече ще е достатъчно едно поемно лице.
Премахва се отпадането на доказателствената сила на събраните улики, ако е изтекъл срокът на разследването, което досега ограничаваше възможностите за успешно разкриване на обективната истина. Иска се и отпадането на двегодишния срок от момента на повдигане на обвинението, след изтичането на който делото да се изпраща в съда и той да го прекратява. Въобще по отношение на последствията от неспазените срокове Попова настоя, че мястото на санкциите не е в НПК, а в Закона за съдебната власт: Който не спази срока, да го накажат дисциплинарно, но да не пречи на разследването. Заради подобни, уж дисциплиниращи разпоредби, в Европа ни питат как може държавата да се отказва да търси наказателна отговорност. Получава се така, че правим процесуална амнистия, чиито резултати са същите като в Закона за амнистията. Там никъде няма подобно нещо.
За да се ограничи торпилирането на процеса
се предлага привличане на резервен защитник, който да бъде назначаван от съда в изключителни случаи и без съгласието на подсъдимия, ако основният адвокат не се яви без уважителни причини. Със здравното министерство ще се съгласува прилагането на епикриза към болничния лист за нуждите на съдебната власт, а съдиите ще бъдат превъзпитавани да не изменят лековато мерките за неотклонение.
Правата на пострадалия също са подробно описани. В сътрудничество с ГДБОП е разработен цял институт на агента под прикритие, чиято дейност сега не бе добре уредена. Работи се и по проект за детската престъпност, който може да приключи с предложение за създаване на специализирани детски съдилища и разследващи органи. Мисли се дори за детски НПК.
Предложените промени са недостатъчни, а някои са и недотам решителни, но говорят за желание да се приложи комплексен подход за цялостно преразглеждане на криминалното законодателство. За такъв намекна министър Попова още в началото на седмицата при откриването на антикорупционния семинар в понеделник (9 ноември). Най-сложният наследен проблем е липсата на присъди за корупция по високите етажи на властта, посочи тя. Корупцията е най-големият конкурент на едно добро управление, а тази в съдебната система срива доверието в него и лишава по-бедните граждани от достъп до правосъдие. По същество всеки закон трябва да се схваща като антикорупционен. Когато един закон е зле направен, той осигурява поле за корупция. Създадохме работна група, която прави пълен хоризонтален преглед на антикорупционното законодателство. Това ще бъде експертен анализ, който ще даде ясна представа къде и защо трябва да се направят по-нататъшни изменения. Трябва да се направи засечка и да се види как се връзва целият антикорупционен спектър в законодателството, което касае администрацията. Много е трудно, защото трябва да открием пробойните в крачка. Що се отнася до закона Петканов, сме заложили промени, които може би ще дадат отговор за това има ли мотивация и воля това правителство да отговори на въпроса за необяснимото богатство, каза Маргарита Попова.
Ако екипът й удържи на обещанието си, през декември вече ще разполагаме и с анализа на необходимите антикорупционни законодателни мерки. Пътят от него до изработването на цялостна антикорупционна нормативна база може да бъде дълъг, но крайната цел все пак ще е видима...

Facebook logo
Бъдете с нас и във