Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Обществото да съди действията на... съда!

Валентин Николов е председател на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в Народното събрание. Член е и на парламентарната Комисия по земеделието и горите. Роден е в Добрич и е депутат от партия Атака от този избирателен район. По професия и икономист, семеен е.

Г-н Николов, не станаха ли прекалено много антикорупционните органи в държавата и кой при това изобилие е най-антикорупционният между тях?
- И аз не знам вече точния им брой, но това не е най-важното. Мога да кажа обаче кой е най-върховният държавен орган. В Република България той е Народното събрание, респективно парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Тя е създадена по силата на специалния Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и неслучайно, когато има дела по наши доклади във Върховния административен съд (ВАС), се явяваме като страна ние, а не Народното събрание. Така че по конституция това е върховният антикорупционен орган в държавата и оттук-нататък всички други са длъжни да се съобразяват с резултатите от неговите проверки.
Още на първото заседание по делото, което заведохте срещу Стоян Кушлев във ВАС, обаче адвокатът му се опита да опровергае това ваше твърдение - той поиска парламентарната комисия да не бъде допусната като страна по делото.
- Ами те се опитаха да ни опровергаят и в делото за конфликт на интереси срещу Ахмед Доган, но както знаете, аз се явих като страна, а не Цецка Цачева. Ние сме върховният орган и никой не може да ни попречи да разглеждаме случаи, изпратени до нас, да даваме становища по тях или да вземаме решения по съответните казуси. Даже би трябвало да контролираме и новия орган, който по силата на последните промени в специалния закон трябваше да започне работа от 1 април, но още не е избран. (Б.ред. - Става дума за предвидената в тези промени независима извънпарламентарна 5-членна Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да гарантира ефективното прилагане на закона.)
Не се ли нуждае комисията от повече правомощия, след като голяма част от сигналите за извършени престъпления се изпращат до нея? Докато я оглавяваше Яне Янев, той развиваше идеята да бъде възприет американският модел, който допуска парламентарните комисии да имат и разследващи функции.
- Правомощията, които искаше Янев, се разминаваха с характера на народното представителство. Все пак ние сме парламентарна комисия, нека да не забравяме това. Мисля, че правомощията ни са достатъчно големи, ние сме органът, който насочва сигналите към всички останали компетентни органи. Трябва да се знае ясно и точно, че комисията не е разследващ орган. Може би трябва да се мисли да се разширят функциите в тази насока на новата комисия, която ще бъде избрана от парламента, защото тя ще бъде специализирана комисия. Но ние сме парламентарна комисия и не можем да правим друго, освен да констатираме фактите и да изпратим на компетентните органи дадения сигнал за корупция или за конфликт на интереси.
Но пък ВАС поиска от комисията по делото срещу Кушлев тя да докажете роднинството му с посочените в констатациите ви негови служители.
- Учуден съм, че съдът поиска ние да представим доказателства във връзка с роднинските му назначения. Това, бих казал, е доста несериозно, защото не става дума за наказателен процес, в който прокуратурата е длъжна да събира доказателства. В производството за установяване на конфликт на интереси такава задача би трябвало да се възложи на вещи лица, които да съберат цялата информация и да я предоставят на съда, за да вземе той решение.
Допускате ли съдът да е предубеден в делото срещу Кушлев?
- Ами защо да не допускам?! Не искам да обвинявам съда, но ако се върна към примера с делото срещу Доган - това е крещящ формализъм и доказва пристрастността на някои съдии. И там нашата комисия си свърши работата, но в крайна сметка се оказа, че той не е нарушил закона, понеже договорите за хонорара му били подписани през 2008 г., малко преди влизането на норматива в сила. Но в крайна сметка всички знаем, че той е взел парите в началото на 2009 г., когато законът вече е влязъл в сила. Това не попречи на съда да се произнесе в негова полза, но поне аз съм спокоен, че комисията си свърши работата. Оттам-нататък нека обществеността да даде оценка на станалото.
Преди дни казахте, че стягате за прокуратурата и папката с материали за Кушлев.
- Имам новина в тази връзка. Получихме официален отговор от инспектората на Министерския съвет, който извършва проверка по изпратените лично до премиера наши констатации по казуса Кушлев. Инспекторатът потвърждава изцяло нашите заключения, че той е назначил въпросните служители, нарушавайки два закона - и този за конфликт на интереси, и закона за отнемане на престъпно имущество, по който комисията му работи. И докладът на инспектората е предаден на министър-председателя, който трябва да освободи Кушлев от длъжност. Очакваме само резултатите от проверката на НАП по повод на участието му в две сдружения, както и резултатите от одита на Сметната палата, за да стане ясно какви огромни суми са харчени за заплати и надбавки. Мисля, че така ще улесним съда, нищо че господин Кушлев е заявил в обясненията си пред инспектората, че назначените от него роднини на жена му не били до 4-а степен, докъдето се простира забраната по закон, а били от 6-а или 7-а степен. Но тази преценка е работа на съда.
Упоритото нежелание на Кушлев да се съобрази с поканите на комисията да се яви пред нея има ли аналог в нашата обществена практика?
- Не, категорично. Откакто съществува комисията, подобен случай няма. Чрез вас припомням на господина, че по конституция при покана от комисията всеки гражданин е длъжен да се яви пред нея. Това не е въпрос на желание. Но, както виждате, той вади постоянно някакви болнични листове, които още не сме проверявали.
Че защо не ги проверите?
- Честно казано, в един момент имах такива намерения. Още повече, когато разбрах че не се явява при нас поради загуба на говор, а в същото време води заседание на неговата комисия и се среща с американския посланик. За мен той се укрива съвсем умишлено. Като не е добре със здравето, да излиза в пенсия, да си го гледа и да се лекува. А на неговото място да застане сериозен, компетентен и почтен човек, който да прилага очаквания нов закон за отнемане на имущество. Не е Кушлев човекът, който може и трябва да прилага този закон!
Останалите четирима членове на неговата комисия не носят ли отговорност за ставащото в нея?
- Данните и таблицата с възнагражденията в комисията му ни бяха предоставени именно от вътрешен човек. Това се отнася и до опитите му да бъде освидетелстван от ТЕЛК. Разбира се, ние няма как да разкрием източника си, защото той ще бъде уволнен на секундата. Но допълнителните възнаграждения, които Кушлев лично е разпределял, са едно безобразие, особено на фона на сегашната жестока криза. А това, че тръгна да ни обвинява в медиите, че защитаваме интересите на мафията, която той громи, е жалък опит да се спаси. Аз просто не мога да го разбера този човек защо не си подава оставката след всички тези разкрития?!
Много ли са сигналите и преписките при вас?
- Разгледаните от комисията сигнали са вече над хиляда. Броят им е голям понеже сме, казано на шега, три в едно - става въпрос за трите направления в дейността ни - корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика. До края на декември сигналите за конфликт на интереси са единайсет. За осем от тях след анализа на експертите преценихме, че няма нарушение на закона. По един случай - с Доган, има влязло в сила съдебно решение. По случая с депутатите от ГЕРБ Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев съдът прие на първа инстанция нашите аргументи и доказателства, че те са действали в условия на конфликт на интереси, когато са предприели законодателна инициатива по отношение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Знаете, че този законопроект беше доста скандален и беше оттеглен лично от министър-председателя. Колкото до декларациите на всички народни представители, на президента, на министрите и всички висши държавни органи - внесохме във ВАС 18 доклада за допуснати нарушения, шест от тях са за народни представители. Четирима от проверяваните вече получиха административна санкция от 1000 лева.
Едва 11 случая на конфликт на интереси от 1000 сигнала! Значи тогава сигналите за корупция са океан?
- Преписките по това направление - пак до края на 2010 г., са 966. От тях 255 са по жалби и сигнали срещу съдебни и прокурорски актове. Преписките срещу органи на местното самоуправление са 172 - те са срещу кметове и общински съветници. В този случай става дума най-вече за обществени поръчки и за отклоняване на финансови средства. По част от сигналите е работила и прокуратурата, внесени са обвинителни актове срещу кметове - като тези на Ямбол, Хасково и т. н.
Като че ли вече не привиквате толкова често в комисията героите на тези сигнали?
- Мисля, че парламентарният контрол като част от дейността ни е една ефективна дейност. Изслушвали сме не само доста представители на властта, но и хора, които бяха сякаш недосегаеми - футболисти, рефери, поп фолк изпълнители, съдържатели на хотели и на увеселителни заведения. Много от акциите на другите органи срещу тях се основават на нашите констатации. С Върховната касационна прокуратура подписахме споразумение и можем да влизаме по всяко време в тяхната база данни и да ползваме информацията за постановленията и досъдебните производства, които те водят. Ние пък уведомяваме своевременно главния прокурор за предприемане на мерки.
Каква част от сигналите не допускате за разглеждане?
- По почти всички сигнали се образуват преписки и те съответно се разглеждат. Според вътрешните ни правила разглеждаме и анонимни сигнали. Трябва да кажа, че противно на страховете, че анонимните сигнали се използват само за да бъде наклепан някой, в почти 90% от тези случаи има много сериозна истина. Хората не си пишат имената не защото лъжат, а защото се страхуват от отмъщение. Експертите ни са доста натоварени да правят насрещни проверки, за да не бъдем използвани като инструмент за ощетяване на лица или фирми.
Какви са най-често сигналите срещу актове на магистрати? И какво правите по тях?
- Комисията ни по принцип не се намесва в работата на съдебната система, тъй като тя по конституция е независима. Само по изключение сме възлагали на инспектората на Висшия съдебен съвет(ВСС) проверки. В четири от тях инспекторите са установили нарушение на служебните задължения от магистрати. Малко е, но няма как да направим нещо повече пак заради принципа, че съдебната власт е независима. При нас пристигат обикновено сигнали за забавено правосъдие, за намеса на прокурори в решаването на гражданско правни спорове, за нарушения на процедурата по издаване на съдебни актове, неправомерни действия на частнисъдебни изпълнители и др.
Но за всички е ясно, че най-сигурният показател за корупцията в съдебната система са самите съдебни актове. Подкупността личи безпогрешно от пристрастните съдебни и прокурорски актове, дори те да са привидно и формално законосъобразни.
- Имаме, разбира се, такива сигнали, но хората трябва да разберат, че при тази конституционна уредба нямаме какво друго да направим, освен да сигнализираме ВСС и прокуратурата. Можем да обърнем внимание на тези органи, но не и да оспорваме съдебните актове. Но и при най-добро желание не можем да направим нищо срещу тази независимост. Това е положението.
Парламентарната етика като че остава встрани от дейността ви?
- Това е по простата причина, че липсват каквито и да било правни норми в тази насока. Вече съм казвал, че ако нещата продължават така, ние ще излезем със становище да бъде променено наименованието на самата комисия и парламетарната етика да отпадне от него. Има немалко случаи, в които изслушваме и двете страни, но не можем да обявим никакво решение, защото нямаме правни основания. Та нали ние внесохме проект за етичен кодекс, той мина през куп поправки и дебати, а в крайна сметка не видя бял свят. Преди Нова година взехме решение да предложим едни много кратки поправки в правилника на Народното събрание, които да снабдят комисията с някакви правни норми. И с тях нищо не стана. Не можем да разберем защо се бавят, явно има съпротива. А как да работим без правила?!
Има ли опити за потулване на сигнали - все пак сте орган, съставен и от управляващи, и от опозиционни депутати?
- Много важен въпрос! Работим въз основа на факти и доказателства, а не на партиен принцип. Деветдесет на сто от решенията ни се вземат с единодушие. Е, няма да скрия, че има случаи на политическо заиграване. Но чисто технически няма възможност определени преписки да бъдат потулвани, защото поне откакто аз съм председател, съм въвел сигналите незабавно да се завеждат в деловодството и да предоставят на председателя. Корупцията няма цвят, но единодушието, с което приемаме повечето от нашите решения, не може да не ме радва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във