Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ОСТАНЕ ДОВОЛНО ОТ НОВИЯ НПК

ВИЗИТКА
Петър Кирилов Михайлов е роден на 22 октомври 1951 г. в София. Майка му е служителка в системата на МВР, баща му е журналист. Петър Михайлов завършва Юридическия факултут в Софийския университет Св. Климент Охридски през 1976 г., една година е стажант-съдия в Софийския градски съд, а през 1978 г. започва работа като следовател в гр. Чепеларе. През 1980 г. напуска следствието и става юрисконсулт във ВТО Агрокомерс. В началото на 1984 г. се връща в лоното на Темида и до 1986 г. е съдия в Софийския районен съд.
В периода 1986-1988 г. Петър Михайлов е председател на Кремиковския районен съд. През 1988 г. е назначен за председател на Втори районен съд в София, а през 1990 г. става съдия в Софийския градски съд. От 1993 г. Петър Михайлов е председател на Пернишкия окръжен съд и през ръчете му са минали почти всички дела за убийства, извършени в региона.
Петър Михайлов е семеен и има две деца.

Г-н Михайлов, за новия Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) се изприказваха и изписаха много приказки и критиките към този ключов закон стават все по-остри. По неписано правило обаче малцина са редовите професионалисти, които се престрашават да коментират плюсовете и минусите в този ключов за наказателния процес нормативен акт. Вие как мислите - новият НПК ще направи ли работата на съда по-спорна или отново ще се намерят куп обективни причини за ниската ефективност на съдебната власт?
- Новият НПК цели промяна на цялостната концепция на наказателния процес, но неговите плюсове и минуси могат да бъдат оценявани едва след влизането му в сила - в края на април 2006 година. Ето защо, от гледна точка на практиката, днес е трудно да се говори за достойнствата и несъвършенствата му, защото не сме започнали да го прилагаме. Според мен в новия НПК има редица полезни нововъведения - процедурата за незабавен процес, агентите под прикритие, контролирани пратки, съкратените процесуални срокове и т. н. Неща, които в сега действащия НПК се разтягат във времето...
Вероятно не всичко в новия НПК е перфектно. Според вас обаче има ли разпоредби, които, образно казано, вместо да изпишат вежди, ще избодат очи?
- Да, по отношение на незабавното производство. Никъде няма точна формулировка какво означава незабавно производство. Случаите, при които се прилага, пораждат опасения. В новия НПК пише, че незабавното производство се прилага, когато лицето е заварено непосредствено по време на извършване на деянието или веднага след него и посочено от очевидец. Смущава ме съюзът и - може ли само да е заварено непосредствено, или веднага, или трябва да има задължително и очевидец? При бързото производство нещата са изчистени.
НПК не отговаря и на други въпроси. Правят се опити щатът на следствието да се прехвърли в щата на прокуратурата, за да може следователите - бъдещи прокурори, да поемат новата си функция. Дотогава обаче те трябва да работят по следствените дела. Не е изяснен въпросът какво ще се случи, ако не успеят да ги завършат. Могат ли да протакат шестмесечния срок, ако не са приключили делото? По този начин е възможно изкуствено да се създадат определена група скъпоплатени безработни, както тук се шегуваме. Те реално няма да могат да извършат никакви функции, а всъщност ще получават високите заплати на следователи. В техническо отношение много неща не са изяснени, а във финансово отношение този закон не е обезпечен при нито едно положение.
Според мен трябва да се разшири и кръгът на предложение на споразумението. Това в никакъв случай не е корупционна практика, както се опасява обществеността. Например непредпазливите убийства, убийствата в състояние на афект, убийствата, извършени при превишаване на пределите на неизбежна отбрана, не са включени в делата, по които може да се сключва споразумение. Това са текстове, които са по-леко наказуеми. Споразумението може да се прилага и спрямо наркоразпространителите, задържани с минимални количества дрога. От дълго време съдът налага по-леки наказания за тези престъпления, под размера, посочен в Наказателния кодекс (НК), защото обществената опасност и личността на самите извършители понякога не дават основание за такива тежки присъди.
Между другото, в проекта за нов Наказателен кодекс е предвидено именно намаляване на наказанията за държане, съхранение и разпространение на наркотици (чл. 354а от НК).
- Да, запознат съм с проекта. Там е предвидено за този вид престъпление наказанието да е от една до осем години затвор. В сега действащия НК е от 10 до 20 години лишаване от свобода. Неоправдано е за едно пакетче хероин да наложим присъда от десет години.
Но да се върнем към споразумението. То е институт, който не е особено популярен в европейската доктрина, имам предвид т.нар. континентално право. То е по-характерно за англосаксонската система и при нас правниците се страхуват да отидат към по-крайни методи. Но това ще стане с времето.
Като наложим всички мерки в новия НПК, се получава разширяване на кръга за бързо съдопроизводство и бързо налагане на наказание. Смятам, че обществото ще бъде доволно.
Председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Янаки Стоилов отправи апел към съдебната власт да използва максимално предстоящите шест месеца до влизането на новия НПК, за да подготви прилагането му. Необходимо ли е допълнително обучение на магистратите?
- Реално ние вече започнахме подготовка. Всеки го учи самостоятелно, обсъждаме го с колегите. За декември е насрочена втора национална конференция на съдиите, където ще се разискват именно въпросите на приложението на новия НПК. Но, разбира се, че е необходимо и допълнително обучение. Съществува програма за обучение на магистрати за новия Наказателнопроцесуален кодекс, тя е спонсорирана от американски организации, впоследствие беше създадено и училище за магистрати.
При обучението обаче се акцентира върху по-младите колеги. Като че възрастните магистрати са забравени, а те също непрекъснато трябва да се обучават. Рутината помага за по-лесната ориентация, но допълнителното обучение е задължително.
Един от упреците на Европейската комисия е, че се дават над 1 млн. евро за усъвършенстване на гражданското и наказателно производство по програма ФАР, а няма ефективност на присъдите. Част от средствата са предназначени за обучение на магистратите.
- Ефективността на присъдите не е свързана толкова с обучението. Сега много се спори за институтите на младшите прокурори и съдии. Намален бе и задължителният стаж за юристи след завършване на образованието им. Беше една година, сега е три месеца. За три месеца един току-що дипломирал се юрист реално не може да обходи канцелариите и да види къде какви книги има и какво се вписва. Това е просто загубено време. Смятам, че срокът трябва да бъде по-дълъг и в рамките на този срок да се провежда обучение, включително с казуси и практики, така че след като се дипломира и бъде назначен за младши съдия, да може да седне в залата и да работи. А не тогава да го пращаме да учи, защото се получава едно безкрайно обучение.
Какво е вашето мнение за влезлия в сила Закон за частните съдебни изпълнители?
- Аз съм абсолютен противник на Закона за частните съдебни изпълнители. Получава се парадокс - въвежда се закон за частното изпълнение и в същото време се твърди, че трябва да се издадат шест нови подзаконови нормативни актове, които уреждат дейността му. Отделно се иска да се измени Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) в главата за съдебно изпълнение, като се дадат определени права на съдия-изпълнителите. Ограничи се и възможността за обжалване на техните действия.
Защо преди пет години не дадохме тези права на съдия-изпълнителите да видим дали действат ефективно, дали ще заработи този модел? А сега искаме като извадим частниците навън и изменим ГПК, те да работят успешно...
Аз се опасявам, че ще се стигне до мутризация на процеса. Как ще отиде частният съдия-изпълнител да събере едно вземане? Има право да поиска съдействие от органите на МВР. Но и когато влизаха в състава на районния съд, те пак имаха това право, пак можеха да отидат с униформен. Няма какво да се лъжем, ефективно се събират вземанията, когато се събират по другия начин.
Какво стана с частните нотариуси? Хиляди хора останаха на улицата, защото с измами им взеха жилищата. Това е, защото е несъвършена системата. Контролът за ефективността и дейността на частните нотариуси е много слаб. Същото ще стане и със съдия-изпълнителите. В тези закони не е предвиден реален контрол. Всичко е сбъркано.
Законът за частните съдебни изпълнители е лобистки закон, той не е сред приоритетните, не е застъпен и в ангажиментите по глава 24 Правосъдие и вътрешен ред. Крупните застрахователни агенции настояха за приемането на този закон и това е публична тайна.
Като говорим за по-бързо съдопроизводство - как според вас трябва да се реши въпросът с призоваването? Защото нерядко дела се отлагат именно заради нередовно призоваване на свидетели, на експерти...
- И в двата процеса - наказателния и гражданския - опираме до призоваването. Това е ахилесовата пета и на двата проекта. Сега повечето призовкари са възрастни жени и трудно могат при по-сериозен отпор да връчат призовката. Ефект има само когато връчването на призовки се извършва от органите на МВР и от съдебна полиция. Според мен призоваването трябва да става именно чрез служителите на Съдебна охрана. Можем да прехвърлим част от щата на призовкарите към това звено, за да се увеличи численият му състав и да могат да вършат и тази дейност. Смятам, че ще има добър ефект.
Съзирате ли опасност реформата да бъде провалена заради съпротива на магистратите?
- Не, не мисля. Нито един от съдиите не иска да му се отлагат делата. Това, че има отделни хора в системата, които работят недостатъчно добросъвестно, не означава, че останалите не искат да си гледат работата.
Защо правосъдието, което раздават бандитите, е по-ефективно?
- Защото те не се съобразяват със законите, а действат по собствени правила.
Ще успее ли дознателският апарат в МВР да се справи с многото задължения, които му се прехвърлят с новия НПК?
- Навремето имаше дознателски апарат, който бе ликвидиран и стана т.нар. младши следователски апарат. После отново го преобразуваха и върнаха обратно делата на полицията. Всички тези опити се оказаха безуспешни. Много от служителите на МВР не бяха свикнали да се занимават с този вид дейност. Сега се понаучиха, но не зная дали обучените хора там ще са достатъчни, за да поемат целия обем от работа. Ще има затруднения, но смятам, че ще те се преодолеят. Нужно е време.
В съда също се налагат нови попълнения...
- От Европа настояват да ускорим гледането на делата. Това да става по-бързо, по-ефективно. Но никой никъде не споменава за увеличаване на числения състав на съдилищата, а само този на прокуратурите.
Отделно, с новия НПК, се увеличава и работата на самите съдии, например чрез въвеждането на т.нар. предварително изслушване - нещо подобно на американския процес. Това са нови процедури, за които ще трябва да се отделят хора. А никой не мисли за увеличаване на броя на съдиите. Реално ние оставаме със същия контингент хора. Висшият съдебен съвет (ВСС) засега не реагира. Например тук в Окръжния съд в Перник само четирима съдии гледат наказателни дела. Толкова са и в районния съд в града. Хората са крайно малко, а работата се увеличава. При сега действащия НПК ни трябват още трима. При влизането в действие на новия НПК съставът на съда трябва да се увеличи поне с шестима съдии. По-голяма е необходимостта от попълнения в районния съд, защото там ще бъдат повечето незабавни и бързи производства.
Съгласно новия НПК при виновно неизпълнение на служебни задължения, при системно нарушаване на сроковете за действия, както и правилата за професионална етика съдии, прокурори и следователи ще носят дисциплинарна отговорност.
- Ние и сега носим. Тук се засилва отговорността за спазване на сроковете. Няма нищо лошо в засилване на контрола. Колкото по-строг е той, толкова по-добре се работи...

Facebook logo
Бъдете с нас и във