Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Огън за лихварския бизнес на Штедрия

След засиления криминален интерес към банкови трезори и фирмени каси от края на миналата година новата 2013-а започна с удар по заложна къща. Изгоря и в буквалния, и преносния смисъл едно от бургаските подразделения на веригата Штедрия. Умишленият палеж в комплекс Изгрев е станал след полунощ. През тръбата на отдушника на тоалетната е излята и възпламенена запалителна течност. Огънят предизвикал детонация, която избила и входната врата на помещението.


Собственикът на веригата от заложни къщи Андон Николов, който е от Сливен, за трети път става мишена на подобно посегателство. Преди няколко години пожар изпепелил и друг негов офис в Бургас, пален е и личният му автомобил. В града заложните къщи на Николов са десет, но има и други - в Несебър, в Слънчев бряг, в Карнобат, Средец, Поморие и Айтос. За Николов се знае, че паралелно със заемането на пари с лихва срещу залог е осъществявал и посредничество в сделки с недвижима собственост - преди време го свързвали с дейността на агенция за имоти.


Каквато и да е предисторията на огнената атака, тя повдига отново неразрешимия за нашите власти проблем за дейността на заложните къщи. Повече от три години след влизане в сила на наредбата, която я урежда, и трябваше да се сложи ред в този сектор и да ги изкара от сивия сектор, никой не е убеден, че това се е случило поне донякъде. Нито бизнесът е доволен от регулациите, нито незаконният му оборот е пресечен. Съответно измамите продължават и понякога гневът на измамените взема връх над чувството им, че сами са си виновни за загубата на залога.


В началото някои бяха склонни да виждат положителни тенденции в дейността на народните банкери. Прякото приемане на имоти като обезпечение намаля. Кредитирането срещу запис на заповед също започна да излиза от мода след забраната да се отпускат кредити, ако срещу тях не е заложена движима вещ. Усети се и прегрупиране в бранша. Най-силните се ориентираха към създаването на вериги от заложни къщи под името на наложени търговска марки. Липсата на монополи на национално ниво е спорна, но едрите играчи залагат на регионални вериги - смята се, че стабилните са по-малко от десетина, а водещите - не повече от три. Говори се, че Штедрия е една от тях, а Андон Николов е един от най-старите лихвари в Бургаско. В бранша е познат с това, че изпипва нещата юридически и не би си позволил да ползва уязвими за бизнеса си практики. Веригата има своя интернет страница, в която обявява, че спазва всички процедури и закони на Република България, води стриктни регистри и няма нито едно оплакване от клиенти в Комисията за защита на потребителите.


Факт е обаче, че водещите мотиви за осветляване на дейността на заложните къщи, между които основният е борбата срещу имотните измами, остават актуални. Въпреки въведената с разпоредбата изрична забрана да се приемат имоти като обезпечение, рекламните табели пред много заложни къщи заявяват обратното - че отпускат заеми срещу недвижими имоти. Още след въвеждането на наредбата (а дори и преди това)стана ясно, че браншът няма да изостави най-доходната част от дейността си. Оставаше само да бъде проверена ефективността на системата за контрол - тя се оказа неефективна. После се видя, че дори онези, които спазват регулациите, са в неравнопоставено конкурентно положение спрямо останалите поради направените инвестиции.


Друга основна цел на регулацията - спиране на потока от откраднати вещи, също не беше постигната. Заложеният в наредбата механизъм - да се водят регистри на залагащите и купуващите, просто не се изпълнява и полицията не може да хване края на предлаганата стока. В повечето случаи сделките не се осчетоводяват официално, не се ползва касов апарат и реализираният оборот е пълна тайна за данъчните органи. Това прави невъзможно и постигането на третата основна цел - бюджетни постъпления в съответствие с реално извършваната търговска дейност.


Браншът не остана доволен и от промените в наредбата от средата на 2011 г. и ги определи като козметични. Основанията са те не развързват много от досега съществуващите проблеми в дейността на заложните къщи. Нямало гаранция, че залаганите вещи са лични, а не откраднати. Въведеното задължение заложната къща да уведоми клиента, когато продава заложената вещ, не било нужно, тъй като статистиката сочи, че 90% от хората, които оставят вещи в заложните къщи, не ги търсят. Все още липсвали и ясни разграничаващи правила между заложните къщи и оказионите.


А се оказа, че за да изпълнят изискванията на наредбата, много от банките на бедните ползват табелата Оказион. Онези, които държат на бизнеса с имоти, пък слагат табела Фирма за недвижими имоти. А най-свободолюбивите просто работят като лихвари, ползвайки за офис дом, кола или квартално кафене. Към днешна дата резултатът от търсеното разграничаване на коректните от нелегалните фирми в бранша остава загадка, а МВР, Министерството на финансите и Комисията за защита на потребителите не горят от ентусиазъм за съвместна контролна дейност върху работата на заложните къщи. Българската асоциация на заложните къщи пък разчита на своята електронна база данни, в която регистрират всички лица, залагащи крадени вещи. Във всички случаи в сила остава правилото, че докато има наивници, ще има и измамници.


nbsp;


nbsp;


Най-много спорове при обсъждането на наредбата предизвика въведеният таван на лихвата с цел да се противодейства срещу изпирането на пари. Уговореният месечен лихвен процент по заема не може да е по-висок от 3 пункта. Тази цена важи както за кредити в левове, така и за тези в чуждестранна валута. Лихварите твърдяха, че това изискване ги заплашва с фалит, изтъквайки, че, за разлика от банките, те предоставят значително по-малки суми и вземанията им от един длъжник най-често не надхвърлят 100 лева. Ограничаването на цената на заема щяло да застраши финансовата им стабилност, тъй като водело до силно ограничаване на абсолютната стойност на печалбата.Намерен беше и начин да се компенсират загубите от налагане на лихвения таван - с такси. Ограничения за тях наредбата не предвижда, вероятно заради обстоятелството, че, за разлика от лихвите, таксите не се облагат с ДДС. Освен изискванията на свободния пазар като аргумент отново беше приведена практиката на банките да събират такси за различни операции. Напомнено беше и обстоятелството, че, за разлика от банковите кредити, тези към заложните къщи могат да бъдат погасени предсрочно, без от това да има неблагоприятни последици за клиента.Проблем остава и залагането на злато, а то вече е основен артикул в търговията на заложните къщи. Браншът недоволства от забраната да се приема и немаркиран благороден метал, понеже 70-80% от предлагания у нас бил без щампа - наследствени бижута, предмети за лично ползване и всичкото злато отпреди 2000 г., когато с влизане в сила на Валутния закон беше въведено изискването за сертифициране. Отправена беше и закана, че ще бъде оспорена наредбата по съдебен ред, но държавата не даде признаци за отстъпление.nbsp;


Вангел Вангелов, председател на Българската асоциация на заложните къщи

Господин Вангелов, посегнаха на един от силните в лихварския бранш. Как се развива бизенсът?

- Трендът е надолу и в това няма нищо изненадващо. В последния месец има малък възход, но това е винаги така около и след новогодишните празници. Колкото до Штедрия, той е един от най-старите лихвари в Бургаско. Имаше още два случая на посегателства срещу него, но поначало се занимава с едри неща, работата му е сериозна. Прави добре нещата, изпипва ги. Не е човек, който ще тръгне да излиза със стари номера.


Докъде стигнахте в борбата срещу наредбата?

- Няма придвижване. Наместваме се според пейзажа и правим гимнастики. Не спираме да внасяме искания до Министерския съвет, но обикновено ни режат още на входа. В началото хората от ГЕРБ ни обърнаха внимание, но вече свърши и чакаме изборите. Откакто съм в този бранш, всички правителства сякаш искат да сме винаги с едната обувка в калта. Та все да има за какво да ни налагат глоби и да ни санкционират.


Доскоро най-разпространеният залог беше с имоти, като най-често се сключваше договор за продажбата им в полза на кредитора с уговорка за обратно изкупуване. Изпълнява ли се вече забраната да не се приемат имоти за залог?

- Лихвар, чиято основна дейност е била в сектора с недвижимите имоти, трябва да е пълен глупак, че да се откаже от нея заради една наредба. Става просто - регистрира си една финансова къща, и готово - попада в друг режим. Та на нас не ни дават вече да приемаме в залог аксесоари за джиесеми и лаптопи. Стоят купища такава техника по витрините, батериите й свършват от висенето, но не можем да приемаме други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във