Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Омбудсманът атакува държавни и общински сметки

Омбудсманът Гиньо Ганев сезира Конституционния съд в сряда (24 март) с искане да обяви за противоконституционни разпоредбите на чл.519, ал.1 и 2 и чл.520 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Вдъхновители на атаката са висшият адвокатски съвет и редица граждани. Въпросните текстове забраняват да се осъществяват принудително парични вземания от държавни учреждения и общини, когато граждани и фирми са осъдили тези публични институции. Те предвиждат също, че не се допуска принудително изпълнение върху средствата от банковите сметки на бюджетносубсидирани заведения, когато парите са постъпили като субсидия от републиканския бюджет.
Според омбудсмана оспорените разпоредби от ГПК нарушават чл.17 от конституцията, който разграничава два вида собственост - публична и частна. Държавните учреждения и общините могат да бъдат носители както на публична, така и на частна собственост. Обемът на техните права и задължения - като титуляри на собствеността по отношение на частната общинска и частната държавна собственост, не може да бъде по-различен от обема на права и задължения, които имат всички частноправни субекти - граждани и юридически лица, по отношение притежаваното от тях имущество. Текстът на чл.519 от ГПК въвежда неравнопоставеност между държавната и общинската частна собственост, от една страна, и частната собственост на гражданите и юридическите лица, от друга, и противоречи и на чл.19, ал.2 от конституцията. Неравнопоставеното третиране по чл.519 и чл.520 от ГПК представлява откровено толериране на общинската и държавната частна собственост, поставя ги в положение на привилегировани стопански субекти и в резултат на това злепоставя частната стопанска инициатива, подчертава в искането си омбудсманът.
Противоречи на конституцията, според Гиньо Ганев, и предоставянето на привилегията държавните учреждения и общините сами да преценят кога и как да заплатят свои задължения. Това нарушава чл.57, ал.2 от основния закон, защото позволява да се накърнява правото на собственост на тези, които търсят изпълнение на постановените в тяхна полза съдебни решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във