Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОПРАВЯТ СГРАДНИЯ ФОНД НА СЪДИЛИЩАТА


Работна група, водена от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев, обсъди на първото си заседание в понеделник (20 октомври) как през следващите месеци да се оптимизират условията на магистратския труд в столицата.
Още в началото на следващата седмица административните ръководители трябва да предоставят информация за състоянието на сградния фонд в София към настоящия момент. След обсъждане ще бъдат направени и конкретни предложения за трайно решаване на проблема с фонда, който в момента е крайно недостатъчен за нормалната работа на прокурорите, съдиите, следователите и съдебните служители.
Една от причините за този форсинг е сериозното внимание, което бе отделено в анализа на Световната банка на проблемите със сградния фонд на българската съдебна система. Според екипа от консултанти, представили неотдавна доклада в София, недостигът на съдебни зали е и една от причините за забавянето на делата.
Финансовата институция препоръчва подобряване на стратегическото планиране в тази област, включително и оценка на нуждите на всеки отделен съд и аргументация на очакваните подобрения в работата му (в това число и по отношение на ускоряване на разглеждането на делата), в случай че бъдат осигурени необходимите капиталови инвестиции. Според шефа на комисия Бюджет и финанси към ВСС Иван Колев в доклада на СБ правилно е посочено, че и стратегическото планиране, и солидната му аргументация биха помогнали да се защити искания бюджет в рамките на парламентарните дебати.
Както е известно, проблемът със съдебните сгради е едно от слабите места на правосъдието ни. Особено плачевно е състоянието в София. Затова и магистратите под ръководството на шефа на ВАС са отделили специално място на Софийския районен съд, който има ключово значение за съдебната система, включително и за подобряването на нейния имидж.
Статистиката сочи, че за 2006 г. например този съд е поел 13% от делата в България, а е получил едва 1% от държавната субсидия за съдебната власт за същата година. Работната група разполага с данни, според които една пета от висящите дела в България са именно в този съд, чиято сграда е в такова окаяно състояние, че правосъдният министър Миглена Тачева наскоро предложи да я съборят, вместо да я ремонтират. Магистратите са направили анализ, на базата на който да се предприемат действия за подобряване на материалната база на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура. Не е ясно обаче как това ще стане, след като за обновяване на сградния фонд не може да се използват средства по европейски програми и проекти, а предвидените в бюджета не стигат.
Повече от 60% от бюджета на съдебната власт отиват за заплати и всъщност за истинското материално-техническо обезпечаване не остават много средства, заяви в края на миналата седмица министър Тачева.
За закупуване на сгради за административни съдилища, за ремонт на стари и строителство на нови съдебни палати са изразходвани над 50 млн. лв. през миналата година. Министерството на правосъдието е поискало от Световната банка изготвянето на еталон за строеж на съдебна палата, за да може новата сграда да бъде функционална и в нея да се работи ефективно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във