Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕН ХАЙВЕР

След няколко дни в Кюстендил настава веселба с непредвидими последствия. За сряда Кюстендилският окръжен съд (КОС) е насрочил първото общо събрание на кредиторите на обвитата в скандална слава фирма Оранжерии ООД от близкото с. Пиперков чифлик. Заради неизпълнени договорни отношения от 2000 г. на 18 януари 2003 г. софийската фирма Алайд Домек Ейджънсис България ЕООД подава иск за откриване на производство по обявяване на Оранжерии ООД в несъстоятелност. Освен това в молбата си до КОС Алайд Домек Ейджънсис България ЕООД твърди, че ответното дружество е свръхзадлъжняло и затова трябва дейността му да бъде прекратена и в него да влезе временен синдик. Освен това трябва да бъдат спрени всички дела, водени срещу Оранжерии ООД, и да се наложат обезпечителни мерки с цел запазване на имуществото му (става дума за оранжерийните конструкции, автомобилния парк, баките за горива и цялата налична техника на ООД-то - бел.ред.). Близо месец по-късно (на 5 февруари) гражданската колегия на Кюстендилския окръжен съд в публично заседание, ръководено от председателя на КОС Красимир Бамбов, удовлетворява напълно молбата на Алайд Домек Ейджънсис България ЕООД. С тази разлика, че вместо един са назначени двама временни синдици, фиксирани са точната дата и точното място на първото общо събрание на кредиторите - 9 април (сряда), първа зала на КОС.Историята започва преди шест години. От петнайсетината общински предприятия, съществуващи на ръба на мизерията, в най-тежко финансово състояние е Оранжерии ООД в с. Пиперков чифлик. Предприятието е създадено през 1989 г. с предмет на дейност производство на зеленчуков разсад, оранжерийни зеленчуци и цветя за външния и вътрешния пазар. След няколко неуспешни опита да се задържи на повърхността фирмата започва да потъва. През септември 1997 г. кюстендилските общински съветници решават да потърсят спешно средства за 100 т мазут и да помогнат на Оранжерии ООД да изкара задаващата се зима. Липсата на свежи пари в хазната принуждава общинарите да набавят нужните средства чрез заем от кюстендилския клон на Пощенска банка. Като гаранция, че кредитът ще бъде върнат, тогавашният кмет на Кюстендил Валентин Вълов подписва запис на заповед в полза на Пощенска банка и общината получава исканата сума. Година по-късно обаче сметките се оказват грешни. Кредитът е похарчен до стотинка, а общинарите изведнъж установяват две неща. Първо - че просперитетът на Кюстендил явно не е заровен сред лехите с краставици и домати. И второ - че ръководството на кюстендилския клон на Пощенска банка е депозирало записът на заповед пред ОББ-Кюстендил (като финансова институция, обслужваща общинския бюджет) и ще си прибере кредитът с лихвите. Идеята за продажбата на Оранжерии ООД (като хватка да се избегне задаващото се безпаричие) узрява с помощта на кюстендилския ВМРО-лидер, общински съветник и бизнесмен Валери Ненов. След бурни дебати в местния парламент за и против начинанието през септември 1998 г. Общинският съвет най-после пуска яловата фирма на пазара. Подробности от пейзажа На публично обявения търг (с явно наддаване) се явява само един кандидат-купувач - кюстендилското Улпия Пауталия ООД. Преглед на документите във фирмено отделение на Кюстендилския окръжен съд (КОС) показва, че Улпия Пауталия е регистрирана няколко дни преди търга, а нейни собственници са Валери Ненов, Георги Илиев - брат на покойния Васил Илиев (разстрелян на 25 април 1995 г.) и наследник на империята ВИС, и Петър Петров - собственник на бинго Елит в Кюстендил. В потвърждение на максимата, че парите не миришат, общинските служители не крият оптимизма си от факта, че нещата тръгват на оправяне, щом ВИС поема грижата за закъсалото предприятие и 350-те работници в него. Сделката е сключена на 19 януари 1999 г., а договорът за продажбата на Оранжерии ООД - срещу 1.458 млн лв., е подписан лично от кюстендилския градоначалник Валентин Вълов. Още същия ден местната общественост е уведомена, че общината е постигнала най-големия приватизационен успех от началото на демокрацията. Няколко месеца по-късно обаче - през октомври 1999 г., Георги Илиев и Петър Петров се оттеглят от Улпия Пауталия и прехвърлят дяловете си на Валери Ненов. За да се разплати (по живо, по здраво) с тях, Валери Ненов трябва да им плати общо 460 000 лв., които той няма откъде да вземе. И затова той прави гениален ход: чрез една от многобройните си фирми - СОЛИД ВН, тегли кредит от Токуда Кредит Експресбанк. Именно тази фирма на Бамбов става причина в началото на миналото лято да се разгори още един скандал. Най-неочаквано председателят на Кюстендилския окръжен съд (КОС) Красимир Бамбов уволни дисциплинарно Василка Атанасова, служителка във фирмено отделение на КОС. Тя е заловена точно когато е вписвала СОЛИД ВН в търговския регистър на КОС за... 1999 година. Което означава, че по времето, когато Ненов е теглил кредита от Токуда, въпросната СОЛИД ВН е била най-обикновен... фантом. Далавери с дъх на петролПървият голям скандал, от който всъщност тръгва същинското затъване на Оранжерии ООД, гръмва на 20 септември 2000 година. Тогава, при акция на Регионалното звено за борба с организираната престъпност (РЗБОП) в Кюстендил, спецченгета окупират оранжериите и поставят цистерните с фирмено гориво под охрана. Повод за операцията е неуспешен опит на Валери Ненов да изтегли данъчен кредит в размер на 150 000 (нови) лв. от кюстендилската Териториална данъчна дирекция. Подозренията на данъчните, че има нещо гнило в случая, са породени от името на фирмата доставчик на мазут за нуждите на оранжерийното производство. В документите по сделката пише, че горивото е осигурено от самоковската фирма ЕТ Наталия - Методи Крумов и на пръв поглед всичко изглежда нормално. С изключение на дребната подробност, че въпросното юридическо лице доста отдавна е било дерегистрирано (т.е. - служебно отписано) по Закона за ДДС от данъчните в Самоков. Причината за тази крута мярка е, че собственикът му редовно пускал в употреба данъчни фактури с невярно съдържание и подавал сгрешени данъчни декларации. Веднага след влизането на антимафиотите в Оранжерии ООД са взети и проби от цистерните с гориво. Според данъчната ревизия, в тези цистерни е трябвало да има в наличност 687.6 т котелно гориво, 1200 т промишлен газьол и 220 т други петролни продукти. Експертизата, направена по време на проверките от кюстендилската Акредитирана лаборатория (изх. NДП-Е 572 от 9 октомври 2000 г.) обаче категорично установява, че в цистерните има най-обикновена вода, примесена с нафта колко за аромат. В продължение на два месеца антимафиотите играят ролята на безплатна охрана на Оранжерии ООД, докато стане ясно по случая ще бъде ли образувано предварително производство, или не. В крайна сметка следствието е образувано и в края на март 2003 г. делото е изпратено в Кюстендилската окръжна прокуратура с мнение Валери Ненов да бъде изправен на подсъдимата скамейка. От старо желязо по-хубаво нямаКакво се случва по-нататък с оранжериите и около тях не е известно в детайли. Знае се само, че бившата общинска фирма продължава да затъва все по-здраво, а Валери Ненов прехвърля фирмата купувач Улпия Пауталия на своята служителка Марияна Велинова. За пръв път обаче мъглата действително е разпръсната от Кюстендилския окръжен съд (КОС) в хода на делото, образувано по исковата молба на софийското Алайд Домек Ейджънсис България ЕООД. В решението на КОС от 5 февруари 2003 г. (за което стана дума в началото и с което на 9 април е свикано първото общо събрание на кредиторите) плачевното състояние на Оранжерии ООД е описано по следния начин:От представените по делото доказателства е видно, че между Алайд Домек Ейджънсис България ЕООД и Оранжерии ООД е сключен договор на 10 август 2000 година. Оранжерии ООД не е изпълнило поетите задължения по договора, поради което е осъдено да заплати сума от 106 865.55 лв. - едно със законната лихва, считано от 14 ноември 2000 г., както и 6363 лв. разноски по делото. Видно от удостоверение N22-00-183 от 10 април 2002 г. на Агенцията за държавните вземания, с постановление изх. NА-25-00-0378/2001 г., има наложени запори върху пет автомобила, собственост на дружеството. Запорирани са всички банкови сметки в левове и валута в ТБ ОББ и Токуда Кредит Експрес банк. Нналожена е възбрана върху недвижим имот - сграда, парцел N8 по плана на с. Пиперков чифлик.Видно от заключението на вещото лице по делото Георги Спиров, прието от съда и предявено на страните към 31 декември 2000 г. балансът на дружеството е следният: дълготрайни материални активи - 822 000 лв.; краткотрайни активи - 65 000 лв.; краткотрайни вземания - 1.046 млн. лв.; парични средства в брой - 1000 лв.; дългосрочни задължения - 379 000 лв.; краткосрочни задължения към доставчици - 5.586 млн. лв.; получени аванси - 280 000 лв., задължения към бюджета - 57 000 лв.; задължения към персонала - 33 000 лв.; задължения към социалното осигуряване - 179 000 лв., други краткосрочни задължения - 1.093 млн. лева. Задлъжнялостта на дружеството към този период възлиза на 5.673 млн. лева....Какво се случва оттогава до наши дни? Според финансово-счетоводната експертиза по делото, през 2001 г. задълженията на Оранжерии ООД са с 6.57 млн. лв. повече от активите на дружеството, като само Регионалното управление Социално осигуряване в Кюстендил има да си прибира 236 248 лева. С оглед на всичко изрецитирано дотук Кюстендилският окръжен съд отсъжда, че Оранжерии ООД е свръхзадлъжняло и обявява неговата неплатежоспособност с начална дата 29 август 2000 година. И още две неща станаха ясни покрай съдебния процес срещу Оранжерии ООД и суетнята около събранието на кредиторите. От приватизацията на дружеството през януари 1999 г. досега в общинската хазна са влезли само 291 000 лв., въпреки че обявената и договорена цена е 1.458 млн. лева. А второто нещо до голяма степен предопределя изхода на предстоящото общо събрание на кредиторите. По простата причина, че в една оранжерия основното средство за производство са остъклените метални конструкции, отоплителните и напоителните системи. И когато те липсват - за оранжерии изобщо не може да се говори. Преди двайсетина дни временните синдици на злощастното ООД едва са успели да спрат демонтирането на оранжериите и нарязването на металните им конструкции за скрап, разпоредено от собственика Валери Ненов. По неофициални пресмятания (защото точните изчисления на щетите ще се правят на общото събрание на кредиторите) за последните два месеца Ненов е успял да разкости оранжерийни конструкции с площ от около 50 дка и да продаде винкелите и тръбите по... десет стотинки на кило. На пръв поглед на кюстендилската оранжерийна вакханалия сякаш е сложена точка. Горе-долу се знае кой какво трябва да взема и кой какво има да дава. Един-единствен въпрос обаче продължава да терзае изнурената от авитаминоза кюстендилска прогресивна общественост - за какво са изразходвани хилядите литри гориво, десетките тонова семена и разсади, стотиците квадратни метра стъкла и т.н. оранжерийни консумативи и аксесоари, осчетоводени най-надлежно от собственика на Оранжерии ООД? Въпрос, наистина с повишена трудност, защото едва ли ще се намери жив кюстендилец, който през последните четири години да е изял поне една шопска салата Неново производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във