Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Още четирима получиха обвинения

В сряда и четвъртък (8 и 9 април) прокуратурата ударно привлече под отговорност по делото "КТБ" още четирима души. С това бройката на обвиняемите набъбна вече до петнадесет..

В четвъртък (9 април) трима одитори бяха обвинени в безстопанственост, довела до вреди и разпиляване на имуществото на КТБ. Това бяха Снежанка Велева Стефанова - ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на КТБ, и външните одитори Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов от "КПМГ България".

Обвинението срещу Стефанова е, че в периода от 1 януари 2009 до 20 юни 2014 година умишлено "не е положила достатъчно грижи за възложената и работа", като от това е последвало разпиляване на имуществото на "Корпоративна търговска банка" АД. В резултат от бездействието й, според прокуратурата, са последвали значителни щети за банката - намаляване на капиталовата й адекватност, влошаване на ликвидността й и предизвикване на ликвидна криза. Като последица от всичко това се е стигнало до поставянето под особен надзор на банката, смята държавното обвинение, което квалифицира случая като особено тежък.

Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов пък са обвинени  в това, че от началото на 2009 до 20 юни 2014 г., когато банката бе поставена под особен надзор, "умишлено са улеснили изпълнителните директори на КТБ Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество". Обвинението твърди, че Голева и Хаджигенов в различни  периоди нарушавали задълженията си на одитори и въпреки констатираните нарушения в дейността на КТБ, които им ставали известни в хода на проверките, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ и не ги отразявали в одиторските си доклади. По този начин те са възпрепятствали надзора на БНБ върху дейността на КТБ. Прокуратурата и тук приема, че действията на одиторите са причинили разпиляването на имуществото на банката, намаляване на капиталовата й адекватност и влошаване на ликвидността й, което пък е предизвикало поставянето й под особен надзор.

В четвъртък (9 април) към списъка с обвиняеми по делото "КТБ" бе добавена и ръководителката на екип в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в Управление "Банков надзор" на БНБ Славияна Данаилова-Велева. Тя е обвинена в престъпление по служба. Прокуратурата смята, че в периода от май 2012 до 20 юни 2014 година Велева е нарушила задълженията си във връзка с осъществявания дистанционен надзор върху дейността на КТБ и проведените надзорни инспекции в банката. След получаване на аналитичните надзорни доклади, които се правели за всеки месец и тримесечие, Велева не е осъществявала необходимия дистанционен надзор, твърдят от прокуратурата. Освен това при провеждане на надзорна инспекция в банката  Велева е попречила тя да бъде извършена от пълния състав проверяващи инспектори - давала указания да не се проверява как са изразходвани отпуснатите кредити, да се използват предварително попълвани от служители на проверяваната банка документи, съкращавала сроковете за проверките. Така на практика възпрепятствала работата на инспекторите, създала условия докладът от проверката да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип и го представила, без да бъде подписан от всички членове на проверяващия екип. Велева е извършила престъплението с цел  да набави облага за акционерите на КТБ, като увеличи печалбата им. От действията й обаче е можело да настъпят немаловажни вредни последици  - да се застрашат финансовите  интереси на държавата, настоява държавното обвинение. 

Освен срещу тримата одитори и Славияна Велева обвинения вече са повдигнати на двама подуправители на БНБ - Цветан Гунев и Румен Симеонов, мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, четиримата членове на управителния съвет на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, Георги Зяпков - ръководител направлението "Кредитиране" в КТБ, както и на главната касиерка на банката Маргарита Петрова, главния счетоводител Мария Димова и нейния заместник Борислава Тренева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във