Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОСВОБОДИТЕЛИТЕ НА ДОН ЦЕЦИ ЗАХАПАХА СЮРРЕАЛИЗМА

Какво ли не прави човек от единия стремеж да види ближния си на свобода, засмян и честит. Някои храбро минават през вода и огън, други мигом турят главата си на дръвника, трети се обричат на вечни несгоди и лишения. Всички помним историческата саможертва на Матей Миткалото, Дякона Левски, Христо Ботьов, Бачо Киро, Васил Петлешков, Кочо Честименски и хилядите още знайни и незнайни борци, принесли в името на бъднините български най-святото си - живота. Никой обаче не е и предполагал, че днес, в условията на победилата българска демокрация, отново ще станем свидетели на чутовен подвиг. В смисъл такъв, че ще се намери човек, който с няколко махвания на перото ще зачеркне кариерата и името си - само и само да пусне на свобода легендарния цигански барон Цветелин Кънчев (Дон Цеци). Този герой се казва Иван Петков и в момента изкарва прехраната си като прокурор и завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура. Във вторник (4 февруари) на бял свят изплува едно негово съчинение, писано седмица по-рано. Въпреки че като обем четивото е само някакви си три странички, като съдържание то е толкова смело, че разбива дори най-авангардните теории в съвременното право. И още нещо прави впечатление: в случая Цветелин Кънчев съдебните инстанции по трасето (главно прокурорските) се задействат със скоростта на светлината. Първият неуспешен напън шестгодишната присъда на видния затворник да бъде намалена с шестте месеца, прекарани от него под домашен арест (за който Параграф 22 единствен писа в бр. 47 от 23 ноември 2002 г.), продължи точно месец. На 4 ноември 2002 г. заместник-шефът на Софийската окръжна прокуратура Христо Ангелов пише постановление, с което приспадна въпросния домашен арест от присъдата на Цветелин Кънчев. Основанията на окръжния магистрат са измененията на Наказателния кодекс, влезли в сила на 1 октомври 2002 г. и по-специално чл.59, ал.1, която гласи: Времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, се приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, поправителен труд или пробация.Според малкия, но сплотен колектив на Параграф 22, окръжният магистрат Христо Ангелов нещо се беше объркал, защото в ремонтирания Наказателен кодекс изрично пише, че въпросният чл.59 (целият при това) започва да действа след 1 януари 2004 г. и никой не може да прилага невлязъл в сила законов текст. На 27 ноември 2002 г. прокурор Пламен Пачев от Софийската апелативна прокуратура задочно потвърди тезата на Параграф 22, макар и с друг аргумент: присъдата на Дон Цеци влиза в сила на 14 ноември 2001 г. и ремонтираният чл.59 от НК (макар и по-благоприятен за дееца) не може да бъде прилаган със задна дата. А на 9 декември 2002 г. прокурорът от Върховна касационна прокуратура Ваня Ралева потвърди постановлението на Софийската апелативна прокуратура и с това сагата трябваше да завърши. Уви. Точно месец и половина по-късно - на 27 януари 2003 г., сподвижниците и симпатизантите на Дон Цеци нанесоха своя решителен (засега) ответен удар, заеха кръгова отбрана и се окопаха в очакване на онова, което има да се случва. Иван Петков, прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура, след като разгледах жалбата на лишения от свобода Цветелин Цанов Кънчев срещу постановлението от 9. 12. 2002 г. на Ваня Ралева... и след като се запознах с материалите по прокурорска преписка N9987/??? на Върховна касационна прокуратура, преписка NП-25/2002 г. на Апелативна прокуратура - София, и преписка NП-35/2002 г. на Софийската окръжна прокуратура, установих: жалбата е основателна - пише в постановлението си г-н върховният касационен прокурор. И продължава, след обстойно изреждане на хронологията на събитията:Постановлението на Върховна касационна прокуратура и това на Апелативна прокуратура - София, са неправилни и необосновани, поради което следва да бъдат отменени при следните съображения:Налице са норми, които се отнасят изцяло към изпълнение на наказанията, а не към съдебната фаза на наказателния процес. Член 357а от НПК е в Глава ХIХ от НПК и е подчинен на изпълнителното производство. Той се прилага по отношение на влезли в сила присъди. Член 59, ал.1 от НК също свързва зачитането с изпълнението на наказанието лишаване от свобода, като изрично предвижда, че приспадането се извършва при изпълнението на това наказание.При това положение се поставя въпросът каква е правната същност на чл.357а от НПК. То е особено производство, което задължава прокурорът да се произнесе по приспадането на задържане, ако съдът не го е направил. То има конституивен характер и не подлежи на съдебен контрол. Установено е в конкретния случай, че присъдата е приведена в изпълнение на 21 ноември 2001 г. и тя в момента се изтърпява. Така че при данни за задържане, каквото безусловно е домашният арест (независимо кога е постановена и влязла в сила присъдата по това дело), прокурорът е длъжен да го зачете. Спорният въпрос в случая е може ли да се зачете домашен арест, чието приспадане (от размера на ефективното наказание - бел. ред.) се предвижда в закон, който е влязъл в сила след влизането в сила на присъдата. По логиката на изложените съображения това може и трябва да се направи по време на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, и то по всяко време на изпълнение на това наказание (звучи доста объркано, но правописът е оригинален - бел. ред.). Видно от чл.59, ал.1 от НК то (приспадането - бел. ред.) не е ограничено по време....От всичко изписано дотук става ясно, че върховният прокурор Иван Петков си е научил брилянтно урока. Толкова брилянтно, че никакво впечатление не му правят два факта. Първият е, че никъде в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (влязъл в сила на 1 октомври 2002 г.) не пише, че той се прилага със задна дата. Тоест - новият чл.59 по никакъв начин не закача присъдата на Дон Цеци и не намалява престоя му зад решетките. А колкото до втория факт - май взехме да се повтаряме: въпросният чл.59 от ремонтирания НК (барабар с всичките му алинеи) започва да действа чак от 1 януари 2004 година. Ето защо прилагането на невлязъл в сила закон със задна дата си е чиста проба сюрреализъм, на който би завидил дори Салвадор Дали. Ако беше жив и разбираше от право...

Facebook logo
Бъдете с нас и във