Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОТЧЕТ КАТО СЛЪНЦЕ, НО НЕ ТОПЛИ

Изпирането на капитали, добити от престъпна дейност, би трябвало да става вече по-трудно у нас. Или поне такъв извод се налага от информацията за напредъка ни по главата Правосъдие и вътрешен ред, която правителството предостави на Еврокомисията. В изобилстващия от позитивни данни доклад е включена и част от отчета за дейността на Агенцията за финансово разузнаване от март 2005-а досега. Както БАНКЕРЪ писа, официално анализът на разузнавателното ведомство ще бъде представен на специална пресконференция този месец.
От правителствената справка до Брюксел става ясно, че за последната половин година в АФР са постъпили общо 71 600 доклада. Те са дошли от държавни ведомства, от лица, практикуващи свободни професии, и от финансови институции, които са задължени да подават информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Съмнения за пране на пари е имало в 257 от случаите, за които е докладвано в периода септември-декември миналата година. След разглеждането им финансовите разузнавачи са изпратили 17 от казусите на прокуратурата и 64 са отправили към МВР.
За първите три месеца на тази година са регистрирани още 70 случая със съмнения за пране на пари. От тях обаче само един е препратен към държавното обвинение за образуване на предварително производство, а други 26 са отишли във ведомството на Румен Петков.
Освен това експертите в ръководената от Васил Киров агенция са направили през последните шест месеца общо 162 инспекции по документи и 19 проверки на място. Нарушенията са били предимно да не се докладват финансови операции в брой над 30 000 лева.
През отчетния период нашето финансово разузнаване е получило 48 запитвания от чуждестранни служби и е отговорило на 37 от тях. АФР пък е отправила въпроси по 114 случая, а е получила отговори на 65 от тях.
Сред активите, които управляващите са изтъкнали в борбата с прането на капитали, фигурират одобрените в края на 2005 г. поправки в Наказателния кодекс (които позволяват да се води разследване дори ако няма влязла в сила присъда по т. нар. предикатно престъпление), както и подготвяните в момента нови изменения в нормативния акт за мерките срещу изпирането на пари. Цитирано е също решението на Върховния касационен съд, с което бе въведена единна практика за доказване на споменатото вече предикатно престъпление.
Колкото до административния капацитет на АФР, набляга се на факта, че ведомството на Васил Киров е получило... 15 нови компютъра. Сред превантивните дейности, който агенцията е предприела, са организирането на образователни семинари, както и засилване на сътрудничеството с Комисията за финансов надзор, Държавната комисия за хазарта, БНБ, МВР, митниците и други.
Със заповед на министъра на финансите Пламен Орешарски през януари тази година е била създадена специална междуведомствена група за координиране действията на споменатите ведомства срещу прането на пари. Доколко то е успешно тепърва предстои да се види.

Facebook logo
Бъдете с нас и във