Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Отличниците-малко, но от сой

Инспектори вкарват Темида в крак
С пълно шест завършва годината Инспекторатът към ВСС, който за три години взе толкова изпити, колкото цялата съдебна система се опитва да мине за 20 години преход.
Последният от тях се вписва напълно и в приоритетите на изпълнителната власт - ефективно усвояване на средствата от еврофондовете. Както посочи преди Коледа премиерът Борисов, целта на кабинета е да докара нещата дотам, че в края на мандата да усвоим 80% от тези пари.
ИВСС се оказва сред отличниците по този параграф. На 7 декември със заключителна конференция инспекторите сложиха точката на проект „Укрепване на административния и функционален капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет, осъществен по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Самият проект бе реализиран в периода юли 2009 - декември 2010 г. и бе на стойност 822 611 лв., които бяха употребени в срок. На фона на едва 10-процентното използване на европейските пари от останалите сектори явно хората на главен инспектор Ана Караиванова знаят как да ги похарчат, за да изпълнят всички предписания на спонсорите.
Последният проект на ИВСС е насочен към усъвършенстване на административния, функционалния и координационния капацитет на Инспектората към ВСС като новосъздадена институция, която функционира от началото на 2008 година. Идеята е да се подобри квалификацията на инспекторите и на експертите от звеното, така че и през следващата година ИВСС да действа като важен коректив във функционирането на съдебната система. Това е и основната причина инспекторатът да е сред малцината отличници на Темида. От 2008 г. насам те извършиха множество проверки в съдебната система, които допринесоха за по-високо качество на процеса в досъдебната и съдебната му фаза през 2010 година. Качеството на проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет има дисциплиниращ ефект върху работата на съдилищата, тно изигра и определена положителна роля за покачване на доверието на юридическата общност към институцията.
ИВСС осъществи планови комплексни проверки във всички съдебни райони в страната.
Другата посока, в която ИВСС внимателно се взираше, бе феноменът да се връщат дела в прокуратурата за доразследване. В резултат на такава проверка например във Великотърновския апелативен район рязко е спаднал броят на върнатите дела (в Окръжен съд - Велико Търново, бройката им е четири на сто от общия брой на разглежданите наказателни дела). Там е намалял и броят на делата с голяма обща продължителност.
В резултат на контрола, упражняван от ИВСС, бяха разчистени и други сметища, където заради немарливост гниеха веществени доказателства по наказателни дела, свързани с разпоредбите на чл.109 и 113 от НПК. Тематичните проверки за реда по съхранението, предаването и връщането на веществените доказателства по наказателни дела, както и администрирането на молби и жалби, отнасящи се до разпореждане с такива доказателства, доведоха до предложението на ИВСС до главния прокурор Борис Велчев да разпрати указание до всички обвинители да бъде уеднаквена прокурорската практика по прилагането на разпоредбите на чл.109 - чл.113 от НПК.
ИВСС има принос и за прилагането на приетия от висшите магистрати Механизъм за контрол и отчетност на движението на дела от особен обществен интерес. Инспекторатът продължи проверките и наблюдението върху хода на част от тези дела, а по собствена инициатива включи и няколко нови дела - Наглите, делото срещу Петър Стоянов-Сумиста за вещно укривателство от 2004 г. и др. Контролното звено изпрати до Министерството на правосъдието подробна информация във връзка с образуването и движението на част от делата с особен обществен интерес, наблюдавани и от Европейската комисия.
Наред с това ИВСС извърши и над 2000 проверки по сигнали за нередности. По повече от 1500 сигнала са дадени становища, 146 сигнала са изпратени на съответните компетентни органи. Отделно са изготвени 200 акта, сочи отчетът на ИВСС за годината.
Общият брой актове и становища с препоръки за отчетния период е 267, 192 са препоръките за отстраняване на конкретни констатирани нарушения, 59 са предложенията за обръщане на внимание за констатирани нарушения. През миналата година Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е внесъл във ВСС 44 предложения за дисциплинарни наказания на магистрати.

Ловците на наркотрафиканти
Преди Коледа МВР със скромна церемония посочи звената, които през годината са показали много добри резултати. Колективната награда за постижения през 2010 г. отиде заслужено при отдел Наркотици в Главна дирекция Борба с организираната престъпност. Най-ценното в наградата е фактът, че инициативата за нея иде от европейския Регионален център за борба с трансграничната престъпност в Букурещ, където след равносметка на първото шестмесечие на 2010 г. отчетоха ефективната работа на нашите антимафиоти.
Отличието бе заради изключителните резултати от две отделни техни разследвания съвместно с европейските им колеги. При едната от операциите, проведена от спецслужбите на България и Сърбия, бе заловено огромно количество оцетен анхидрид - суровина, която се използва при производството на хероин. Втората наградена операция на антимафиотите и колегите им от Европа и САЩ пък приключи със задържането на огромно количество хероин.
Предизвикалата възхита акция на ГДБОП беше реализирана на 28 април тази година на територията на столицата, когато в софийското село Гурмазово бяха заловени 8 тона оцетен анхидрид. Операцията беше реализирана съвместно с американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА).
Под навес в двора на къщата на криминално проявения за кражби и грабежи Вергил Стоянов бе открит първоначално 1 тон оцетен анхидрид. Впоследствие са намерени още над седем тона от прекурсора, съхранявани в туби и укрити в различни части на къщата и в прилежащите постройки. Според експерти това количество е напълно достатъчно за производството на 3200 кг хероин (килограм хероин на едро на черния пазар за дрога към момента се търгува за 15 000 долара, а една доза се продава за около 60 лева).
Двайсет и осем годишният Вергил и 51-годишният му баща Серафим бяха задържани. Беше установено, че освен от наркотици двамата си докарвали допълнителен доход и от изработването на фалшиви болнични листове и здравни книжки, които подпечатвали с фалшиви печати на здравни учреждения.
През пролетта на 2010 г. антимафиотите също удариха лошо наркотрафикантите, като заловиха 86 кг чист хероин. Тази операция на ГДБОП мина без обичайния медиен шум, тъй като дрогата беше заловена в Румъния. Антимафиотите от МВР обаче свършиха по-голямата част от работата, тъй като ставаше дума за контролирана пратка, идваща от Турция към Европа, и беше необходимо да се прихванат всички изпълнители по протежението на канала за трафик на хероин. Ударът беше изключително сполучлив и лично директорът на Центъра на инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮЕ) Гюрбюз Баахадир даде висока оценка за работата на отдел Наркотици на ГДБОП-МВР.
gdbop.jpg
Министър Цветан Цветанов връчи колективна награда за добре свършена работа на отдел Наркотици- ГДБОП.

Посегнаха на необяснимите богатства
В едногодишна съвместна работа с Венецианската комисия Министерството на правосъдието най-сетне изглади текстовете от предизвикващия много спорове Закон за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин, популярен като закон Кушлев. Първата положителна черта на закона, според авторите му, е отпадането на пряката връзка на процеса на отнемане с наказателния процес. Както подчертават от МП, за прекъсване на тази връзка настоявали експертите на Венецианската комисия. Става дума за различни производства, с различни принципи и стандарти на доказване. В гражданския процес по отнемане ще се доказва произходът на имуществото, а в наказателния - деянието на едно лице и съставлява ли то престъпление. Произходът на необяснимите богатства ще се търси в гражданския процес, категорични са авторите на закона.
Според новите текстове вече не се налага гражданската конфискация да се прави след влизане на присъдата в сила. Вече се приема, че производството за отнемане на имуществото може да протече преди възбуждане на наказателно преследване или паралелно с него. В проекта е посочено ясно какво трябва да доказва държавата. От МП подчертават, че в досега действащия закон такова изброяване няма, гражданската конфискация работи, но не в чист вид, а тежко и неуместно е обвързана с изхода на наказателното производство.
Голямото достойнство на проекта на правосъдното ведомство е, че вече не само имущество, придобито от престъпна дейност, но и облаги от друга незаконна дейност ще подлежат на отнемане в полза на държавата. В заглавието на закона и в текста на неговия член се прави разграничение между имущество, придобито от престъпна дейност, и имущество, придобито от друга незаконна дейност. Процедурата за установяване на незаконни доходи ще започва и без да има наказателно производство. Това се предвижда, когато има достатъчно данни, че дадено лице притежава или е получило имущество, придобито чрез или във връзка с престъпна дейност на друго лице, независимо от осъществяването на наказателната отговорност на извършителя. Открива се процедура и в случай че за дадено юридическо лице съществуват достатъчно данни, че то притежава, контролира или е получило имущество, придобито чрез или във връзка с престъпна дейност на друго лице, независимо от осъществяването на наказателната отговорност на извършителя.
Комисията, ръководена от проф. Стоян Кушлев, ще може да образува производство за установяване на произхода на конкретно имущество, за което няма данни, че е придобито от престъпна дейност, а от друга незаконна дейност, и е на стойност над 60 000 лв., и не подлежи на отнемане или не може да бъде отнета по друг ред. Информация за такова имущество ще се подава: при разкриването на административно нарушение от органа, компетентен да го установи; от официални документи, съставени от държавни или общински органи; от актове на органите на съдебната власт, с които се прекратява наказателно производство, и преписката се изпраща на административен орган, тъй като деянието не съставлява престъпление; от актове, съставени при проверка или ревизия.
В проектозакона се предвижда обезпечителните мерки също да не са обвързани с наказателно производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във