Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Отстраниха хлъзгаво Пенгезов и Петков

Поредна колеблива разпоредба в Закона за съдебната власт, третираща дисциплинарната отговорност на магистратите, раздели Висшия съдебен съвет по случая "Пенгезов и Петков". На заседанието си в четвъртък(15 май)съветът отстрани от съдебната система председателите на Софийския апелативен и на Софийския военноапелативен съд до приключване на наказателното производство срещу тях. Двамата са обвиняеми за престъпления при осъществяване на проекта "Интегрирана информационна система за прозрачност във военните съдилища", финансиран по европрограмата ОПАК.


Проблем се оказа по кой текст да бъдат отстранени. Съгласно първата алинея на чл.230 от съдебния закон съветът е длъжен да отстрани до приключване на наказателното производство всеки магистрат, който е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено при осъществяване на съдебната власт. Втората алинея пък дава право на ВСС да предприеме такава мярка, ако срещу магистрата е образувано наказателно производство от общ характер. В този случай съветът не е задължен да го отстрани, но и не е задължително да има повдигнато обвинение.


Въпросът кой е коректният подход в случая повдигна Камен Иванов, когото смятат за човек на Пенгезов, тъй като работеше в ръководения от него Софийски апелативен съд, преди да бъде избран за член на ВСС - включително по времето, когато криминалният проект по "ОПАК" е осъществяван. Иванов обърна внимание, че в искането си за отстраняване на Пенгезов и Петков главният прокурор Сотир Цацаров не е посочил по коя от двете алинеи да стане това. Според Камен Иванов двамата обвиняеми са действали не в качеството си на правораздавателни органи и дори не като съдебни началници, а единствено като ръководители на проекта по "ОПАК". Затова трябвало да бъде приложена втората алинея, която дава свобода на съвета да реши дали изобщо да ги отстрани.


"Ако ВСС приеме, че предложението за отстраняването им от длъжност трябва е по този текст, членовете му имат право на преценка дали въобще да го уважат, или не", доизясни се Иванов. И дори подкани колегите си да помислят дали отстраняването от длъжност трябва да бъде за целия период на наказателното производство или само за определен срок. Застъпникът на Пенгезов явно се беше постарал да използва всяка неяснота в закона в негова защита.


Съгласно втората алинея на чл.230 от съдебния закон ВСС може да отстрани магистрата, срещу когото е образувано наказателно производство до неговото приключване. И тук са възможни нови две разнопосочни тълкувания - дали във всички случаи отстраняването трябва да е до приключване на това производство, или съветът има право на преценка какъв да е срокът.


Цацаров не закъсня да парира защитната пледоария на Иванов, като даде да се разбере, че му е все едно по коя от двете алинеи ще стане отстраняването, но той не се съмнява, че то трябва да бъде гласувано. "Ако ВСС реши да е по чл.230, ал.1, безусловно отстраняването трябва да бъде гласуване. Ако реши, че е по ал.2, за нуждите на нормалното осъществяване на процеса отстраняването се налага. Нашето искане остава непроменено", заяви главният прокурор. И даде да се разбере, че Пенгезов и Петков не са просто ръководители на проект, нямащ нищо общо със служебните им задължения, тъй като повдигнатите им обвинения са за престъпления, извършени в качеството им на длъжностни лица и на възложители на обществени поръчки.


Тезата му беше подкрепена от Ясен Тодоров и от Галя Георгиева, които застъпиха становището, че първата алинея е по-подходяща, защото срещу Пенгезов и Петков не само се води наказателно производство, а те са и привлечени като обвиняеми. При това те не биха могли да участват в проекта, ако не бяха съдии, и са го ръководели като съдебни началници. Усещайки опасността от нова дисциплинарна каша след тази по случая "Ситнилски", Юлия Ковачева и Галя Карагьозова настояха за дебат с мотива, че "решението пряко ще влияе върху законосъобразността на последващи решения на съвета".


Стигна се и до разногласия има ли практика по въпроса, след като Галя Карагьозова посочи решение на тричленен състав на Върховния административен съд, според което втората алинея на член чл.230 от съдебния закон не задължава ВСС да отстрани магистрата, а му дава право да прецени основателно ли е искането за това, или не. Аргументът на Карагьозова обаче беше контриран с довода, че това съдебно решение не е влязло в сила. В резултат на разногласието председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев поиска правосъдният министър Зинаида Златанова да помисли за бъдещо изменение на Закона за съдебната власт, с което "по-ясно да се разпишат правилата на чл.230 и процедурата, по която ВСС да отстранява магистрати".


В крайна сметка отстраняването на Пенгезов и Петков стана по втората алинея, което отваря възможност Пенгезов да го обжалва пред съда. "За" отстраняването гласуваха 12 от членовете на съвета. Седем членове бяха за прилагането на първата, а Цацаров се въздържа да гласува. И след като беше избрана процедурата, по която ВСС има право на преценка основателно ли е искането за отстраняване, членовете му не си направиха труда да дебатират това искане по същество. За отстраняването на Пенгезов до приключването на наказателното производство гласуваха 16 членове на съвета, един беше "против", трима се "въздържаха". Със същото мнозинство беше отстранен и Петков, с тази разлика, че никой не гласува "против", а четирима се въздържаха.


Три дни преди ВСС да гласува за отстраняването на Веселин Пенгезов стана ясно, че той е сезирал етичната му комисия с искане за проверка на прокурора Стоил Тойчев, провел разследването по аферата "ОПАК", преди да го прехвърли (преди два месеца) на Софийската военноокръжна прокуратура. Според Пенгезов Тойчев е уронил престижа на съдебната власт с интервю, в което изнесъл факти и данни от досъдебното производство. С това нарушил принципа на конфиденциалност в етичния кодекс на магистратите. Той ги задължава да пазят абсолютна дискретност и служебна тайна в социалното си общуване и частен живот и да не огласяват фактите или сведенията, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните задължения. Според Пенгезов Тойчев убеждавал читателите в неговата виновност, въпреки че не е бил компетентен да разследва случая, и сам го признавал. Пенгезов цитира и текста от етичния кодекс, според който магистратът има право да излага пред обществеността лично или чрез медиите мотивите за своите решения по дела, представляващи обществен интерес. Но трябва да избягва поведение и действия, които могат да бъдат възприети като самоизтъкване или прекомерно търсене на обществено признание. При това трябвало да бъде уважителен и толерантен към колегите си. Председателят на САС иска ВСС да провери и твърдението на Тойчев, че Пенгезов е уредил издигане на съдията от Софийския районен съд Антон Урумов. Според Тойчев той е наредил Урумов да бъде командирован в Софийския градски съд, след като отменил една от глобите, наложена от Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения по проекта. Аргументът на Пенгезов е, че заповедта за командироване е подписана не от него, а от Петя Шишкова, която вече трета година е негов заместник.


 


 Третият обвиняем по аферата "ОПАК" - шефката на политическия кабинет на премиера Пламен Орешарски Мария Дивизиева , от началото на тази седмица е без допуск до класифицирана информация. Той й е отнет по искане на прокуратурата - в изпълнение на Закона за достъп до класифицирана информация. Дивизиева е обвинена за това, че е улеснила Пенгезов и Петков в почти пълната подмяна на документите по проекта с цел да бъдат заобиколени изискванията на Закона за обществените поръчки. Отнетият допуск на Дивизиева беше използвана незабавно от ГЕРБ - Бойко Борисов настоя Орешарски да я освободи незабавно от поста. Това било наложително както заради разпоредби в Кодекса на труда, така и заради опасността от международни проблеми. Опозицията дори подозирала, че уволнението на Дивизиева се бави, "за да може премиерът Орешарски да се оправдава за изчезнали доклади по същия начин, по който сега прави това Сергей Станишев". Димитър Главчев дори намекна, че "сред докладите, за които предстои Орешарски да се оправдава, има и такива с гриф "Строго секретно" по линия на НАТО".

Facebook logo
Бъдете с нас и във