Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПАК СКАНДАЛ С ПРОЕКТ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКАДЕМИЯ

Националната художествена академия е основана през далечната 1896 г. под името Държавно рисувателно училище. Това става със законопроект, изготвен от известните художници Иван Мърквичка и Антон Митов, както и от проф. Иван Шишманов.
Десет години по-късно тогавашното Министерство на просвещението обявява конкурс за изработване на план за централна сграда на училището. Конкурсът е спечелен от арх. Александър Смирнов с проекта Храмът на изкуството. Журито решава училището да се строи по този проект.
Според общото разбиране новата сграда е трябвало да влезе в съзвучие с архитектурата на близките сгради, която пък от своя страна е в синхрон с облика на катедралния храм Александър Невски.
Днес Художествената академия разполага с няколко ателиета и работилници, които са разпръснати далеч една от друга. Академията подготвя около 1000 студенти в два факултета - по изящни и по приложни изкуства.
Студентите все още рисуват и ваят красиви скулптури в сегашните ателиета, но след няколко години те може би ще останат само спомен. Причината - на тяхно място вероятно ще бъде построена съвсем друга сграда на Художествената академия. Идеята за новото средище на прохождащи художници, скулптори и приложници вече четвърта година предизвиква оживени полемики и бурни скандали.

През септември 2004 г. ръководството на академията в лицето на тогавашния ректор Божидар Йонов обявява конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Идеята е всички сгради на академията, раздалечени една от друга, да бъдат събрани под един покрив.
Целта на конкурса е да се направи проучване по какъв начин трябва да се разшири и реконструира Художествената академия. Условието е новата сграда да се впише в архитектурата на централната градска част. Общият награден фонд е 20 000 лева.
В процедурата е предвидено академията да сключи договор с победителя, който да създаде проект за реконструкция на сградата. А общият хонорар при сключен договор с НХА вече е 2 млн. лева.
Съставено е жури, в което личат имената все на известни архитекти - бившия главен архитект на София Стоян Янев, директора на Института за паметниците на културата Георги Угринов, Васил Китов, Иван Станишев, Лило Попов. Възгледите на журито за бъдещата сграда са единодушни - тя трябва да е модерна и да отговаря на своето време.
На конкурса свои проекти представят 26 архитекти. За победител единодушно е избран архитект Стефан Добрев.
В началото на 2007 г. ръководството на Художествената академия сключва със Стефан Добрев договор за проектиране на новата сграда. Да напомним - хонорарът вече е 2 млн. лева.
Проектът
Проектът на Стефан Добрев предвижда да бъде запазен само ректоратът, който е обявен за паметник на културата през 1978 година. Останалите сгради ще бъдат разрушени, а на тяхно място ще бъде изградена огромна стъклена постройка. Новата сграда е съобразена със западноевропейската архитектура. Ще рече - тя не повтаря проекта на арх. Александър Смирнов, а е насочена в по-съвременен стил. Според замисъла тя ще е висока 22 м, а общата й застроена площ ще е 22 000 кв. метра. Ще има и подземен гараж за около 200 автомобила.
Ако бъдат открити архитектурни находки при разкопките за гаража, те ще бъдат запазени, твърдят защитниците на проекта. По замисъл автомобилите ще влизат откъм ул.Оборище и ще се спускат под земята в двора на академията.
Оказва се обаче, че в конкурсната процедура се крие сериозно нарушение. Както стана ясно - конкурсът е проведен по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Мотивът - наградният фонд общо е бил само 20 000 лева.
Тъй като е предвидено да се сключи договор с победителя за изработка на проект за нова сграда на НХА, според чл.15, ал.2, т.7 от Закона за обществените поръчки стойността на обществената поръчка се равнява на общата сума на хонорарите. В случая тя е 2 020 000 лева.
Но както мнозина знаят, конкурси за услуга по Закона за обществените поръчки се правят, когато стойността на отделната поръчка надвишава 90 000 лева. Целият хонорар на арх. Стефан Добрев надхвърля 22 пъти минималната сума от 90 000 лв., а процедурата е трябвало да протече именно по този закон, а не по Наредбата за малки обществени поръчки.
Преподавателят в академията доц. Пламен Вълчев подава сигнал до прокуратурата, до Комисията за защита на конкуренцията и до Агенцията за Държавна финансова инспекция (АДФИ) за това разминаване. В сигнала си от март 2007 г. той пише, че по този начин се плащат по около 100 лева за проектиране на квадратен метър. Докато средната цена иначе била около 16 лева.
Проверката
През есента на 2007 г. АДФИ извършва двумесечна проверка на документацията на проведения конкурс. В края на миналата година инспекторите констатират три нарушения в конкурсната програма.
Първото от тях опира до факта, че договорът между Художествената академия и спечелилия конкурса архитект Стефан Добрев е сключен, без да е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.
Заради това са издадени два акта за установяване на административни нарушения. Единият е срещу тогавашния ректор на академията Божидар Йонов. Другият - срещу Художествената академия като юридическо лице.
Освен това, заключават проверяващите, не било ясно по какъв критерий е определен хонорарът от 2 млн. лева.
По този повод срещу ректора Божидар Йонов е съставен втори акт за установено административно нарушение.
Какви ще бъдат финансовите санкции срещу Йонов и академията като юридическо лице ще стане ясно до месец. Това е срокът, в който трябва да се произнесе директорът на АДФИ. Каквото и да е наказанието обаче, то едва ли ще стресне виновните, тъй като Законът за административните нарушения и наказания предвижда за такива случаи глоба от 100 до 2000 лева.
Както бе казано, финансовата проверка е разкрила и трето нарушение. Тогавашният ректор Божидар Йонов инициирал създаването на организационно бюро, което да приема заявленията за участие на кандидатите и да отговаря на техни въпроси. В бюрото са постъпили около 90 запитвания от 16 участници. В нарушение на НВМОП бюрото изпращало отговорите до всички участници, като при това цитирало имената на архитектите, които отправят съответните питания.
Само няколко дни след края на проверката академичният съвет на ВУЗ-а и Стефан Добрев се разбират договорът между тях да бъде прекратен. А изплатените около 600 000 лв. на спечелилия конкурса да бъдат върнати на академията. Споразумението е от 21 декември 2007 година. Седмица по-късно ректорът уведомява за договорката директора на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова.
Разкриването на нарушенията обаче не водят до никъде. Точно три месеца след като Художествената академия разваля договора с победителя в конкурса, ректорът на ВУЗ открива нова процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление. Става дума за същия проект - за проектиране на новата сграда на Художествената академия.
Покана за участие в процедурата, обявена на 28 март тази година в Агенцията за обществени поръчки, е изпратена само до архитект Стефан Добрев от сегашния ректор доц.Светослав Кокалов.
Тази постъпка на ректора стана повод един от участниците в конкурса - архитект Владислав Николов, да обжалва решението пред Комисията за защита на конкуренцията. Мотивът му е, че покана е трябвало да бъде пратена до всички предишни участници в конкурса. С което е ограничено правото му на участие в процедурата.
Както изглежда, все пак проектът има твърда подкрепа и може би скоро в центъра на столицата ще израсне нова модерна стъклена сграда. За добро или лошо.

Теменужка Петкова, шеф на дирекция Осъществяване на инспекционната дейност, Агенция за Държавна финансова инспекция:
ЛИПСВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Г-жо Петкова, какво разкри вашата проверка?
- В хода на финансовата инспекция беше установено, че в конкурсната програма от страна на възложителя не са установени критерии за оценка на проекта. Не е определена относителната им тежест, както и начинът за определяне на комплексната оценка на проекта. Това представлява нарушение на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Затова е написан акт за установяване на административно нарушение на бившия ректор на НХА Божидар Йонов.
Действително ли е трябвало конкурсът да бъде проведен по Закона за обществени поръчки, а не по НМОП?
- Да. Договорът е на стойност 2 млн. лв. и процедура за възлагане на обществена поръчка не е проведена. В наказателното постановление, което до месец трябва да бъде издадено от директора на Агенция за Държавна финансова инспекция, ще бъде обявена и санкцията.

Илюстрация - U/Параграф/Фото/Брой/Теменужка Петкова

Победителят в конкурса Стефан Добрев:
ЗАГУБИЛИТЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРОПАГАНДА СРЕЩУ МЕН

Г-н Добрев, проектът ви за нова сграда на Художествената акдемия не е ли в противовес с катедралния храм Александър Невски, със сградата на ректората на Софийския университет, с Галерията за чуждестранно изкуство?
- Напротив. Изгражда се един съвременен комплекс, който ще интегрира в себе си сградата, която е паметник на културата, и по този начин се създава един съвременен учебен център.
Как си обяснявате атаките срещу вас?
- Просто един-двама от участниците в конкурса, чиито проекти въобще не бяха класирани, почнаха да пречат. Това за всеки човек, който има култура и знания в архитектурата, са смешни и несъстоятелни неща. Но те не търсят това, те търсят просто изявата на техните, как да кажа, лични фрустрации. Една дълга и грозна история, която само в България може да се случи.
Изпитвате ли притеснение от факта, че сте победител в един опорочен конкурс?
- Абсолютно не се притеснявам. Законът не е съвършен. Той изобщо не отчита характерното за архитектурния процес. Значи в най-скоро време се надявам да вземат да го хармонизират с европейския закон. Така че абсолютно не се притеснявам от нищо.

Доц. Пламен Вълчев - преподавател в Национална художествена академия
ТОВА Е ЕДНО ДУХОВНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Г-н Вълчев, защо се противопоставихте на проекта?
- Моето подозрение е, че тук се търси не толкова проект, колкото авторът зад проекта. Проектът рязко нарушава хармонията на този площад, утвърдена от столетие. Сградата е осмислена преди 100 години като един органичен елемент от това площадно пространство. Сградата на Стефан Добрев е в пълно противоречие с него. Тя не е съобразена със съществуващите сгради като габарити, като височина, тя няма тази плът, която би трябвало да има. Всъщност е едно духовно недоразумение.
Мнозина ви обвиняват в черногледство.
- Наистина може и така да бъде. Ще бъдат унищожени поне два випуска, защото се засяга сградата с основните специалности. Тук са ателиетата по живопис, скулптура, графика, стенопис. Тези хора аз не виждам къде биха могли да отидат, за да провеждат занятия. Установих и друга съмнителна операция.
Каква?
- На два пъти в мандата си бившият ректор Божидар Йонов е повишил заплащането на ръководните органи от вътрешноакадемични средства, в това число и на катедрените ръководители. Те се ползват с авторитет сред колегите си, след като са били избрани на този пост. И лесно увличат колегите си в интереса на ръководството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във