Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПАРАГРАФ 22 В ХРАМА НА КИБЕЛА

Съвсем истински Параграф 22 се твори около съдбата на един културно-исторически обект в Балчик, който на пръв поглед попада под защитата на Закона за паметниците на културата и музеите. Става въпрос за открития през април 2007 г. в центъра на града храм на фригийската богиня - майка Кибела, най-древното божество, познато на човечеството. Находката е сред хитовете от миналата година и според родни и чуждестранни експерти в областта на археологията е съпоставима по значение и съхраненост с легендарния Помпей.
Храмът, който е единствен по рода си в Европа, се намира в частен парцел, собственост на бизнесмена Борис Кушев. Разкрит е случайно, докато са копали основите на хотел, който бизнесменът иска да вдигне на парцела си от 680 кв. метра. Строежът обаче е временно замразен заради изникналите отдолу останки от древната сграда, където се е почитал култът към Кибела. За случая са били уведомени Националният институт за паметниците на културата (НИПК), Министерството на културата, и компетентните по въпроса органи.
Според сега действащия Закон за паметниците на културата обаче подобни находки автоматично стават публична държавна собственост. Така абсурдът около съществуванието на храма на Кибела в Балчик става пълен - публична държавна собственост в частен имот, който е в рамките на община, която по закон няма възможност да прояви активност и да разреши проблема.
През 2007 г. кметът на Балчик Николай Ангелов предложил на бизнесмена да замени имота си срещу общинска собственост, но тогава Кушев не се съгласил. След направените през април промени в Закона за общинската собственост, одобрени от парламента, подобна замяна обаче вече е невъзможна.
Действащият Закон за паметниците на културата и музеите не регламентира подобни казуси с недвижими културно-исторически ценности. Донякъде чл.21 дава яснота по отношение на консервацията им под ръководството на НИПК, който има право да спре ново строителство, а построеното да разруши. Същият член допуска и вариант, според който държавата може да впише в своя полза законна ипотека върху такъв имот, тъй като средствата, изразходвани за укрепване, възстановяване и консервация, са държавни. Досега обаче хората от НИПК са се задоволили само със спиране на строежа на хотела върху храма, без да дадат становище за самия културно-исторически паметник.
Няма изричен текст за разрешаването на такива казуси и в новия проект на Закона за културното наследство, разработван от група депутати под ръководството на Нина Чилова. Това поставя под въпрос как в бъдеще новият закон ще регламентира проблема със собствеността и ще осигури на недвижимите културно-исторически ценности закрила и адекватна грижа от страна на държавата.
Общинската управа на Балчик е инвестирала около 100 000 лева за реставрация и консервация на храма. Това обаче е нарушение на закона, твърди кметът на града Николай Ангелов, тъй като става дума за публична държавна собственост. Той настоява да се промени българското законодателство при отчуждаване на имоти. Целта е общините и държавата да могат да отчуждават имоти, в които има археологически находки и са обявени за публична държавна собственост, а лицензиран оценител да определя на каква стойност държавата ще купи имота от собственика - върху този проблем се очаква мнението на законодателя.
Една година след откриването на храма бизнесменът Борис Кушев е обявил публичната държавна собственост Храм на Кибела в частния си имот за продан. Исканата от него цена е 1000 евро на кв. метър - толкова струва апартаментите в престижните квартали на столицата. А за публиката остават разсъжденията на тема каква е цената на собствената ни история?

Facebook logo
Бъдете с нас и във