Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПАЗАРЛЪЦИТЕ ЗА НОВИЯ ВСС ЗАПОЧНАХА

Съдебната власт започна трескаво да се подготвя за избор на членове за новия Висш съдебен съвет (ВСС). Освен задкулисните пазарлъци кой да влезе в новия състав от няколко дни ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието започнаха да пускат заповеди за свикване на общи събрания на магистратите.
Слугите на Темида бяха принудени спешно да избират нови членове на съвета заради влизането в сила на новия Закон за съдебната власт (ЗСВ) от 7 август. Според закона 11 от членовете на съвета се избират от съдебната власт - шестима съдии, четирима прокурори и един следовател. А останалите 11 утвърждава парламентът.
Процедурата за избор в отделните звена на правосъдната система е доста тромава. Най-напред се провеждат общи събрания. Съдиите и прокурорите от районните и окръжните звена се събират и трябва да излъчат делегати - по един на всеки десет души.
Според чл. 21, ал. 1 от ЗСВ - Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, апелативните съдилища, апелативните прокуратури и административните съдилища избират делегати на отделни събрания, т.е. не се смесват с районните и окръжните магистрати. Военните съдии също трябва да проведат свое общо събрание, същото се отнася и до прокурорите и следователите под пагон.
Според §2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ общите събрания трябва да бъдат проведени до 5 септември. Доколкото Параграф 22 успя да научи, по-голяма част от сбирките ще се проведат на 3 и 4 септември. За последната дата са свикани заседанията на следствието, Софийския районен съд и Софийския градски съд, както и на Софийския апелативен съд.
Най-вероятно държавното обвинение няма да успее да спази сроковете в закона. Проблемът е, че голяма част от прокурорите са в отпуск до средата на септември, а ако се свика общо събрание за началото на месеца, няма да има кворум (50%+1 от имащите право да участват). Заради това се очаква тяхната сбирка да се проведе след 10 септември.
За сметка на това обаче административните съдилища вече здраво работят по въпроса. Още на 13 август председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев е издал заповед за свикване на общи събрания по места. В административните съдилища в Смолян и Силистра те вече са проведени и са избрани делегати - председателите им. А на 27 август ще се проведе и общото събрание на ВАС.
След като се изберат делегати, се свикват т.нар. делегатски събрания. Присъстващите на тях вече окончателно избират членовете на новия Висш съдебен съвет при тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от участниците.
Според §3 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ делегатските събрания трябва да се проведат до 21 септември. А Народното събрание избира своите 11 кандидати във ВСС до 28 септември.
А §5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ гласи: Новоизбраният Висш съдебен съвет се смята за конституиран, след като са избрани членове, които заедно с членовете му по право образуват две трети от неговия състав. Висшите магистрати, които влизат по право във ВСС, са трима - председателите на ВКС и ВАС Иван Григоров и Константин Пенчев и главният прокурор Борис Велчев.
Такава е законовата процедура за избор на Висш съдебен съвет - тегава и доста скучна. Но това, което се случва зад кулисите и в кулоарите на съдебната власт, е доста по-любопитно.
Параграф 22 научи, че се водят сериозни пазарлъци шефът на Софийския районен съд (СРС) Иван Колев да стане член на Висшия съдебен съвет. Самият Колев е споделил пред свои близки и приятели, че вече не желае да е председател на съда. Източниците на Параграф 22 не казаха какви са мотивите му. Но шефът на Софийския градски съд (СГС) Светлин Михайлов усилено преговарял с Колев да го вкара, ако може, в съвета. Така шефът на СГС ще има поне един сигурен глас, който да подкрепя неговите предложения. Всеизвестно е, че двамата са в добри отношения и са близки.
Другата клюка, която научи Параграф 22, е, че две съдийки от Върховния административен съд също изявявали желание да станат членове на съвета. Жените били пред пенсия, пред свои колеги споделили, че каквото са могли, са дали на съдебната система. Сега могат да помогнат в нейното администриране.
За сметка на това обаче на този етап нямало желаещи прокурори, които да напуснат работните си места и в продължение на пет години да кадруват.
Колегите смятат, че има още много какво да се желае за подобряване на дейността на прокуратурата. Заради това нямало да напускат постовете си. Мандатът на ВСС е пет години, а това е един доста дълъг период от време, в който магистратите ще бъдат просто чиновници и няма да могат да упражняват професията си. Ще загубят ритъм, преценка и може би част от професионалните си качества. Това са основните мотиви, с които отказват да влязат във ВСС, каза за Параграф 22 висш прокурор.
Докато цялата съдебна власт се подготвя за избор на нови членове на съвета, сегашните ще трябва да свършат доста работа, преди да го напуснат. Очаква се на първото заседание на ВСС на 5 септември да се открие процедура за избор на директор на Националната следствена служба (НСлС). Доскорошният й началник Ангел Александров напусна шефския пост на 4 юли заради корупционния скандал между него и министър Овчаров.
Държавното обвинение е най-притеснено от факта, че няма промяна по отношение на статута на следствието - законодателят нито му увеличи правомощията, нито пък го вля в редиците на прокуратурата. И тъй като следствието е в едно висящо положение, ВСС е длъжен в най-скоро време поне титуляр да избере, за да може да обсъдим как ще работим с тях, коментират висши прокурори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във