Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПЕНСИОНЕР СЪДИ ДЕВЕТ БАНКИ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Няма банка в света, която да откаже кредит срещу ипотекирано жилище. Само в България може да се случи такова нещо.
Думите са на 68-годишния Никодим Янушев, живял дълги години в САЩ и получаващ месечна пенсия в размер на 1443 долара от щата Ню Йорк.
Наложило му се да иска кредит от български банки, но не му дали. Единствената причина за отказа е, че според едно от изискванията на финансовите институции у нас кредитополучателят трябва да е на възраст до 63 или до 65 години (зависи от банката) в момента на погасяване на кредита. Тоест Никодим Янушев не се вписва във възрастовата граница, определена от банковите регулации.
Заради отказа да получи банков заем той подава искова молба в Софийския районен съд срещу девет банки, като се позовава на Закона за защита срещу дискриминацията. Но всичко по реда си. Първо неговата история.

Кой е пенсионерът
Никодим Янушев е роден на 16 юли 1938 г. в София. През 1963 г. се дипломира като хидроинженер. Започва работа във ВиК в столицата и поддържа нейните водоснабдителни съоръжения.
През 1976 г. Янушев заминава за САЩ, където живее 23 години. Наред с българското той придобива и американско гражданство. Установява се в град Кингстън, щата Ню Йорк. Започва работа в местното ВиК-дружество. Каква му е била годишната заплата Никодим Янушев не казва. Но пък от службата му дали служебен автомобил и къщичка. След няколко години работа го повишили и станал шеф на отдел. Отговарял е за поддръжката и изграждането на половината водопроводи в града, каналите и инфраструктурата. Работил е по изграждането на оптични кабели, които били свързани с местния клон на IBM. Упражнявал е и технически контрол на ВиК - приемал и предавал различни обекти.
През 1999 г. Никодим Янушев се пенсионира. Това става две години преди да навърши необходимата за това възраст. Имах тази възможност и го направих. Исках да се прибера вече в България, разказа пред Параграф 22 Янушев.
Преди да отпътува от Щатите му отпускат месечна пенсия от 1443 долара - за прослужено време му дават 585 щ. долара, а останалите 858 долара са доживотна месечна пенсия, която се изплаща от федералното правителство на САЩ. Същата година Никодим се завръща в родината.
Неговото желание
Със спестяванията си през 2000 г. купува двустайно жилище от 80 кв. метра в кв. Манастирски ливади. Извършва ремонт и се нанася. Живее там шест години.
През септември 2005 г. попада на изгодна оферта за друг апартамент в новостроящ се блок, който се намира в кв. Слатина. Изгодна е, защото в новото жилище ще има две спални. А те са му необходими, защото много често му идват гости от чужбина, които настанява при себе си.
За да се сдобие с новия си дом, на Никодим са му необходими 20 000 евро капаро, които трябва да даде в рамките на един месец. Но той няма тези пари. Заради това разиграва следната схема. Извършва оценка на имота си в кв. Манастирски ливади, чиято пазарна стойност възлиза на 65 000 евро. Той се надява да получи ипотечен кредит от банка в размер на 20 000 евро, който ще бъде погасен, след като продаде жилището си в Манастирски ливади.
От ИНТЕРНЕТ страниците на българските банки той се запознава с изискванията за получаване на кредит. Останал доста неприятно изненадан от едно от тях, което звучи така: Максималната възраст при изтичане на срока на кредита трябва да бъде 60 години за жени и 65 години за мъже. Някои банки даже искат мъжете да са на не повече от 63 години.
Въпреки това препятствие Никодим решава да си опита късмета и да обясни на финансистите каква пенсия получава, как ще покрие кредита и т.н.
Сблъсъкът
Въоръжен с необходимите документи, Никодим Янушев се отправя първо в БУЛБАНК. Но там се натъква не само на първия си отказ, но и на... още нещо.
Опитът ми да преговарям беше не само неуспешен, но и унизителен. Началникът на кредитния център на БУЛБАНК в София Ивайло Харалампиев ми заяви, че на банката не й трябват ипотекирани апартаменти за гаранция. Каза, че тяхното изискване е да си на не повече от 40 години при сключване на договора, пише по-късно в исковата си молба до съда Никодим Янушев. Служителят на БУЛБАНК завършил разговора с думите: На вашата възраст - забравете!.
В продължение на три месеца мъжът се чуди откъде да вземе необходимите 20 000 евро. От ИНТЕРНЕТ сайтовете на Първа инвестиционна банка, на Пощенска, на СИБанк, на ДЗИ Банк, на ХЕБРОСБАНК, на БИОХИМ, на Банка ДСК и на Райфайзенбанк разбрал, че има възрастови ограничения и че никъде няма да му дадат парите.
Последният му шанс бил да помоли някой роднина да поиска кредит, пък той да го погасява. Обърнал се към 22-годишния си племенник. Младежът отишъл само в една банка (не си спомня коя точно) и попитал какви са условията за получаване на кредити. Но последвала още една неприятна изненада. Служителят, с когото разговарял, като научил, че е на 22 години, му казал, че е прекалено млад и не давали кредити на хора под 24 години.
Междувременно собствениците на жилището в кв. Слатина повишили цената, в резултат на което Никодим Янушев загубил възможността да го купи при по-изгодни условия. Това само го амбицирало да си потърси правата пред съда.
Делата
През декември 2005 г. Никодим Янушев подава искова молба в Софийския районен съд (СРС) срещу девет банки. В жалбата до съда мъжът пише: Ответниците предлагат ипотечни жилищни кредити само на лица, които към момента на погасяване на последната вноска ще са на 63 или 65 години - по-ниска от моята към момента на търсене на кредита. Отказ от услуга или предоставянето й при неблагоприятни условия по признак възраст може би е допустима при сключване на договор за застраховка Живот, но по никакъв начин не е обоснована при отпускането на ипотечен жилищен кредит. В сравнение с много по-млади хора високият размер на пенсията ми предоставя по-добри възможности за погасяване на задълженията по банков кредит. А в случай че не съм в състояние да изплащам вноските по някаква причина, предоставям изисканата гаранция - ипотека върху имот с три пъти по-висока цена от търсения кредит.
Никодим Янушев се позовава на чл. 37 от Закона за защита срещу дискриминацията (ЗЗСД). В него се казва: Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 .
А чл. 4, ал. 1 на същия закон гласи: Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
А в алинея 3 е дадена дефиницията на термина непряка дискриминация. За нея става дума, когато едно лице се поставя в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Според адвоката на Никодим Янушев - Здравка Калайджиева, банките правят недостъпно за него отпускането на ипотечен кредит при равни условия с останалите кредитополучатели, които имат идентична платежоспособност и възможност за предоставяне на гаранции.
В жалбата си Никодим Янушев иска съдът да осъди банките да му отпуснат кредита от 20 000 евро при преференциалните условия, предлагани до 31 декември 2005 година. Освен това българинът с американско гражданство иска и 5000 лв. обезщетение за нанесени неимуществени вреди, които да му бъдат платени солидарно от всички банки.
След внасянето на исковата молба Софийският районен съд я разделя на 9 дела - срещу всяка банка. Все още обаче не е даден ход на нито едно от делата.
В САЩ, ако дадеш като гаранция недвижим имот, получаваш кредит без никакви допълнителни условия в рамките на две седмици. А тук ми отговарят, че не им трябват жилища. Заведох делата срещу банките не заради парите, а защото тези банки трябва да променят условията за отпускане на кредити, те трябва по-детайлно да проучват самия човек, а не веднага да го отхвърлят само защото е на възраст, заключи Никодим Янушев.

КАРЕ
Адвокат Здравка Калайджиева:
Няма гаранция, че кредитополучателят ще доживее изплащането на заема

В други държави, където пенсията е един стабилен доход с приличен размер, лицата в пенсионна възраст са подчертано търсени от банките кредитополучатели. Изглежда, българските банки по презумпция приемат, че всички хора на пенсионна възраст имат ниски доходи и неизгодна за банката продължителност на живота.
Различното третиране поради възраст не е оправдано с оглед на законова цел, а дори и да съществува такава цел, средствата за постигането й не са подходящи, нито са необходими. Възрастта или продължителността на живота на кредитополучателя не са риск, който подлежи на преценка при отпускане на ипотечни кредити:
1. Животът на всеки кредитополучател може да бъде прекъснат в произволен момент. Очакваната продължителност на живота подлежи на евентуална преценка като рисков фактор при сключване на застраховка Живот.
2. Резонните рискове при отпускане на ипотечен кредит са платежоспособността на кандидата към момента на отпускането на кредита, както и вероятността тази платежоспособност да се запази на същото ниво по време на изплащането му. В това отношение г-н Янушев предоставя по-сериозни гаранции от повечето работещи кандидати за подобни кредити - размерът на получаваната от него държавна пенсия от САЩ е значително по-висок от средните доходи от заплата в България.
Доколкото банките се стремят логично и оправдано да гарантират изплащането на кредита във всички случаи, те получават като гаранция ипотека върху имот. Дори и един кредитополучател да почине по време на изплащането на получения кредит (а това може да се случи с всеки), получателите на кредит имат наследници, които евентуално ще продължат изплащането му. В противен случай банката може да прибегне до гаранциите на ипотеката.

КАРЕ
Възрастовите ограничения на банките при отпускане на кредити

Първа инвестиционна банка
Да е дееспособно физическо лице между 18 и 65 години.
СИБанк
Към датата на навършване на пенсионна възраст остатъчният срок до пълно погасяване на кредита да не е по-дълъг от половината на първоначално договорения срок.
БУЛБАНК
Максималната възраст при изтичане на срока на кредита трябва да бъде 60 години за жени и 65 години за мъже.
Райфайзенбанк
Ипотечен кредит се отпуска на физически лица, които са на възраст не повече от 63 години до изтичането на срока на кредита.
ДЗИ Банк
Изискване за възраст - към датата на изтичане на срока на кредита кредитополучателят да има навършена възраст не повече от 60 години за жените и 65 години за мъжете.
Пощенска банка
Пълнолетни и дееспособни граждани с постоянно местоживеене в страната, чиято възраст към края на срока на издължаване на кредита е по-ниска от 65 години.
БИОХИМ
Сборът от вашата възраст и срока на кредита не трябва да надвишава възрастта за пенсиониране съгласно българското законодателство.
ХЕБРОСБАНК
Сборът от вашата възраст и срока на кредита не трябва да надвишава възрастта за пенсиониране съгласно българското законодателство.
Банка ДСК
Лицето да е на възраст над 19 години и под 65 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във