Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПЕТКАНОВ НАТИСНА ПРЕДИЗБОРНО ВСС ЗА ПАРИ

На изпроводяк ръководството на МВР реши да си разчисти сметките с Висшия съдебен съвет (ВСС). На редовното заседание на съвета в сряда (20 април) председателят на бюджетната комисия Андрей Икономов докладва писмото на вътрешния министър Георги Петканов, с което той настоява ВСС да изплати около 2 млн. лв. на Националния институт по криминалистика и криминология (НИКК) за експертизи, направени в периода 2000-2004 година. Неведнъж Параграф 22 е писал, че е доста странно НИКК да получава два пъти пари за едно и също нещо. Според чл.153, т. 3 от Закона за МВР (ЗМВР) този институт е създаден с цел събиране, изследване и оценка на следи и веществени доказателства и затова неговите експерти създават информационни фондове - картотеки, куршумотеки, регистри и други; извършват криминологични и криминалистически изследвания; участват в разследването в случаите, предвидени от закона, и разработват методики за предотвратяване и разкриване на престъпленията (чл. 154, ал. 1 от ЗМВР). За да изпълни тази своя изключително важна мисия, всяка година НИКК получава от държавата определен бюджет. А сдвояването на доходите идва от това, че прокуратурата, следствието и съдът са длъжни да заплащат на НИКК за всички експертизи, които му поръчват. Малко е да се каже, че членовете на ВСС бяха неприятно изненадани от писмото на министър Петканов. Това е една много странна ситуация, защото по принцип такъв тип разплащания между бюджетни организации не се извършва - каза след края на заседанието Андрей Икономов. - Има обаче разпоредба в Закона на МВР (чл. 154, ал. 2 - бел. ред.), която казва, че всички услуги, извършени от специализираните органи на МВР, се заплащат. Подозирам, че законодателят е имал предвид поръчките на други частни или юридически лица, които не са държавни или общински. Другият проблем, освен преливането на левове от единия бюджетен джоб в другия, е, че повече от тези пари се дължат за изтекли и приключени финансови години. Според председателя на бюджетната комисия към ВСС, процедурата предвижда разчистването на сметките да се прави през следващата финансова година. Тоест - сега излиза, че трябва да предвидим тези 2 млн. лв. в бюджета за 2006 г., обясни още той и допълни: Правният отдел на ВСС трябва да направи проучване и да каже как може да бъде решен този проблем. Най-важното обаче е МВР да ни представи по-точна справка, защото ние трябва да знаем за какво дължим 2 млн. лева. После ще поискаме данни от следствието и прокуратурата, тъй като те най-често назначават експертизи. А накрая ще засечем двете справки и ще видим кои разходи да признаем и кои да не признаем. Според Андрей Икономов ВСС ще вземе решение по случая едва след като се запознае със становището на правния си отдел. А докато това стане, кадровиците на Темида биха могли да изпратят едно контраписмо до министър Георги Петканов, в което да го попитат колко експертизи годишно прави НИКК на МВР по поръчка на чуждестранни ведомства и организации и как международната заетост на института се отразява на бързината на българското наказателно производство? Другото, което те трябва да попитат шефа на МВР, е къде потъват парите от тази странична дейност, защото има експертизи, за които НИКК получава по 20 000-30 000 евро, че и повече?ТАПАПредложенията и процедурата за дисциплинарни наказания на съдии, прокурори и следователи вече няма да бъдат публично оповестявани, реши Висшият съдебен съвет (ВСС). В съвета са постъпили две писма от съдийките от Софийския градски съд (СГС) Ани Каракашева и Калинка Топалова. В тях те настояват магистратите да спрат медийните си изяви във връзка с дисциплинарните им производства. Те бяха образувани, след като на 13 април председателят на СГС Светлин Михайлов внесе предложение във ВСС за понижаване в длъжност на Каракашева и Топалова, защото двете имали над 560 неприключили граждански дела. Какво ще се случи оттук нататък е ясно: ВСС ще престане да съобщава имената на магистратите, срещу които са образувани дисциплинарни производства, а медиите няма да отразяват тази важна дейност на съвета. Висшият съдебен съвет обоснова решението си с разпоредбата на чл.184, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в която се казва: До влизане в сила на решението на Висшия съдебен съвет не могат да бъдат разгласявани факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство. Чудно защо досега на никой от ВСС не му беше хрумвало, че обявяването на провинилите се магистрати е законарушение?

Facebook logo
Бъдете с нас и във