Параграф22 Weekly

Герит Ван де Камп, президент на Европейския полицейски съюз

Питайте къде отиват парите на МВР

Не е прието полицейските служители да стачкуват

nbsp;


Герит Ван де Камп е президент на Европейския полицейски съюз и на Полицейския синдикат Холандия. Тази седмица той откри проведената в резиденция Бояна международна конференция Сигурността - ключът към бъдещето на Европа, организирана съвместно с българската Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР). Форумът събра ръководни служители във вътрешните министерства на България, Сърбия и Румъния, представители на полицейски синдикални организации както в тези държави, така и в Австрия, Германия, Малта, Латвия, Литва, Молдова, Украйна. Присъства и депутатът от Европейския парламент Йоханес Ван Баален. Обсъдени бяха социалното положение на полицейските служители, физическата и психическата им подготовка, както и човешкият фактор в прилагането на шенгенските правила.


nbsp;


Г-н Ван де Камп, имате ли усещането, че дискусията на форума се проведе по линията Изток - Запад? Темите са общи, но позициите - ясно обособени и зависещи от стандарта на живот в двете части на Европа.

- На първо място, трябва да кажа, че полицейската дейност навсякъде по света в същността си е почти една и съща. Когато говорим за насилие или за престъпно поведение, проявленията са сходни. Така че подобни неща са част от ежедневието на колегите във всички страни. Разликите се заключават най-вече в социалното положение на полицейските служители според различните обстоятелства във всяка държава.


Вие и представителят на Германия приехте крайно резервирано двете искания, на които страните от бившия Източен блок най-много настояваха - правото на колективен трудов договор и правото на стачка. Може ли полицаите да се пазарят за заплати и надбавки и да стачкуват, когато не им достигат парите?

- Мисля, че почти никъде по света не е прието полицейски служители да стачкуват. Бих казал, че основанията за такава забрана са същите като при служителите на една болница. Представете си един лекар, който отказва да оперира спешен случай, защото е решил да стачкува. Но намирам за съвсем основателен стремежа да се постигне успех с колективното трудово договаряне, защото има две страни, които се договарят - от едната страна е полицейският синдикат, от другата - работодателят, който в случая се явява държавата. В Холандия ние, полицейските служители, нямаме право да стачкуваме и не го правим. Но за сметка на това имаме въведени редица механизми и можем да предприемем редица действия, с които да притиснем правителството, за да бъде постигната определена договореност. Чрез социалния диалог може да се постигне взаимно удовлетворяване на интересите.


Как да го направят държави, в които бюджетът все не смогва да покрие апетита на армията чиновници?

- На много места правителствата не си дават сметка или по-скоро си затварят очите за правата на полицейските служители - мъже и жени. И понякога извличат дивиденти от забраната за стачка, правейки се, че не разбират отговорността на полицейските служители за сигурността на гражданите и на самите правителства. Обстоятелството, че полицейските служители нямат право да стачкуват, всъщност отваря един широк периметър за социално договаряне, за социален диалог. При провеждането му могат да изпъкнат потребностите и нуждите на тези служители. Не може да очаквате от един служител да работи добре тогава, когато основният му проблем е изхранването на семейството. Няма как да го изхрани, защото заплатата му не достига. Не може да очаквате разбиране от негова страна, при положение че има такъв занижен социален статус.


Знаете ли, че мнозинството от българските полицаи изобщо не са толкова зле платени съобразно стандарта на живот тук? А с настъпването на финансовата криза много други професии се оказаха далеч по-ниско платени.

- Мисля, че икономическата криза се отразява на всички. Всяко правителство би трябвало да се стреми натоварването от антикризисните мерки да се разпределя равномерно. Но въпросът винаги е: на какви приоритети залагате. Има някои базисни неща - те са свързани на първо място със сигурността и безопасността на държавата, и на второ - с корупцията. За разлика от други сектори, полицаите нямат право да работят допълнително в други области. Трябва да сме наясно, че ако искаме да има качествена полицейска защита, ако искаме да има безопасност, ако искаме да са сигурни в пребиваването си в държавата, то тогава не може да си позволим мерките, които се прилагат върху другите сектори на икономиката, да се прилагат по същия начин и върху полицаите. Чухте изказването на колегата от Латвия, че заради кризата там са намалили заплатите с 50% и вече никой не иска да бъде полицай. Кой тогава гарантира реда и сигурността в такава държава?


Нашето Министерство на вътрешните работи е с най-големия бюджет в държавата, който тази година надхвърля един милиард лева. И сме сред първите в Европа по брой на МВР-служители на глава от населението. Бихте ли препоръчали поне да се намали многобройната администрация в системата и да се преразпределят средства към оперативни и охранителни дейности? Усещането за престъпност в България е на всяка крачка, а много села и цели райони са опустошени от кражби и грабежи, без хората да виждат дори един полицай.

- Вече ми зададоха такъв въпрос още с пристигането ми в България. Но не мога да преценя дали има много или малко служители в системата на българското МВР. Това е въпрос, който се решава индивидуално от всяка държава. Във всяка държава министърът на вътрешните работи разполага с различен бюджет и го разпределя в различни направления. Но бюджетът на МВР не е само негов бюджет, той е част от бюджета на държавата и част от бюджета на хората. Мога да дам пример от Холандия. При едно от предишните правителства полицията беше част от Министерството на вътрешните работи, а сега тя е под шапката на Министерството на безопасността и правосъдието. Съответно и бюджетът на полицията мина от едното министерство в другото. Според мен въпросът не се свежда до това кое министерство има най-високия бюджет. Въпросът е каква част от този бюджет се усвоява ефективно, какво правите с тези пари.


В Холандия съществува ли практика, каквато в България се вихри вече две десетилетия - частни лица, включително и криминално проявени, да правят дарения на МВР?

- В Холандия подобни дарения не са разрешени. Правителството трябва да бъде напълно независимо, разполагайки с парите на данъкоплатците. Те финансират полицейската дейност и могат да задават всякакви въпроси, каквито пожелаят. При ситуация със съмнителни дарения като тази в България ние в Холандия бихме казали, че е по-добре да затворите зад решетките подобни дарители и да приберете не само техните дарения, но и всичките пари, с които разполагат.


След като няколко водещи страни в Евросъюза заявиха категорично, че България не може да бъде приета в Шенген заради бездействието спрямо организираната престъпност и корупцията в съдебната система, какво е вашето мнение?

- Технически сте готови. Но по отношение на социалния аспект, на мотивацията имате да свършите още много работа. Самият представител на българското МВР цитира проучване, което сочи, че между 50 и 60% от служителите не са достатъчно мотивирани. А по отношение на Шенген мотивацията трябва да е далеч по-висока, защото очакванията и задачите, които трябва да се изпълняват, също са много високи.


В България положението на служителите на МВР като цяло вече гони средноевропейските стандарти. Този извод се наложи от представената статистика за социалното положение на полицейските служители в Европа. Със средна заплата от 800 лв., получавана в страната с най-нисък стандарт на живот (респективно най-ниски цени)в Европейския съюз, българското вътрешно ведомство не може да се оплаче от недоимъка, в който изпаднаха огромен процент от българските граждани. Оказва се, че много страни както извън Евросъюза, така и в него не даряват полицаите с куп привилегии за сметка на бюджета - безплатно пенсионно осигуряване, безплатна карта за градския транспорт, безплатна здравна помощ за служителите и техните семейства, 20 заплати накуп като обезщетение при пенсиониране.


От българската СФСМВР се оплакаха от премахването на безплатното зъболечение, както и от плановете за сливане на МВР болница с Военномедицинския институт. Институтът за психология към МВР също не се ползвал ефективно съобразно целия набор от дейности, които би трябвало да извършва. Стресът - нещо, срещу което в развитите страни се взимат задълбочени и последователни мерки, у нас е на практика извън вниманието на министерството. Самите полицейски служители се страхували да потърсят помощ от психолозите във ведомствения институт, тъй като се опасявали, че ако го направят, ще ги помислят за непригодни. Като цяло мнението на полицаите е, че институтът се ползва основно за отстраняване на неудобните. Нисък остава и застрахователният праг при служебна злополука или смърт. Застрахователната премия при смърт е 5000 лв., което означава, че на тази сума е оценен животът на българския полицай.


Сърбия, която е още далеч от прием в Европейския съюз, пък е комай единствената европейска държава, в която полицаите са си извоювали както правото да стачкуват, така и да преговарят за сключването на колективен трудов договор. Именно в него е предвидено при смърт на полицай семейството му да бъде обезщетено с 36 средни заплати.


В Холандия пълно право на стачка няма и формален колективен трудов договор няма, но полицейският синдикат е договорил с правителството условията на труд на полицаите да са като пазарните. В страната на лалетата полицаите разчитат на колективна здравноосигурителна полица, чрез която здравната помощ за всеки служител се поема солидарно от всички останали.


В Германия право на стачка и право на колективен трудов договор не съществуват и никой не се оплаква от това. Нещо повече - германският представител беше категоричен, че правото на стачка няма място в полицейската професия. Според него подобна уредба и практика ще доведе дотам, че полицията няма да е една нормална професионална организация съобразно специфичните й функции в държавата. В заключителния документ на конференцията беше прието, че полицейските синдикати ще работят за въвеждане на колективното трудово договаряне, което да допълва в полза на полицейските служители празнотите в законодателството.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във