Параграф22 Weekly

МВР пак прегърна абсурда:

Плащаме 500 лв. за номерата на старите си коли

През 2015 г. тогавашното ръководство на МВР обяви, че с раздаването на щастливи и гъзарски МПС номера е приключено, защото създавали условия за корупционни практики. Оттогава изтече много вода, но единственият видим резултат от онова обещание, че на бял свят се появиха... още две опции: табели с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв., и регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лева.
S 250 fe241d69 82e1 47a6 bfb7 4a1bd0287efc

В началото на месеца (2 ноември) в Портала на обществени консултации бе публикуван "Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 година".

 

Целта, макар и прикрита зад обилно рецитиране на сложни текстове от закони, тарифи и постановления, е съвсем семпла: когато човек продаде старата си кола и пожелае да запази регистрационните си табели за новия си автомобил, ще трябва да плати за услугата 500 лева. В противен случай "номерата" заминават при новия сайбия на МПС-то.

Първият налудничав факт, който прави впечатление, е драстичното разминаване в цените.

Според чл. 25, ал. 1 от въпросната Наредба № 42, "За първоначална регистрация на пътно превозно средство, за промяна в регистрацията на пътно превозно средство със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на пътно превозно средство с прекратена регистрация се събира такса, както следва:

1. за автомобили - 35 лв.;

2. за ремаркета и полуремаркета - 30 лв.;

3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства - 28 лева."

Ако искаш обаче да си запазиш тия табели и за по-нататък, това удоволствие вече ще ти струва половин хилядарка. Защо - никой не знае. А и в доклада на вътрешния министър Христо Терзийски, съпътстващ проектопостановлението, не се казва и половин дума по този въпрос. Записано е, че толкова струва административната услуга и туй то! Или поне така си мисли г-н министърът, защото в два по-висши нормативни акта пише нещо съвършено различно.

Според Законът за държавните такси, услугите на администрацията се плащат чрез два вида такси:

- пропорционални такси, които се определят върху цената на документа или услугата (такива такси се плащат на съдилищата, нотариусите, адвокатите и т.н.) и

- прости такси, които се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

От гледна точка на йерархията, Законът за държавните такси се води специален и всички останали нормативни актове трябва да са съобразени с разпоредбите му.

Нищо подобно.

За да аргументира катастрофичната цена на новата "услуга", вътрешният министър се позовава на... Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. И то по начин, който поставя под съмнение не само неговата управленска компетентност, ами и юридическата грамотност на "съответните" му подчинени. Защото, ако върхушката в МВР не знае, този нормативен акт бе приет през 2003 г. с една единствена цел - да разтовари бизнеса не само от излишните държавни и общинарски регулации, но и от задължението да плаща милиони на бюрокрацията.

Всъщност - какви ти милиони, след като в онези години правителството на НДСВ бе изчислило, че е наследило от предишните управляващи близо 2000 регулаторни и лицензионни режима, половината от които са откровено незаконни? И, заради които, всяка година бизнесът олеква с близо 2.5 милиарда грешни лева?

Та, за какво конкретно става дума.

Правото на един собственик на МПС да запази старите си регистрационни табели е регламентирано чрез ремонт на Закона за движение по пътищата ЗДвП), извършен с нов параграф в преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР.

В новата разпоредба в ЗДвП - чл. 145а, се казва, че заплащането на услугата е в размер, определен с тарифа на Министерския съвет. За целта в "ресорния" чл. 26 от Тарифа № 4 за таксите, събирани от МВР се създава нова ал. 2, според която запазването на регистрационните табели струва 500 лева.

В доклада на министър Христо Терзийски, тази цена е аргументирана така: "Приложена е разпоредбата на чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния  контрол  върху стопанската  дейност."

И, понеже вечно будната фейсбук гражданска съвест обикновено спи дълбок зимен сън, ако скандалът си върви само по медиите и нажежава социалните мрежи, до момента никой не си е направил труда да прозре поредната нормотворческа манипулация.

По принцип, първите пет алинеи на цитирания от министър Терзийски чл. 7а от Закона за административното регулиране са посветени на няколко важни въпроса:

- изчисляването на таксите става по специално изработена Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет;

- размерът на таксите трябва да съответства на разходите за извършване на услугата и за упражняване на контрола от страна на длъжностните лица;

- административните разходи не могат да надвишават 20% от размера на таксата;

- за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация такси не се събират;

- приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.

Всичко "това" по никакъв не е впечатлило и авторите на проектопостановлението, и министър Терзийски, защото тяхната нормотворческа "патерица" - разпоредбата на чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, гласи:

"Методиката по ал. 1 (т.е. Методика на Министерския съвет за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им - бел. ред.) не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси".

Значи... това е положението: правото да запазиш старите си регистрационни табели, дадено ти от парламента, изведнъж се оказа услуга, която МВР ще благоволи да извършва в защита на особено важни държавни и обществени интереси!

Пак ли строшихме тъпомера?

За щастие все още не, защото общественото обсъждане на налудничавото начинание продължава до 2 декември. Ама както е тръгнало...

Facebook logo
Бъдете с нас и във