Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПО 190 ДЕЛА ГОДИШНО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВАС

В началото на седмицата стана ясно, че на 15 февруари Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) е обсъдил и приел доклада за дейността на съда през 2001 година. По време на пленума е отчетено, че миналогодишните промени в организацията на работата - увеличаване на отделенията от четири на пет и преразпределяне на делата между петчленните състави по материя - са дали положителни резултати. През 2001 г. във ВАС са образувани 11 056 административни дела, докато през 2000 г. те са били 9876. Неприключените дела към 1 януари 2001 г. са били 3614, т.е. - за цялата година във ВАС са разгледани общо 14 670 дела. Броят на делата е най-висок за последните пет години. През отчетния период ВАС пълноценно е работил с 52-ма съдии, които са приключили общо 10 342 дела в открити и закрити заседания. Обявени са решения и определения по общо 9302 дела. За 2000 г. тези цифри съответно са 8818 и 7800. Средната годишна натовареност на един съдия от Върховния административен съд е около 190 дела.Миналата година Върховният административен съд е отменил изцяло или частично като незаконосъобразни или е обявил за нищожни 16 нормативни актове, сред които новите цени на тока, парното и газа. Върховните съдии отмениха още разпоредбата от Наредба N2 на Министерството на правосъдието, която трябваше да даде право на затворническата администрация да проверява кореспонденцията на задържаните под стража обвиняеми и подсъдими. Като изцяло противозаконна бе отменена и тарифата за таксите, събирани от Държавната агенция по далекосъобщенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във