Параграф22 Weekly

§22 Анализи

По-ниски глоби за "разсеяните" управленци

Новият шеф на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) - който и да е той, ще има пълен достъп до данъчните тайни на всички публични фигури, на депутати, магистрати и висши държавни чиновници, срещу които се водят проверки в подопечната му комисия. Това е записано в законопроект, внесен в Народното събрание от Министерския съвет. Доколко е оправдано това разкриване на данъчни тайни с оглед на правомощията на комисията депутатите ще трябва тепърва да си обясняват в залата.


Няма обаче промяна в реда, по който ще се избира новият председател на комисията - както и досега, той ще бъде излъчен от Народното събрание. Ще се избира "по вишегласие" - председател ще става този, който събере най-много гласове при тайното гласуване. И няма изискване този брой гласове да надхвърля някакъв минимум, още по-малко изборът да е с квалифицирано мнозинство. Депутатите ще избират и заместник на председателя на КПУКИ, който трябва да е вторият в класацията от гласуването им. А президентът и Министерският съвет ще могат да назначат само по един свой човек в петчленния орган, но не и на ръководните постове в него.


Председателят на КПУКИ обаче вече няма да може еднолично да се разпорежда с преписките. Те ще се разпределят между членовете на комисията на случаен принцип. Уредена е и възможност за защита на проверяваните лица, каквато досега нямаше. По анонимни или неподкрепени с конкретни данни за нарушение сигнали пък изобщо няма да се образуват проверки.


Въвежда се и нова група лица, която ще подлежи на контрол за конфликт на интереси: заместниците на главния прокурор и председателите на върховни съдилища, омбудсманите в страната, кметските наместници.


Има още един твърде чувствителен момент в уредбата, предложена от Министерския съвет: глобите на публични фигури, които "забравят" да декларират конфликт на интереси, се намаляват петкратно. Публична тайна е, че този вид разсеяност, която е най-масовото нарушение на закона, се дължи на желанието да се укрие наличието на нездрави икономически интереси или лични отношения. Досега минималната глоба за такъв "небрежен" пропуск беше от 1000 до 3000 лева. В законопроекта обаче е предвидено минимумът при наказанията да падне до 200 лева, а при второ, трето или пето нарушение максималното наказание за висшите държавни чиновници, магистрати, депутати и други разсеяни управленци, може да стига едва до пет бона. Каква е причината за подобна милозливост така и не става ясно - в мотивите към законопроекта за нея няма и ред. Но пък за сметка на това се въвежда на глоба до 1000 лв. за всеки гражданин, фирма или орган, които откажат да предоставят на комисията информация и документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във