Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕЛАТА СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ФИЛЧЕВ ВАДИ СВОЯ СТАТИСТИКАСамо с две машинописни страници главният прокурор Никола Филчев попиля успехите на МВР в борбата срещу организираната престъпност. На 3 февруари следобед (вторник) отдел Връзки с обществеността при Върховна касационна прокуратура разпространи текст, носещ дългото заглавие Обобщена справка на престъпленията на организираната престъпност, изготвена в изпълнение на разпореждане на главния прокурор на Република България от 21 януари 2004 г. до ръководителите на прокуратури.Защо Никола Филчев пусна в обращение въпросното четиво три дни след като на 30 януари депутатите от управляващото мнозинство приеха актуализираната Стратегия за противодействие на престъпността, сътворена от вътрешния министър Георги Петканов не е трудно да се досети човек. Ако се съди по датата в заглавието, главният прокурор е бил готов да обясни пред депутатите какво е свършила прокуратурата през 2003 г. по въпроса с борбата срещу мафията. Стига, разбира се, някой да го беше поканил на мероприятието така, че той да не може да откаже. И понеже това не се случи, Никола Филчев разпространи прокурорската истина за борбата срещу организираната престъпност. Която, за пореден път, се оказа доста по-различна от истината на МВР по въпроса.На пръв поглед съобщението е миролюбиво и в него няма нито една критична дума срещу когото и да било. По-наблюдателният човек обаче може да прочете между редовете такива работи, че направо да му настръхнат косите. Прокурорското съобщение започва с миролюбивата декларация, че предварителните производства за разследване на престъпления на организирана престъпност стоят постоянно на вниманието на ръководството на Прокуратурата на Република България както поради своята обществена значимост, така и поради сравнително новата им инкриминация... Текстовете в Наказателния кодекс, за които става дума в прокурорското съобщението, са два. Първият - чл.321 гласи:(1) Който образува или ръководи група, съставена с цел да върши престъпления в страната или в чужбина, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.(2) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода до три години.(3) Когато групата е организирана или въоръжена, или създадена с цел незаконен трафик на наркотични вещества, аналози или прекурсори, или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.(4) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.Съдържанието на другата разпоредба - чл.321а е доста по-кратко и значително по-конкретно:(1) Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години.(2) Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години.(3) Придобитото от организацията, от групата или от участниците в тях имущество от тази дейност се отнема в полза на държавата, ако лицата, от които е придобито, или техните наследници са неизвестни.(4) В случаите по предходните алинеи се прилага разпоредбата на чл. 321, ал. 4 и 5.Както се вижда - в този случай законодателят е избягал от обичайната си практика да употребява засукани фрази и нищо незначещи изречения. Тъкмо обратното - двете разпоредби са написани на най-обикновен български език и всяка дума си тежи на мястото. Онова, което прави най-голямо и неприятно впечатление обаче, е, че тези разпоредби никак не са нови. Член 321 фигурира в Наказателния кодекс поне от петнайсет години, като през 1997 и 2000 г. е претърпял две леки редакции. Колкото до чл.321а - той влиза в сила през 1997 г. и оттогава насам не е пипан. В този смисъл повече от странно е защо (както се казва в прокурорското съобщение) към настоящия момент на производство в Националната следствена служба и някои от Окръжните следствени служби под процесуалното ръководство и надзор на прокуратурата се намират само 24 предварителни производства срещу 51 лица за престъпления по чл.321 и чл. 321а от Наказателния кодекс (НК).Нима през последните три-четири години не бяхме свидетели на десетки и стотици разбити престъпни групи, контрабандни вериги и схеми за източване на ДДС? Нима в положителния списък на МВР няма най-малко 35 разбити банди за трафик на крадени автомобили?Още по-странното е, че извън делата, образувани по споменатите два текста в НК, вървят още 21 следствени дела, които могат да бъдат включени в графата антимафиотски:- две производства (срещу шестима души общо) - за поръчково убийство и отвличане; - две следствия за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на жени, непълнолетни и деца;- две предварителни производства за кражби и грабежи;- четири дела (срещу 15 лица) за контрабанда в големи размери, като в престъпните групи са участвали и служители на митниците; - седем предварителни производства (срещу 18 лица) за производство и прокарване в обращение на подправени парични знаци и използване на фалшиви кредитни карти;- четири предварителни производства (срещу 13 души общо) за производство, трафик и продажба на наркотици.За да се измъкне от деликатната ситуация, защото именно държавното обвинение е органът, който постановява по кои текстове от Наказателния кодекс се образуват предварителните производства, в прокурорската справка е направено едно важно уточнение. Данните не били изчерпателни заради характера на извършваните разнообразни престъпления и обстоятелството, че при разследване на традиционните криминални престъпления се събират доказателства за организирана престъпна дейност. Тоест - групата на престъпленията на организираната престъпност всекидневно се попълва и разширява...Въпреки че МВР още не е готово с обобщените данни за престъпленията, извършени през миналата година, отсега може да се прогнозира, че те едва ли ще са по-малко от 120 хиляди. В края на май 2003 г. Валери Първанов - прокурор от Върховна касационна прокуратура (ВКП), обяви, че до онзи момент няма нито едно дело, образувано по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс. Което означава, че всички производства, цитирани в справката на ВКП, са образувани след това. Ето защо е крайно време обществеността да разбере кой точно не казва истината по въпроса със следствените дела, образувани по т. нар. групови текстове от НК: Върховната касационна прокуратура, според която те са 45 на брой, или пък заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев. На 2 февруари 2004 г. той се похвали с 80 дела и 11 дознания, образувани срещу мафиотски структури само през периода 1 май - 31 декември 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във