Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПОДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ИНТЕРНЕТ, ВМЕСТО ДА ВИСИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОПАШКИ

Г-н Станков, лобирате за промени в Закона за търговския регистър. В каква насока са ориентирани?
- Промените в закона трябва да бъдат в няколко насоки. Не смятаме, че най-подходящият вариант е точно ние да се бъркаме в работата на дружествата и ние да им променяме наименованията. Знаете за двумесечния срок, в който те трябва да променят имената си. Ето защо още през лятото, когато подготвяхме информационната система, успяхме да открием дефектите в закона. Но не само това трябва да се ремонтира.
Какво още?
- Агенцията е на мнение, че е недопустимо да се ограничава кръгът от хора, които могат да подават документи. Това, че заявителите трябва да бъдат с нотариално заверено пълномощно, изключва от този списък адвокатите. А те са най-честите посредници между агенцията и клиентите. Би трябвало да може с адвокатските пълномощия, с които клиентите се представляват в съда, да могат да ги представят и в Агенцията по вписванията. Няма причина да бъде по-различно. Би било лудост да накараш един собственик на фирма в чужбина да дойде чак до България, за да си подаде документите, или пък да го накараш да завери нотариално пълномощно в чужбина, което отнема доста дълго време...
На семинара стана дума и за предаването на финансовите отчети на вече съществуващите фирми, чийто срок е до края на юни тази година.
- Финансовите отчети на действащите фирми, които към момента са около 400 000, на практика скъсяват срока на шест месеца, защото те трябва да бъдат обявени до юни тази година. Тъй като цифрата е много голяма, ние няма да имаме практическа възможност да го направим, защото означава на ден да се приемат по няколко хиляди заявления. А на ден можем да обработим около 750. Това ще стане възможно само и единствено чрез промени в закона.
Тригодишният срок за пререгистрация е кратък, за да бъдат пререгистрирани около 1.200 млн. фирми. А нека да не забравяме, че говорим не само за пререгистрация на съществуващи фирми, а също така за регистрация на нови такива и промяна в обстоятелствата на вече съществуващите.
Проблем в агенцията е немалкият брой на отказите за пререгистрация.
- При пререгистрацията в съда преди имаше възможност за спиране от движение. Това означава, че ако документите ви не са наред, делото ви се спира от движение. След това имаше възможност клиентът да представи нови документи и да поправи недостатъците в тях. Сега няма такава възможност - или получавате отказ, или ви потвърждават регистрацията. Ето защо трябва длъжностните лица по пререгистрация, които преглеждат вашите документи, при констатиране на пропуск в тях да ви дават срок, в който да можете да отстраните тези пропуски. А да не се стига до подготвяне наново на същите документи и повторно плащане на такса.
Какъв срок трябва да бъде даван?
- Нека говорим за едни разумни срокове - в зависимост от допуснатите нарушения. Лично мое мнение е, че те трябва да са между три дни и една седмица. Всъщност длъжностното лице трябва да има възможност да преценява какъв да бъде той съобразно направения пропуск.
А когато става дума само за формална грешка - заради недоглеждане например?
- В такива случаи тя може да бъде отстранена много бързо - за два или три дни например. Този срок трябва да не е много дълъг, защото така ще се забави пререгистрацията.
Изразихте също желание собствениците на фирми да ги пререгистрират по ИНТЕРНЕТ, за да си спестят дългите опашки...
- Друга промяна в Закона за търговския регистър, която предвиждаме, е: когато документите бъдат подавани по мрежата на нашия сайт, тогава да има и по-ниска такса за това, защото онлайн нямаш никакви разходи. Така че няма смисъл сумата да бъде една и съща с тази, която трябва човек да даде, когато отиде на крак да си подаде документите. При всички положения искам да кажа - нека хората да ползват ИНТЕРНЕТ услугите на системата. Защото тя е много модерна и е наистина уникална. До този момент няма друга такава изградена в България. Непростимо е да стоиш пред Агенцията по вписванията няколко часа, вместо от вкъщи или от офиса да направиш съответната регистрация или пререгистрация.
Мнозина собственици на фирми споделят, че системата е блокирала и не могат да влязат в нея...
- Тези обяснения са несериозни. Това, че днес не сте успели да влезете в системата и не сте успели да използвате електронния си подпис, не е основание да не опитате пак. А има и нещо друго. Все пак сме XХI век и нямаме начин да обучим 1.200 млн. фирми да работят с електронен подпис. Когато не знаят как се борави с подобна услуга, нека хората се обръщат към техни познати специалисти, които с две-три думи могат да ги упътят как да действат с този електронен подпис и къде правят грешка.
Предстои провеждането на конкурс за назначаване на длъжностни лица по пререстрирация. Това също е важна тема, защото често има оплаквания за тяхната работа.
- Действително на 29 февруари ще се проведе конкурс. Това определено е една много важна тема, тъй като тези лица ще правят това, което правеха и съдиите в окръжните съдилища, и фирменото отделение на Софийския градски съд. Имаме възможност да работим с 90 длъжностни лица, като досега са назначени тридесет и седем. Въпросът обаче не е дали можем да приемаме повече, а те да бъдат качествени - със знания и възможности. По-добре да работим с 20 длъжностни лица, които умеят да си вършат работата, отколкото с 90, които хал хабер си нямат от Закона за търговския регистър или от Търговския закон. Всъщност това е трудността - да намериш подходящи лица и да успееш да ги обучаваш как да работят.
Какви са изискванията за участие?
- Висше юридическо образование, тригодишен стаж като юристи и да успеят да издържат устния изпит, на който им се задават актуални въпроси и който изобщо не е формален. В изпитната комисия влизат и съдии. Търсим хора, които да си вършат работата.
Паралелно с всички законови промени, за които сигнализираме, трябва да се помисли и за адекватно заплащане на тези служители. Затова би трябвало да увеличим възнаграждението им и по този начин допълнително ще ги стимулираме.

Facebook logo
Бъдете с нас и във