Параграф22 Daily

§22 Анализи

Подготвят изненада с наркотестове за МВР-служителите

Служителите, курсантите и кандидатстващите за работа във вътрешното министерство ще подлежат на проверка за употреба на наркотици. За това намерение свидетелства проект за Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР, който е публикуван в сайта за обществени консултации на Министерски съвет. Обсъжданията по проекта трябва да приключат до 31 май.

Вносител на наредбата е ръководството на МВР в оставка. Причината, която налага приемането на подобен нормативен акт е промяната в Закона за МВР от 2020 година. И по-конкретно - разпоредбата на чл. 203, ал. 3, в която е казано, че министърът на вътрешните работи е задължен да определи реда и условията за тестване на служителите си в специална наредба.

Според проектът, с разписването на правилата се цели постигането на стабилност и обективност при установяване на употребата и злоупотребата с дрога в МВР, като се систематизират съответните текстове в наредбата. Целта е да се регламентират признаци, поведение или реакции, издаващи употребата на наркотици, да се създадат образци на документи, свързани с процедурата за установяване на употребата и злоупотребата с дрога и като цяло процедурата да бъде унифицирана.

В наредбата се определя точно кои кадри в системата подлежат на проверка за наркотици. На изследвания подлежат служителите на МВР, курсантите, кандидатите за постъпване на работа в системата, кандидатите за курсанти, дипломираните курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР. 

Наредбата определя и звената, които ще организират и извършват тестовете: постоянно действаща комисия в Медицинския институт на МВР, комисия в Академията на министерството. Освен това ще бъде създадена и постоянна комисия в МВР, определена от министъра и съгласувана с главния секретар, като членовете на комисията ще бъдат определяни до 20 декември на всяка текуща година.

Председател на комисията ще е заместник-главния секретар на ведомството, с членове представители на Медицинския институт, дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС), дирекция "Инспекторат", дирекция "Правно-нормативна дейност", дирекция "Човешки ресурси", Института по психология, Академията на МВР, като по решение на министъра в комисията могат да се включват и представители на други структури от МВР.

Проектът посочва и какви видове биологични проби ще се взимат за изследванията - слюнка, урина, коса и кръв.

И докато МВР подготвя изненадата за служителите си, все още продължават споровете около ефективността на тестовете, с които вътрешното ведомство лови употребилите наркотици граждани. От 2016 г. МВР разполага с полеви тестове за установяване на употребата по слюнка и с вземане на урина. 

Най-важният въпрос при използването им е колко време след употребата примерно на канабис тези тестове дават положителен резултат. Тестовете по проба от урина обикновено дават положителен резултат дни, дори седмици след употреба на дрога, докато тестовете със слюнка дават положителен резултат само часове след употреба.

Ето защо тестове с урина са подходящи за случаите на пробация, при лечение на наркозависими, при кандидатстване за работа и други подобни. Изследването с проба от слюнка е подходящо за случаите, когато е необходима проверка дали даден човек в момента е под въздействие на дрога. Този тип тестове обикновено се ползват от полицията за контрол на шофьорите.

В зависимост от чувствителността на теста, в случай на употреба на канабис и марихуана, положителен резултат може да има до 18 часа. Полицията използва масово полевите тестове DrugCheck3000, които могат да дадат положителен резултат след 3 до 9 часа. DrugTest5000, който се ползва в РПУ-тата е по-чувствителен и може да даде положителен резултат и след 18 часа.

Използват се и DrugWipe 1A CA, по-чувствителния Drug Wipe 5S, който е с подобни характеристики като DrugTest5000. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във