Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Подслушване без граници

Новото ръководство на МВР си спомни изненадващо за старите предложения на Михаил Миков и Румен Петков за промени в Закона за електронните съобщения и отново се опитва да ги въведе, за да си върне контрола върху телефонните разпечатки и ИНТЕРНЕТ трафика. Това е петият пореден опит на вътрешното ведомство да ги прокара. Тази седмица те дори трябваше да влязат за обсъждане в парламента, но отпаднаха заради данъчните закони.
Според мотивите на новия законопроект действащата система не е достатъчна за бързия достъп до електронни съобщения, а с това се забавят разкриването и разследването на престъпления. В момента телефонните разпечатки и данните от ИНТЕРНЕТ трафика се смятат за специални разузнавателни средства (СРС) и могат да се получат само след разрешение на шеф на окръжен съд. Освен това проследяването им се допуска само за престъпления, които се наказват с повече от 5 години затвор. С последните промени в закона бе отнето правото на МВР да ползва специална апаратура, с която да прихваща тези данни. Затова и полицаите изискваха от мобилните и ИНТЕРНЕТ доставчиците разпечатки и често се оплакваха, че процедурата е бавна и тромава.
С промените в ЗЕС се предвижда всички мобилни и ИНТЕРНЕТ оператори да осигуряват пряк достъп до данните на специализираната дирекция в МВР Оперативни технически операции (ДОТО). Ако такъв няма в реално време, те са задължени да осигурят информацията в рамките на 8 часа. Дирекциите на МВР, специализираните служби и ДАНС ще могат да ползват данните след разрешение на районен съдия, а не на окръжен. Промените предвиждат такива данни да могат да се ползват при разкриването на всички престъпления, за които НК предвижда наказание над две години затвор.
Разширяването на този кръг авторите на новия законопроект мотивират с това, че в него се включват и престъпления, които не са тежки, но влизат във фокуса на обществения интерес - закана за убийство, престъпления против кредитори, обида, клевета, опит за отвличане и пр. Законопроектът предвижда данните да бъдат използвани и за всички компютърни престъпления. Ръководството на МВР гарантира, че ще бъде обследвани само адресатът на съобщението и часът на изпращането му, докато съдържанието му остава в тайна. Мобилните оператори Глобул, МтеЛ и ВИВАТЕЛ имат вече изградена система за данните, която ще бъде използвана, след като ЗЕС влезе в сила. В момента интерфейсът не функционира, но вече има изградена техническа възможност за връзка между вътрешното ведомство и мобилните оператори, която е отворена и може да се осъществява по всяко време.
Вътрешното ведомство ще изисква достъп до данните, когато има съмнение за престъпление и само след разрешение на съда. Освен при престъпление, достъп до трафика ще се изисква и когато хора са попаднали в бедствена ситуация.
Според авторите на законопроекта гаранция срещу злоупотреби с информацията е условието телефонните разпечатки и данните от ИНТЕРНЕТ трафика да бъдат на разположение само на ръководителите на институциите, упълномощени от вътрешния министър Цветан Цветанов. За съдържанието на извършените справки ще се водят два регистъра, които няма да са публични. Първият - в ДОТО-МВР, която ще се занимава със справките. Другият - в съответния съд, в който ще се вписват всички издадени разрешения за достъп. Въвежда се и глоба за злоупотреба на информацията - тя ще е от 1000 до 3000 лева. Новият законопроект ще бъде обсъден в пленарната зала до края на годината.
Интересна ще е реакцията на онези партии и депутати, които в миналия парламент положиха максимални усилия да не се приемат предложенията в ЗЕС, защото нарушават гражданските права. Дали бившата опозиция ще си затвори очите и сега ще забрави за нарушените граждански права? Защото кой ще гарантира, че ако МВР има постоянен достъп до секретните данни, няма да има и злоупотреби? Предлаганите в законопроекта два непублични регистъра и обещанията, че службите ще изчакват съдебното разрешение, за да бъркат в базите данни, трудно вдъхват доверие. Проследяването на трафика и разговорите чрез мобилните телефони не е доказателство в съда, но е една изключително ценна и скъпа икономическа и политическа информация. Ченгеджийските скандали и подслушвания напоследък само потвърждават, че безконтролният достъп до личните данни очевидно няма да спре безобразната злоупотреба с тях, а публичните регистри и съдебният контрол над тях, които се въвеждат чрез новите промени в Закон за електронните съобщения, едва ли ще ги предотвратят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във