Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПОЛИЦИЯТА НИ НЕ СЪТРУДНИЧИ ЕФЕКТИВНО С ИНТЕРПОЛ

Българската полиция не подава достатъчно информация в Националното централно бюро на Интерпол у нас, стана ясно на Втората Балканска конференция, посветена на управлението на паричния оборот и на борбата срещу фалшифициране на валута. Тя бе организирана от Международния банков институт и се проведе в резиденция Бояна в София в четвъртък и петък миналата седмица.Българското бюро на Интерпол например не е било осведомено за случаите на разпространяване на суперментета на банкноти от 50 долара, за които сарафите съобщиха още в началото на 2002 година. Фактът за премълчаната информация потвърди шефът на Националното централно бюро на Интерпол у нас Петър Христов.Ако не бъдем запитани и съоръжени с информация, не можем нищо да направим. Така че ние транслираме информация на база на това, което се установи във вътрешността на страната или в други части на света, поясни Христов.В Интерпол все още не разполагат и с екземпляр от фалшива банкнота евро, произведена от разбитата печатница във Варна, каза Стефан Капелуш от отдела за финансови и високотехнологични престъпления в Генералния секретариат на Интерпол в Лион.Този отдел на Интерпол действа като централизиран офис за пресичане на фалшификатите на валута. В неговото звено за оперативно осигуряване се осъществява оперативният анализ, който трябва да помогне на следователите да разкрият дадено престъпление. В отдела се събира цялата постъпваща от националните бюра информация и се въвежда в компютърната система на централата. Там постъпват всякакви образци на фалшификати - от банки, полицейски органи и т.н. Банкнотите се анализират, определя се каква технология е използвана. Интерпол съхранява данни за всяка заловена фалшива банкнота, което позволява при появата на втори подобен фалшификат да могат да се сравняват общите дефекти и така да се открие източникът.Специализираният отдел на Интерпол класифицира фалшификатите и разпространява редовен бюлетин за новопоявилите се банкноти менте. Анализира се и се класифицира информацията и за наличните печатници - офсетни, с цветна и копирна техника и принтери. Следи се и развитието на компютърната индустрия. Изготвят се и се разпространяват статистически данни за тенденциите във фалшифицирането на пари.Основният проблем на Интерпол и неговите национални бюра в държавите членки е, че те разполагат единствено с информацията, която им се подава от страна на националната полиция на съответната държава, където са засечени ментета или са разкрити печатници за фалшиви банкноти. Международната полицейска организация няма право да осъществи натиск върху властите на дадена държава членка, за да получи повече или по-специализирана информация, подчерта Капелуш.При анализа на образците, които постъпват в Интерпол, се търсят общите елементи между различните фалшификати. Така се разследват произходът и каналите на разпространението им.Най-трудни за разследване са случаите, когато ментетата са изработени с помощта на най-съвременни компютърни технологии. При тях е много трудно да се намерят общи елементи. Затова специалистите от Интерпол се опитват да напипат слабите места - използваните мастила, хартия и т.н.България е на второ място по обем на произведена фалшива валута (след Колумбия), а по качество е на незавидното първо място, каза Петър Христов. Той поясни, че в момента се подготвя информационна система, която да свърже национални бюра с генералния секретариат на Интерпол. Чрез нея по компютърен път ще се предава графична информация за пръстови отпечатъци, за документи, включително и документи за самоличност и т.н.Според специалисти от НЦБ на Интерпол у нас, през последните две години се наблюдава тенденцията голям дял от организираната престъпност да се занимава с производство и разпространение на фалшива валута. Сред най-значимите операции на МВР Явор Габровски от Интерпол открои разбитите през миналата и тази година нелегални печатници в Пловдив и Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във