Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Полицията вдъхна глътка евровъздух

Ще се върне ли към старите си практики българската полиция през следващата година - това е въпросът, който закономерно изниква след приключването на проекта Гражданско наблюдение в полицията. Инициативата осъществявана от Институт Отворено общество със съдействието на Генерална дирекция Полиция - МВР, от 2005 г. досега успя да вкара европейски дух в закостенялата от години система. За съжаление 2008 г. беше последната, през която проектът действаше и от новата 2009 г. никой не знае дали спечеленото през тези три години доверие между граждани и полиция ще просъществува, или ще залинее.
Същността на проекта се изразяваше във възможността граждани да посещават местата за задържане в РПУ без предварително предупреждение. В последната му година 160 доброволци са извършили над 800 посещения в 41 РПУ в София, Пловдив, Плевен, Варна, Бургас и са интервюирали 249 задържани за условията в арестите там.
Общо 14 показателя са били наблюдавани по време на посещенията в рамките на инициативата. Отделни помещения за малолетни, жени, мъже и заразно болни, обособени обслужващи помещения, места за задържане, материално-битови условия там, условия за работа на полицаите, информираност на задържаните за правата им, достъп до правна помощ, медицинска помощ, храна, злоупотреба със сила - това са част от показателите.
За всеобща радост на полицаи и задържани през 2007 г. проектът е отчел подобрение в пет от показателите - информираност за права, осигуряване на храна, отношението на полицаите към задържаните, хигиена и поддържане на документация. Разкладката за храна на задържаните непълнолетни например е 4.02 лв. дневно, като за целия ден им се полагат общо 5 кроасана, 1 вафла Морена, три бутилки минерална вода и три... торбички за боклука. Никаква разлика няма в дневната дажба, полагаща се за пълнолетните арестанти, констатират наблюдателите. Изводът обаче е позитивен - по-добре пет кроасана, отколкото нито един.
Частично подобрение има в още шест от наблюдаваните изисквания. Това се отнася до материално-битовото състояние и оборудване на местата за задържане, обособяването на обслужващи помещения и на отделни помещения за настаняване на мъже, жени, непълнолетни. Крайният срок, приет от МВР за разрешаването на тези проблеми, е 1 януари 2009 г., но е ясно че въпреки частичния напредък той няма да бъде спазен. Това е и причината да съществува леко притеснение как се изпълнява например чл. 76 от инструкция №2451 от 2006 г. за провеждането на разпити в стаите на дознателите или на други места поради липса на обособени помещения. Този член сочи: Помещенията за разпит трябва да са звукоизолирани, да нямат застрашителен вид... да има апаратура за пълен аудио-и видеозапис на водения разпит, да няма подозрителни предмети като дървени палки, дръжки от метли, бухалки, метални прътове, парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и други предмети, които могат да бъдат използвани с цел насилие или да създадат впечатление за заплаха спрямо задържаните лица...
Нищо не е помръднало от началото на наблюдението през 2005 г. до края на 2008 в три много важни показателя - битовите условия за работа на ченгетата, осигуряване на медицинска помощ и преводач в случаите, когато това се налага. От старта на проекта досега се е затвърдила констатацията, че липсват достатъчно помещения за работа, канцеларски материали, радиостанции, гориво за автомобилите, компютри и прочие.
Нов актуален проблем, очертан от приключилия проект, е голямото текучество на кадри в структурите на Столична дирекция Полиция. Липсата на достатъчен щат пък води до повишаване на стреса поради по-голямата натовареност на служителите, намаляване на мотивацията им за работа в МВР и се отразява пряко върху качеството на полицейската работа, тъй като опитни и обучени кадри напускат системата.
В ръководството на полицията и сред редовите й служители проектът се възприема положително, отчетоха наблюдателите. Според комисар Милчо Енев, който отговаря за реализацията на проекта, тази инициатива трябва да продължи и в бъдеще, така както е във Великобритания. В МВР промените стават бавно поради консервативността на системата. Полицията е като голям танкер, който макар и много бавно все пак завива, бе неговият коментар на свършеното през трите години действие на инициативата Гражданско наблюдение в полицията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във