Параграф22 Daily

§22 Анализи

Половин милион лева е платила държавата заради безобразно забавени съдебни дела

Близо половин милион лева (491 200 лв.) е платила държавата под формата на обезщетения за забавено правосъдие от началото на годината досега - основно заради мудност при правораздаването в софийските съдилища. И това са само сумите по споразуменията, за които пострадалите са склонили да сключат споразумение и да приемат предложените им суми, които могат да бъдат максимум до 10 000 лева. Останалите жертви на бавно правораздаване се борят за по-големи обезщетения в съда.

Безобразията продължават да "валят" от всеки тримесечен отчет за проверките, направени от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Поредният оповестен от ИВСС случай на драстично забавено правосъдие е в отчета им за периода от 1 юли до края на септември тази година. И е свързан със спор за наследство между брат и сестра, продължил почти 26 години - или по-точно 25 години, 11 месеца и 26 дни. Процесът е започнал в Софийския районен съд (СРС) през 1993 г. и е приключил във Върховния касационен съд през 2018-та. Само в СРС делото е престояло повече от 19 години. В по-голямата част от това време производството е било спряно и е чакало да приключи друг спор, който е трябвало да бъде изчистен преди магистратите да се произнесат за наследството. Но пък възобновяването н делото е станало 7 години след като всички пречки за разглеждането му са били отпаднали.

Причините, заради които се стига до подобни драстични примери на "бавно правосъдие", са все едни и същи, отчитат от ИВСС: лоша организация на работа, пропуски на съдиите при подготовката им за съдебни заседания, твърде големи периоди от време между съдебните заседания при отлагане на делото, неспазването на срокове за произнасяне (в последния доклад е посочен случай, в който обявено за решаване дело е чакало 5 години съдията от Софийски градски съд да напише какво е решил). Има обаче и случаи, в които ИВСС открива "непознаване на материалния и процесуалния закон", което звучи страшно, когато се отнася за съдия. Както и несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека, която изисква бързо съдопроизводство за някои видове спорове - например трудовите.

Целият отчет може да бъде видян на сайта на ИВСС: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във