Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПОНЕЖЕ, ЗАЩОТО, ВЪОБЩЕ, ИЗОБЩО

Проф. Георги Петканов:На оперативното съвещание по проблемите на борбата с контрабандата и набелязване на мерките, които трябва да бъдат предприети, присъстваха директорите на Национална служба Полиция, Национална служба Гранична полиция, Национална служба Сигурност, Национална служба Борба с организираната престъпност, заместник-министрите, шефове на звеното Контрабанда в НСБОП.Румен Миланов (директор на НСБОП - бел. ред.) изнесе доклад, наименуван Състояние и проблеми на противодействието на организираната контрабанда. В него той посочи какво е състоянието към настоящия момент; какви тенденции се очакват в тази насока; очерта вредните последици за държавата като цяло от това явление и основните схеми, използвани за извършване на контрабанда; анализира причините за съществуването на това явление; посочи действията и операциите, които НСБОП и други служби осъществяват към момента. И най-важното - направи цяла поредица от предложения или мерки, които трябва да бъдат предприети за ограничаването на това явление. В крайна сметка се обединихме около три-четири неща, които трябва в спешен порядък да бъдат направени в рамките на 15-20 дни (от 5 юни нататък - бел. ред). Най-напред да бъде изготвен един доклад по този проблем, който да бъде внесен в МВР. Доколкото една част от мерките, които трябва да се предприемат, трябва да бъдат предприети на високо управленско ниво, те се отнасят до институции извън МВР. Това са митници, данъчните органи, ветеринарния контрол, финансовото разузнаване. Тоест - да се стиковат действията, да се осъществи едно по-добро взаимодействие, което пряко или косвено има отношение към този проблемНа второ място в рамките на МВР да бъде сформиран един координационен център, ситуиран в НСБОП, под наблюдението на главния секретар, който да осъществява координацията между отделните служби по повод борбата с контрабандата. За целта предстои да издам заповед в тази насока с правомощията му. И накрая, на трето място, да направим един преглед на действащата нормативна уредба - законова, подзаконова и вътрешноведомствена в рамките на МВР - свързана с контрабандата. Тази нормативна основа да бъде актуализирана и преведена в съответствие със съвременните изисквания. Това заседание даде положителни резултати. Надяваме се, че в резултат на него и това, което ще направим, ще има положителен резултат и по-добра ефективност с противодействието на контрабандата. Пред вас няма да излагаме какво сме обсъждали (на съвещанието - бел. ред.), какви са схемите (на контрабандата - бел. ред.). Вероятно разбирате, че това не е въпрос, който трябва да се дискутира пред журналисти, това е за наша вътрешна консумация. Има контрабанда, известни са схемите, които се използват. Полк. Миланов ги докладва и ги обсъждахме. Така че повече от това не бихме могли да коментираме.Това е първото съвещание за контрабанда, откакто аз съм тук (в МВР - бел. ред.). Посочени бяха причините, поради които от предишните съвещания не е имал особено голям успех, за да не повтаряме грешките сега.Имаме сътрудничество със следствие, съд и прокуратура по повод делата за контрабанда. Практиката досега сочи, че те се точат с години, не приключват своевременно, лицата са на свобода и вероятно продължават да вършат отново контрабанда. Взаимодействието трябва да е такова, че ние да им даваме годен материал, а те да провеждат неотложно следствените и съдебните действия, за да има наказуемост на лицата. Може би ще има и съвместни съвещания. Всичко е вероятно...

Facebook logo
Бъдете с нас и във