Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Постоянен мониторинг на ВСС върху знаковите дела

До края на октомври трябва да е готова нова наредба с актуализирани критерии за подбор и атестация както на редови магистрати, така и на административни ръководители. Това заяви проф. Анелия Мингова, която ръководеше заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък (10 септември). Очаква се това да подобри работата с кадрите в съдебната власт. ВСС ще приема всякакви предложения за съдържанието на въпросната наредба, чийто проект вече е качен на ИНТЕРНЕТ страницата на съвета. До момента ВСС е назначил 145 началници в съдебната система, 11 от които - на заседанието си тази седмица.
Изявлението на проф. Мингова дойде в отговор на препоръката на парламента към съдебните кадровици предишния ден, когато в пленарната зала бе приет отчетът за работата на съдебния съвет през 2008 година. Депутатите настояха ВСС да промени спорните правила за избор на магистрати и да положи усилия тяхната работа да бъде оценявана обективно. Нека припомним, че в последния доклад на ЕК бяха отправени критики към начина, по който бяха избрани някои от шефовете на съдилищата. Имаше се предвид главно изборът на Веселин Пенгезов за шеф на Софийския апелативен съд, срещу когото имаше брожение от страна на група съдии.
На заседанието на съвета бяха маркирани основните насоки за работа на ВСС до края на годината, като сред тях на предно място бе поставена работата на комисията по знаковите дела, която вече става постоянно действащ орган. Ще разширим кръга на проверяваните дела и проверките отсега нататък няма да бъдат еднократни, а тези дела ще бъдат постоянно следени до тяхното приключване, обясни проф. Анелия Мингова. Изнесена бе също информация, според която от 17 дела, представляващи интерес за Европейската комисия, осем вече са приключили със съдебен акт. От друга група от 150 дела с повишен обществен интерес до съдебната ваканция са приключени деветдесет и седем. Членовете на ВСС обаче са поискали да се увеличи броят на следените дела, както и да се актуализира техният списък.
По думите на Мингова в пъти се е увеличил броят на дисциплинарните производства в сравнение с предишни периоди. Идеята е да се подобри и сътрудничеството с Инспектората към Висшия съдебен съвет. Наказанията трябва да са справедливи и съответстващи на нарушенията на магистратите, отбеляза председателстващата ВСС. В тази връзка бе отбелязано, че на всеки три месеца ще се прави отчет на дисциплинарните производства.
Сред другите акценти в работата на съвета до края на годината е повишаването на квалификацията на кадрите, като ще се наблегне на обучението по региони и особено върху изучаването на европейското право.
В скоро време трябва да заработи и единна информационна система за управление на делата, която да обедини сега съществуващите четири системи. Разногласия предизвиква и изискването за заличаване на личните данни от съдебните актове, които стават публично достояние. Засега по въпроса има различни становища. Преобладава обаче мнението, че личните данни би трябвало да се заличават само от решенията по делата, които се провеждат при закрити врата, тъй като при останалите всеки има достъп до съдебната зала и всеки спокойно би могъл да запише всички данни на лицата, участващи в процеса. Според ВСС този въпрос трябва да се реши до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във