Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Правим филтър за Страсбург

Поредната горчива порция от обезщетения на български граждани с нарушени права, осъдили държавата в Страсбург, трябваше да преглътне кабинетът тази седмица. Във вторник (27 юли) на заседанието си правителството се ангажира да изпълни осем решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това ще струва на данъкоплатеца 48 000 евро и той ще е принуден да ги плати за пореден път като поп, без да е виновен
В единия от случаите е нарушено правото на съдебен процес в разумен срок на гражданина Димитър Герджиков и на ефективно вътрешноправно средство за защита. Това са най-често срещаните причини, за които ни съдят в международния съд. През 1994 г. Герджиков става обект на следствено дело за безстопанственост, прекратено след 10 години поради изтекъл давностен срок. Присъдено му е обезщетение от 6400 евро за неимуществени вреди и 600 евро за разходи по делото.
В друг от казусите пакистанският гражданин Али Раза и съпругата му Зоя, която е българка, ще бъдат обезщетени за нарушено право на свобода и сигурност и на ефективно вътрешноправно средство за защита. Всъщност в края на 2005 г. е издадена заповед за експулсиране на Али Раза и за отнемане на правото му за пребиваване и забрана за влизане в България за срок от 10 години. От 2006 г. той е държан в продължение на две години и седем месеца в дом за временно настаняване на чужденци. Според решението на Европейския съд изпълнението на заповедта за експулсиране би довело до нарушение на правото на зачитане на личния и семейния живот, а продължителността на задържането му и забавеният съдебен контрол при обжалването на заповедта са намеса на държавните власти в сферата на семейния живот. На жалбоподателите е присъдено обезщетение от 5500 евро за неимуществени вреди и 1200 евро за разходи.
Интересен е случаят с жалбоподател, обозначен в решението на съда с инициали Ф. Г. През 1997 г. на гражданина е отнет международният паспорт и му е наложена забрана да напуска страната заради започнало срещу него следствено дело. Осем години по-късно делото е прекратено по липса на доказателства. Само в стадия на предварителното производство то е продължило цели шест години, което надхвърля представите на европейските магистрати за разумен срок. Присъденото обезщетение е 2400 евро за неимуществени вреди и 600 евро за разноски.
Подобни нарушения са констатирани и в случая на Мария Иванова, която през далечната 1997 г. завежда гражданско дело за делба, но то е приключило осем години по-късно. Обезщетението е 1000 евро.
В случая на Параскева Тодорова е допусната дискриминация и е нарушено правото й на справедлив съдебен процес. През 2005 г. срещу нея е започнало наказателно производство за измама. Тя е призната за виновна и е осъдена на три години затвор. Според жалбоподателката районният съд е отказал да отложи изпълнението на наказанието, защото принадлежи към ромското малцинство. Въпреки че всички други изисквания да се приложи условно осъждане са били налице в нейния случай. Сега данъкоплатците ще трябва да платят на Тодорова 5000 евро за неимуществени вреди и 2218 евро за разходи и разноски.
В жалбата на баща и син Шишкови срещу България става дума за това, че са нападнати и бити от полицейски служители през лятото на 1999 г. край язовир „Искър поради съмнения, че... наблюдавали определени посетители на язовира. ЕСПЧ отбелязва, че малтретирането не може да бъде оправдано по никакъв начин в едно демократично общество. Освен това разследването по случая е продължило четири години и според ЕСПЧ властите са подходили изключително формално, прекратявайки производството с мотива, че са направени важни процедурни пропуски. На двамата е присъдено обезщение от 19 000 евро и то е най-голямото от осемте случая през тази седмица.
Във връзка с тези и със стотици други подобни случаи, при които се налага държавата да плаща заради магистрати, които не са си свършили работата, правосъдният министър Маргарита Попова заяви в края на миналата седмица, че у нас ще бъде създадена структура, която ще пресява жалбите, подавани до Страсбург. Ще бъде сформирана работна група, която ще изработи национален механизъм, за да можем да филтрираме жалбите, които отиват до Европейския съд по правата на човека, и българските граждани да могат да намерят удовлетворение и обезщетения най-напред тук, при нас, в България, обясни Попова.
Затова обаче е необходима промяна в законодателството. Попова коментира и идеята всеки магистрат, който е станал причина за осъждането ни в Страсбург, да носи персонална отговорност. Според нея има нужда този въпрос да се обмисли, тъй като засяга и конституционни и други права. Правосъдният министър подчерта също, че и сега има възможности, когато някой лошо е изпълнил служебните си задължения, да носи дисциплинарна отговорност. Въпросът е това да стане навреме и ефективно. Засега обаче делата в Страсбург не секват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във