Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАГУБИ ДЕЛОТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

по петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) 29 априлжалба на 28 януари На 29 март (петък) петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени (с Решение N3057/2002 г.) Постановление N300 от 21 декември 2001 г. на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно. Делото бе образувано на 28 януари 2002 г. по жалба на видинския фармацевт Венелин Иванов.Върховните съдии приеха, че жалбата на Венелин Иванов е допустима, тъй като предмет на съдебния контрол за законосъобразност е подзаконов нормативен акт с неограничен кръг адресати. Според тях, с атакуваното от Иванов постановление правителството на практика е определило нови, по-високи цени от регистрираните до 31 декември 2001 г. пределни цени на българските и вносните лекарствени продукти, разрешени за продажба в страната. По този начин правителството е превишило правомощията си по закон, които се свеждат единствено до определяне на правилата и нормативите за образуване и регистриране на пределните цени. Решението на съда не подлежи на обжалване и влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във