Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРАВОСЪДНОТО МИНИСТЕРСТВО НА СЪД ЗА 22 000 ЛЕВА

Вече втора година старозагорския бизнесмен Миньо Балев Минев води битка с Темида за вреди, нанесени му от неправомерен арест и продажба на част от имуществото му по разпореждане на съдия-изпълнител. Делото е образувано по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите (ЗОДВПГ), а исковата молба е подадена в края на май 2000 година. Минев е собственик на раздържавения Автотехническия център на Агробиохим в Стара Загора и претендира за обезщетение в размер на 22 000 лв. за нанесени морални и материални щети. Той е завел делото си срещу Министерството на правосъдието, защото съгласно чл.2 от ЗОДВПГ Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда и особените юрисдикции.Миньо Минев и съпругата му Радка са бивши работници в Агробиохим, откъдето са съкратени в началото на 2000 година. Освен в многогилядната армия на безработните, двамата се нареждат и в още една армия (също толкова многобройна) - на хората, на които обявеният в несъстоятелност химически завод дължи полагащите им се заплати и обезщетения. За да им бъдат изплатени парите, двамата завеждат граждански дела в Старозагорския окръжен съд. За обезпечаване на претенциите им е наложен запор върху машини и съоръжения, собственост на Автотехническия център при Агробиохим, чийто началник и материално отговорно лице (до съкращаването му) е Миньо Минев.При освобождаването му от длъжност в края на февруари 2000 г. той не е сдал обекта, защото не е имало на кого. Приемо-предавателна комисия не е назначена и през следващите два месеца. Опасявайки се от евентуална кражба на скъпите съоръжения, за които носи отговорност, Минев ги заключва в друг склад на предприятието. На 4 май 2000 г., около 6.45 ч., в дома на Миневи се появяват двама униформени полицаи. Обяснението им е че са изпратени да отведат съпрузите принудително в съда по нареждане на съдия-изпълнител Кръстьо Ангелов.Документи за ареста не ни бяха показани. В кабинета си, съдия-изпълнителят ни обвини, че сме се укривали, а аз съм искал да открадна запорираните съоръжения, които точно преди ден бях предал с протокол. Твърденията му бяха съпроводени с обиди, ругатни и заплахи, на които станаха свидетели чакащите за парите си десетки бивши работници от Агробиохим... - категорични са Миневи, които прекарали в кабинета на съдия-изпълнителя цели четири часа, преди да бъдат пуснати да си ходят по живо, по здраво. Минев незабавно подава жалба срещу съдия-изпълнителя Кръстьо Ангелов в Старозагорската районна прокуратура, по която е образувана преписка за публична обида и длъжностно престъпление, която така и потъва в небитието.Не мога да имам позиция по случай, по който не съм страна - заяви лаконично случая съдия-изпълнител Ангелов, отказвайки всякакви по-нататъшни коментари. Включително и по въпроса какво е наложило принудителното отвеждане на Радка и Миньо Миневи в кабинета му и задържането им там цели четири часа, след като той нямал нищо общо със случая. До ден днешен Миньо и Радка Миневи нямат логичен (и официален) отговор за случилото се преди две години. За сметка на това си имат изградена версия по скандала, която горе-долу изглежда така. С намесата си, съдия-изпълнител Красимир Ангелов трябва да помогне на колежката си Раданова. Тя е съдия-изпълнител по делото за обезщетенията, които Миневи са завели срещу Агробиохим (и по което са запорирани машините в автосервиза). От друга страна, Раданова се занимава и с продажбата на части от собствеността на закъсалото предприятие (сред които е и ръководеният доскоро от Минев Автотехнически център). А Минев е един от сериозните кандидат-купувачи, който трябва да бъде поставен на място.Пет дни след инцидента, на 9 май 2000 г., Миньо Минев се явява на търга и срещу 45 000 лв. става собственик на Автотехническия център. Но само на хартия. Защото на практика се случва нещо друго. На 15 май 2000 г. той трябва да се яви на втори търг и ако може да купи движимите вещи в центъра, тоест - машините, съоръженията и тъй нататък. Търгът е спечелен от друг играч, който няколко седмици по-късно продава на Минев оборудването на собствения му сервиз, но на по-висока цена. Според обявата за първия търг, сделката по покупко-продажбата се отнасяше за обекта и съоръженията в него и когато участвах в наддаването, смятах, че купувам всичко. Понесох загуби и затова ще си търся правата до край - категоричен е Минев. В края на май 2000 г. Минев депозира в Старозагорския окръжен съд искова молба, в която се жалва от тенденциозното поведение на съдия-изпълнителя Красимир Ангелов и оспорва търга за продажба на движимите вещи и съоръжения от Автотехническия център. Според него щетите, които е понесъл са в размер на 22 000 лв., разпределени така: 12 000 лв. неимуществени вреди от случката със съдия-изпълнителя и 10 000 лв. имуществени вреди, нанесени му от раздвояването на търга.Чак две години по-късно - на 27 май 2002 г., състав на Старозагорския окръжен съд отхвърля исковата молба на Минев като неоснователна и постановява той да плати разноските по делото. Бизнесменът обжалва решението пред Пловдивския апелативен, който е насрочил делото за 21 октомври тази година.Мисля, че магистратите от Стара Загора взеха пристрастно решение, тъй като действията, на които съм жертва, бяха извършени от техния колега и шеф на местната Съдебно-изпълнителна служба Кръстьо Ангелов, сподели пред Параграф 22 жалбоподателят. Според него по същата причина, не е успял да открие и местен адвокат, който да събере кураж и да защитава пред Старозагорския окръжен съд. Ако загуби и в Пловдив, Минев се закани да прати случая си в Страсбург.

Facebook logo
Бъдете с нас и във