Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРЕДПАЗНАТА КЛАУЗА Е УНИЗИТЕЛНА!

Изявление на Радка Петрова, председател на Пловдивския апелативен съд и говорител на ВСС, след фаталното заседание на съвета, проведено на 22 март (със съкращения):

Основното, което ни каза министър Кунева, е, че докладът на евроинспекторите по отношение на глава 24 е отрицателен и тревожен. И аз не се тревожа от това, че може да бъде задействана общата предпазна клауза за отлагане на членството на България в Европейския съюз. Тревожа се, че ще бъде задействана предпазната клауза Правосъдие и вътрешен ред, която няма да засегне вътрешния ред, а само правосъдието. Това ще бъде крайно унизително не само за съдебната система, но и за цялата държава, ако решенията на българските съдилища не се признават от Европа. Това действително е много тревожно.
ВСС се съгласи с констатациите и препоръките и ако те бъдат изпълнени, то правосъдието в страната ще стане по-добро. Отправените критики са свързани предимно със законодателството, не с неговото прилагане. А вие знаете, че ние прилагаме законодателството такова, каквото е. И няма как да работим по-добре от онова, което е уредено в закона...
Чухте какво още каза министър Кунева - че ВСС може да повлияе върху законодателството. Но отношенията на съвета с другите власти не потвърждават това. Нашите бележки никога не се вземат предвид. Не е необходимо само органите да бъдат независими, но и да се контролират взаимно и да има добро взаимодействие между тях...
Особено лошо впечатление на евроинспекторите е направило отношението не само между самите власти, но и отношението между отделните звена в съдебната система, които, за да оправдаят слабости в своята работа, си разменят упреци. Много добре знаете за скандала между двама висши магистрати, който също е отразен в докладите на експертите...
Министър Кунева обеща своята подкрепа пред Народното събрание и парламентарните комисии, които се занимават с промените в ЗСВ и конституцията. И след като докладът бъде преведен, ние ще го получим и веднага ще вземем някакво отношение и становище по него. Ще се набележат и спешни мерки за всички негативни констатации.
Между другото, аз самата останах изненадана от това, че не във всички съдилища има въведена система за случайно разпределение на делата. Може би защото знам, че в Пловдив навсякъде има, и си мислех, че и в страната е така. Но явно няма обратна връзка. Ще задължим всички съдилища да ни кажат какво е положението при тях и защо нямат електронна система да разпределение на делата на случаен принцип...

Facebook logo
Бъдете с нас и във