Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Прехвърляне на фирми - само пред нотариус?

Прехвърлянето на дялове от търговски дружества да става само пред нотариус, който ще бъде задължен да проверява самоличността на страните по сделката - това е основната идея на правосъдното министерство, на която се разчита да се озаптят зачестилите кражби на фирми. Предлага се също и други документи за промени на обстоятелствата около регистрираните търговци - например за смяната на управител, да се представят пред длъжностните лица в Търговския регистър само след като са били заверени от нотариус.  

На този етап обаче това е само предложение. То се прави въз основа на анализ на Инспектората на министъра на правосъдието, изготвен след серия проверки в териториалните звена на Агенцията по вписванията. При проверките се установило, че кражби на дружества наистина има, но те са станали без служителите на АВ да са допуснали каквито и да било нарушения на служебните си задължения. А причината за този побъркващ нонсенс е във факта, че в законодателството ни има вратички, които "пропускат" злоупотребата с данни и точно от тях се възползват измамниците.

Дали предложението за промени в законите ще бъде прието и в какъв точно вид ще преценява работна група, чието първо заседание е насрочено за 8 септември. Групата ще се ръководи от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, а като участници са поканени представители на Агенцията по вписванията, Нотариалната камара, Агенцията по кадастъра, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, Върховния касационен съд, Национално сдружение на общините, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Асоциацията на банките в България, Министерството на външните работи, Висшия адвокатски съвет и IT специалисти.

Всъщност, намесата на нотариусите в процедурите за прехвърляне на търговските дружества е само едно от предложенията за промени в законодателството, които ще се обсъждат. Другото важно предложение в готвения цял пакет от изменения на Търговския закон, Правилника по вписвания и наредбата за нотариалните архиви, касае имотните измами.

Като мярка за затягане на контрола и ограничаване на възможностите за злоупотреби се предлага едно своеобразно "надграждане" на единния регистър на пълномощните, който е създаден от Нотариалната камара.

Да припомним, че този регистър бе изграден от нотариусите преди няколко години с цел да се ударят именно крадците на имоти. Сега всяко заверено пълномощно, с което се позволява на трето лице да се разпорежда с чуждо имущество, незабавно се вписва в този регистър, а така става невъзможно имот да бъде прехвърлен с фалшиво пълномощно - всеки нотариус има достъп до системата, проверява дали такъв документ наистина е бил издаван, кога и от кого.

В момента обаче в регистъра се вписват само пълномощните, заверени от нотариуси, но не и тези, подписани от кметове на общини, капитани на кораби и дипломатическите ни представители в чужбина, на които законът също позволява да заверяват документи. И идеята е да се промени точно това - занапред в системата да бъдат вкарани и тези пълномощни, за да може да се осъществява контрол и върху тяхната истинност. С включването на всички тези органи към единния регистър ще се осигури възможността всяка от институциите, пред които тези документи се представят, да може да прави справка за тяхната истинност, твърдят от МП.

Екипът на Министерството на правосъдието, ангажиран с работа по пакета от законови промени, предвижда новите текстове да са готови и изпратени за приемане в Министерския съвет до края на октомври. Последна дума за промените обаче ще имат депутатите.

"Според мен тези промени ще бъдат от полза за гражданите. Освен това ние от години говорим и настояваме пълномощните, заверени от лица, които не са нотариуси, също да влязат в регистъра, за да може да има по-голяма сигурност при сделките. Няма пречка веднага да осигурим достъп на длъжностните лица, стига законодателните промени да бъдат приети - ако има политическа воля, това може да стане много бързо. Що се отнася до сигурността на системата ни - не мисля, че ще има проблем,  още повече че ние съвсем наскоро я осъвременихме, въведохме допълнителни защити и направихме всичко възможно, за да можем да я подсигурим", казва шефът на Съвета на Нотариалната камара Красимир Катранджиев.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във