Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРОКУРАТУРАТА БРОЙНА ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР

Когато медиите, депутатите и прокуратурата си сътрудничат на равна нога, резултатите никога не закъсняват. Преди около три месеца, в бр.29 на в. БАНКЕРЪ от 21 юли 2007 г.,бе публикуван материал, озаглавен Нихат Кабил нарочи ИТ-специалистите си за врагове на земеделието. В него надълго и нашироко бяха описани опасностите, закодирани в един от най-скандалните договори на Министерството на земеделието и горите (днес Министерство на земеделието и продоволствието), сключен с частната софтуерна компания Ленд дейта център.
Съвсем накратко става дума за следното. През март 2006 г. земеделското министерство обявява обществена поръчка за изграждане и доставка на Информационна система за управление и ползване на земеделските земи (ИСУПЗЗ). Около два месеца по-късно битката е спечелена от софийската фирма Ленд дейта център ООД. На 12 май 2006 г. между държавното ведомство и частното дружество е подписан договор № РД 51-51/2006, съгласно който фирмата прибира хонорара си в размер на 993 600 лв. (с включен ДДС), а Нихат Кабил и хората му получават... правото да ползват приложен софтуер за 600 работни места и 300 сървъра.
Въпреки че по всички български и международни закони споменатият софтуер би трябвало да е собственост на земеделското министерство, в договора подобна клауза няма и т.нар. сорс код за софтуера (т.е. ключът за ИСУПЗЗ) остава в ръцете на частниците от Ленд дейта център.
Подобно развитие на нещата води до изключително апетитни възможности за служителите на фирмата. Те съвсем спокойно могат да манипулират базите с данни така, както пожелаят. Например без никакъв проблем могат да забогатеят, като теглят срещу заплащане класифицирана информация, до която иначе достъпът е строго забранен.
На базата на нея биха могли да се продават различни деликатни справки, направени зад гърба на министерството. Примерно - какво и къде ще сее конкуренцията с идеята да изкара някое и друго евро от структурните фондове на ЕС; колко златни декари и хектари пустеят по Черноморието и край високопланинските курорти; къде има свободна земеделска земя, върху която спокойно може да се построи завод за преработка на отпадъци.
На 12 февруари 2007 г. Георги Тошев - главен директор на Главна дирекция Земеделие и гори, изпраща доклад до ресорния си заместник-министър Бюрхан Абазов, в който настоява за разработване на допълнителни функции на Системата за използване на земеделските парцели (СИЗП). Те трябвало да подпомагат регистрацията на земеделските стопани и заявленията за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) към Разплащателната агенция. Поводът е, че в много малко общини има стабилна ИНТЕРНЕТ връзка, каквато е нужна на ИСАК.
В доклада се казва още, че обществената поръчка за договаряне без обявление за сключване на договор с Ленд дейта център ООД следва да бъде на основание чл.90, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като приблизителната стойност на поръчката е 400 000 лв. без ДДС.
А споменатата разпоредба на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП гласи: Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител.
Възниква въпросът какви точно в случая са извънредните обстоятелства и къде са гледали подчинените на земеделския министър Нихат Кабил през пролетта на 2006 г., когато са оформяли заданието? Защото е публична тайна, че в две трети от българските общини няма ИНТЕРНЕТ, или ако има - връзката е по-бавна и от костенурка.
Ето защо е трябвало разработването на въпросните допълнителни модули да бъде включено в първата обществена поръчка, за изпълнението на която данъкоплатците вече са платили 993 600 лева.
През април 2007 г. шефът на отдел Информационно обслужване в министерството Александър Масларски пише становище по искането. В него се казва, че монополната зависимост от Ленд дейта център е следствие от един изключително неизгоден договор, в който интересите на земеделското ведомство и държавата не са защитени.
Вместо обаче високите началници в министерството да поздравят Масларски за бдителността, в началото на юни бунтарят е изхвърлен на улицата като неблагонадежден. Два месеца по-късно, Александър Масларски случайно попада на ИНТЕРНЕТ страницата на Клуб Журналисти срещу корупцията, скандалът изгрява на първа страница на БАНКЕРЪ, а Софийската градска прокуратура (СГП) образува проверка по случая и в средата на август вече разполага с цели шест тома с документи и протоколи.
Същинската работа по проверката беше възложена на Главна дирекция Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция към Национална служба Полиция. Резултатите обаче се оказаха изключително интересни, така че най-вероятно ще се наложи провеждането на втора, допълнителна проверка, заяви за Параграф 22 говорителят на СГП прокурор Стелияна Кожухарова.
Съвсем естествено, с оглед на следствената тайна, г-жа Кожухарова не пожела да обясни какво има предвид под изключително интересни резултати. За сметка на това обаче Параграф 22 научи, че скандалната поръчка на допълнителните модули (за 400 000 лв.) - вече осми месец - все още не е възложена на ИТ-монополиста Ленд дейта център, което означава само две неща. Първо - че нуждата от тези модули въобще не е била чак толкова крещяща, че Законът за обществените поръчки да бъде заобиколен, а бунтарят Александър Масларски - изхвърлен със силен депесарски шут от земеделското министерство. И второ - че колкото и министър Нихат Кабил да се прави на разсеян, написаното от в. БАНКЕРЪ е вярно и по-нататъшното разнищване на далаверата вече е задължение на прокуратурата.
А какви спорове се разгоряха по темата и как публикацията на БАНКЕРЪ - Нихат Кабил нарочи ИТ-специалистите си за врагове на земеделието, прерасна в открит двубой между вечния парламентарен контрольор Иван Иванов (ДСБ) и министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил, може да научите от съвместното разследване на Параграф 22 и предаването На чисто на Нова телевизия, което ще бъде излъчено в неделя (14 октомври) от 11. 30 часа.

Борислав Радославов

КАРЕ
Любомир Радев - съветник на министър Нихат Кабил
ВЪЗМОЖНО Е СКОРО ДА СМЕНИМ ЦЕЛИЯ СОФТУЕР

Г-н Радев, защо министерството не пожела да закупи сорс кода от Ленд дейта център?
- Това струва много пари. Трябва да се платят и авторските права, което също е скъпо удоволствие. Трето, трябва да се осигурят специалисти в министерството с достатъчно висока квалификация и съответно да им се плащат солидни заплати. А да си набавиш такъв екип от високоспециализирани специалисти, които нямаш възможност да натоварваш постоянно с работа, струва страшно скъпо. На юристите в министерството им се изправят косите, когато се замислят какъв сложен казус трябва да решават.
Съществува ли възможност данните в министерството да бъдат манипулирани от служители на Ленд дейта център?
- Единственият начин да се манипулират данните е при въвеждането им в системата, но за подаване на грешни параметри машините и софтуерът не носят никаква вина. Всичко зависи от хората, които идват и казват: Искам това и това. Трябва да се знае, че след въвеждането на данните земеделските стопани получават разпечатки с параметрите на техните земи и всеки един от тях, с личния си подпис, удостоверява, че съдържанието на картата отговаря на истината.
Защо в министерството не сте взели предвид липсата на високоскоростен ИНТЕРНЕТ в две трети от общините, заради което поискахте изработването на допълнителни модули за регистрацията на земеделските стопани извън София?
- През декември 2005-а никой тук не е планирал, че министерството ще се занимава с тази дейност, която през октомври 2006 г. изведнъж се оказа крайно необходима. Аз поне лично никога не се бях замислял, че ще възникне този проблем. Може би си представяхме, че по-голяма част от стопаните ще минат на предварителна регистрация, но сроковете на тази предварителна регистрация, по независещи от нас причини, се оказаха изключително кратки.
Около 60 000 земеделски стопани минаха на предварителна регистрация. След това минаха на допълнителна и стигнаха до към 80 000, като 96% от тях се регистрираха чрез общинските служби Земеделие и гори.
По време на парламентарния контрол, проведен на 21 септември, в отговор на въпрос, зададен от народния представител Иван Иванов от ДСБ, министър Нихат Кабил каза, че ако финансовият министър Пламен Орешарски отпусне пари, ще закупите цялата система. Има ли някакво развитие на нещата в тази посока?
- Лично аз смятам, че до началото на 2008 г. министерството трябва да преоцени наново какви информационни системи му трябват. Вече са стартирали такива предварителни проучвания и след като те приключат, този въпрос отново ще бъде обсъден. И то така, че да стигнем до конкретно решение какво да бъде следващото поколение софтуер.
Възможно ли е той да бъде възложен за изпълнение на същата фирма?
- Изобщо не е ясно дали ще заложим на същия софтуер, дали ще се обърнем към някой друг изпълнител, или пък този ще го доусъвършенстваме с различни допълнителни компоненти. Вероятно земеделското министерство ще изгради голяма информационна система, така че тепърва ще решаваме дали да сменяме булката, или да не я сменяме.

КАРЕ
Иван Иванов - заместник-председател на ДСБ
КАБИЛ ДА УВОЛНИ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТОЗИ АБСУРД

Г-н Иванов, след публикацията на в. БАНКЕРЪ влязохте в парламентарен дебат със земеделския министър Нихат Кабил по въпроса за защитата на информационната система от манипулиране. Какви бяха аргументите ви, че този договор е неизгоден за министерството?
- Служители на фирмата Ленд дейта център имат реалната възможност по всяко време, когато пожелаят, да бръкнат в базата данни и да изменят размерите и разположението на парцелите на земеделските земи срещу определено заплащане под масата. Така могат да нанесат огромни щети на земеделските стопани.
На пленарното заседание Нихат Кабил обеща да закупи сорс кода, ако финансовият министър Пламен Орешарски развърже кесията.
- След моето питане, малко преди да напусне пленарната зала, министър Кабил дойде при мен и ме увери, че ще предприеме действия за закупуването на тази информационна система. Всички ние ще следим неговите действия за да разберем дали той казва истината и дали ще си спази обещанието. Дотогава той има само два полезни хода, с които може да спаси честта на своето управление.
Какви?
- Първо, министерството незабавно трябва да изкупи информационната система от нейния собственик, защото това е единственият начин министър Кабил да докаже, че няма нищо общо с тази далавера. И второ, той незабавно трябва да уволни абсолютно всички свои подчинени, довели Министерството на земеделието и продоволствието до този скандален абсурд.
Все още ли смятате, че министерството е заложник на Ленд дейта център при доставката на информационни системи?
- Да, така е. Цената на всяка следваща услуга за развитие на системата се определя еднозначно от частното дружество. По такъв начин те именно са определили цена от 400 000 лв. за допълнителната поръчка, което е огромно сума като цена за определено развитие на нов модул. Причината е, че самата информационна система е била разработена за близо 1 млн. лева. Тоест - тази допълнителна поръчка е 40% от сумата за цялата информационна система.

КАРЕ
Бунтарят Александър Масларски:
МИНИСТЕРСТВОТО ВДИГНА НА ТРУПЧЕТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Г-н Масларски, в становището си относно допълнителната поръчка на стойност 400 000 лв. вие направихте на пух и прах договора между земеделското министерството и Ленд дейта център. Как се решихте да защитавате твърдо това свое убеждение?
- Чувствах се длъжен да го направя. Защото не е ясно какви нерегламентирани функции има в тази система. Може съвсем недобросъвестно да са заложени възможности за промяна на данни, за проникване, за източване на информация. Дори и да няма корупционна схема, така направен договорът е предпоставка в бъдеще да се получи подобна практика. Техническото задание за поръчката беше написано буквално в литературен стил. То беше само една- две странички и отдолу беше сложена оценка от 400 000 лв. без ДДС. Представете си колко такива допълнителни модули и доработки могат да се правят.
Това обаче ви навлече само неприятности, тъй като през юни договорът ви беше прекратен.
- Така е. След като се запозна със становището ми, Нихат Кабил ме привика на среща в министерството, на която присъства целият му политически антураж.
Какво се случи там?
На практика нямаше никаква среща там, тъй като той постоянно ме заплашваше. Каза ми, че ще мине през мен като валяк и че обслужвам нечии интереси. Изобщо той водеше монолог, в който бях изкаран черната овца. Малко след тази среща договорът ми беше прекратен и аз напуснах министерството. Няколко дни по-късно същата участ последва и моя пряк началник Десислава Янева. Но това не ме учудва.
Защо?
- Понеже министър Нихат Кабил явно не вярва на своите компютърни специалисти, а се осланя единствено на свои съветници и приближени хора, които си нямат хал хабер от информационни технологии.
Подкрепяте ли позицията на заместник-председателя на ДСБ Иван Иванов, че вариантът да се закупи информационната система от Ленд дейта център е най-изгоден за министерството?
- Да, безусловно. Това ще бръкне в джоба на данъкоплатеца, но ще гарантира три много важни неща. Първо, че тази система няма да загине след една или две години, а ще може да се развива в бъдещето. Второ, че никой няма да злоупотреби с тази система. И трето, никоя фирма няма да определя по своя воля каква сума да иска за допълнителното разработване на системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във