Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Прокуратурата подхвана уличните ремонти в Бургаско

Районната прокуратура в Бургас (БРП) е изискала всички договори за ремонти на пътищата, сключени между бургаската общинска управа и частни фирми за периода 2005 - средата на 2008 година. Ексклузивната инспекция е разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП), научи Параграф 22. Причината са множеството сигнали, изпратени до ВАП, за лошото състояние на общинските пътища или на части от тях.
С писмо до Бургаската прокуратура върховната инстанция е разпоредила да бъдат събрани сведения колко наказателни постановления е издала общината за повреди и за некачествени ремонти по общинските пътища и каква е събираемостта на глобите по въпросните наказателни постановления.
Подобна проверка, освен за община Бургас, е възложена и за общините Созопол и Камено. ВАП е препоръчала също да бъде изработена специална Наредба за общинските пътища, за да има по-строг контрол за състоянието им.
Проектът й вече е готов и предстои до края на този месец тя да бъде гласувана от общинския съвет в Бургас. Според въпросната проектонаредба пътищата в общината се разделят на четири категории - според нуждата от ремонт: А - неотложна нужда от ремонт, Б - необходимост от ремонт, В - не е необходим ремонт, и Г - за основен ремонт.
Документът предлага механизъм общинските пътища да бъдат давани на концесия, особено ако бъдат изграждани със средства на концесионера.
Всички улици трябва да бъдат вкарани в специална база от данни и там да фигурира информация за дължината им, вида на настилката, канавки, участъци с концентрация на катастрофи и др.
Проектонаредбата ще забрани замърсяването и повреждането на пътищата, поставянето край тях на рекламни съоръжения и паметни плочи без разрешение на Бургаската община. Глобите, предвидени при нарушение на тези разпоредби, ще бъдат в границите от 200 до 5000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във