Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ РАЗГОВАРЯ С ОБЩЕСТВОТО КАТО РАВЕН С РАВЕН

ВИЗИТКА
Маргарита Попова е родена през май. С гордост обяснява, че е зодия Телец. Средното си образование получава в Немската езикова гимназия Бертолд Брехт в Пазарджик, а след това завършва българска филология и право в Софийския университет Св. Климент Охридски.
Професионалната кариера на Маргарита Попова като юрист започва през 1990 г. в Пирдоп, където е назначена за младши прокурор. Само година по-късно е избрана за районен прокурор на Своге, където остава пет години. През 1996 г. е избрана за ръководител на Софийската окръжна прокуратура, но през 2004 г., по време на големия началнически кадрил, бившият главен прокурор Никола Филчев я изхвърля от списъка на благонадеждните (според него, естествено) кандидати за административни ръководители.
През следващите две години Маргарита Попова е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието (НИП). В началото на септември 2006-а отново се връща в Софийската окръжна прокуратура. Няколко дни по-късно, със заповед на главния прокурор Борис Велчев, тя е командирована във Върховната касационна прокуратура (ВКП). А на 21 септември е назначена за говорител на главния прокурор.
Маргарита Попова е специализирала наказателно правораздаване и организирана престъпност в Германия и САЩ. Омъжена е и има две деца.

Г-жо Попова, прокуратурата проведе в петък и събота (24 и 25 ноември) семинар между говорителите на държавното обвинение и медиите. Каква беше целта на мероприятието - да се разчупи ледът между прокурори и журналисти или взаимно да се обучат?
- И двете. Семинарът за журналисти и говорителите на прокуратурата е чудесна инициатива. Срещата е част от проект, който се реализира от асоциация Прозрачност без граници със съдействието на британското посолство. Семинарът цели да обучи прокурорите да комуникират с медиите и с обществото по по-добър начин. Подобен диалог изисква професионално говорене, но и чисто човешко отношение и общуване. Особено с оглед на новата координатна система, в която заживя нашата институция от началото на тази календарна година.
Какво имате предвид?
- Още в началото на мандата си новият главен прокурор г-н Борис Велчев заяви, че прокуратурата трябва да стане прозрачна, нормално да общува с медиите, откровено да комуникира с обществото. Трябва да сме по-близо до хората и да се опитаме в по-висока степен да отговорим на техните претенции и очаквания. Осъзнаваме, че може би не е възможно пълно съвпадение между очакванията на обществото и резултатите от нашата работа. Но е възможно да се доближим до желанията на хората и работата в тази насока трябва упорито да продължи.
Смятате ли, че прокурорите са подготвени да общуват с медиите? През последните години официалната информация от прокуратурата към медиите бе доста оскъдна...
- Не смятам, че сме подготвени за професионално, приятно и емоционално общуване с медиите. Но не смятам, че е невъзможно или много трудно да бъдем подготвени. И този семинар е един от начините да се научим да правим това по-добре. Преди около две седмици във Върховната касационна прокуратура организирахме семинар с говорителите на прокуратурите от цялата страна. Целта беше главният прокурор да се запознае с тези хора, да види какви са проблемите им по места, всеки от тях да каже как вижда работата на говорителя. Имаше и още една - да набележим първите стъпки от бъдеща стратегия за това, как трябва да се общува с медиите, за да бъдем полезни и на институцията, и на хората, които очакват нещо от нас.
Какви са, според вас, първите стъпки, които ще бъдат предприети?
- Прокуратурата трябва да се научи да бъде откровена. Откровеността в общуването между хората поначало е трудно нещо. Зависи от характера на всеки един човек, който участва в диалог. Зависи от целите, които преследват говорещите - ние, като представители на институцията, и вие като представители на обществото, които изнасяте на страниците на вестниците очакванията и вижданията на хората за това, какви трябва да бъдем. Не е лесно. Но ако ние направим един приемлив и човешки регламент и се опитаме да го приемем откровено и да следваме правилата, мисля, че ще се получи добър диалог и добро общуване. И то по-скоро, отколкото и двете страни очакваме.
А какво очаквате от медиите?
- Ние също имаме претенции и изисквания към тях. За нас е важно те да бъдат добронамерени, да бъдат предварително информирани за това, за което питат. Журналистите трябва да познават прокуратурата като институция, с нейните особени правила за работа. В нашето общуване няма как да бъдат прекрачени праговете за конфиденциалност с оглед на работата, която вършим.
Имате предвид следствената тайна.
- Да, много неща са свързани именно с нея. Следствената тайна много често тежи и на вас, и на нас в общуването ни. Това е закон и ние трябва да го спазваме. Ако вие се опитате да ни разберете, че откровено и добронамерено се стремим да утвърдим като основен принцип в нашата работа върховенството на закона, трябва да приемете тази част от забраната. Понякога е невъзможно да кажем всичко, да го кажем точно в този момент или да го кажем така, както то изглежда в кориците и папките на делото. Ако ние прекрачим прага на конфиденциалността, бихме навредили и на самата държава, и на гражданите, които са участници в конкретен наказателен процес.
Доста често прокурори под сурдинка казват някои неща, които не трябва да се казват все пак...
- Може би се случват и такива неща. Аз не знам какви са мотивите за това. Знаете, има различни хора, с различно възпитание, различно светоусещане. Има хора, които предпочитат да кажат зад гърба на някого нещо вместо да го кажат ясно и открито. За мен това е въпрос на характерова особеност, на възпитание и на култура на общуване.
От друга страна, прокуратурата е централизирана институция. Много дълго важеше принципът, че това, което се казва отгоре, е задължително и единствено вярно. Строгата централизация в този аспект от нашата дейност води до това, че много хора предпочитаха да кажат нещата тайно, някои предпочитаха да не ги казват въобще, водени от страх да не сбъркат и да не предизвикат гнева на началника.
Мисля, че сега хората, които искат откровено да съобщят нещо, биха могли да го кажат, без да се притесняват. Въпросът е да мотивираш собственото си поведение, да имаш кураж и мъжество да понесеш лична и професионална отговорност за това, което правиш и което открито и ясно коментираш пред обществото.
Според вас дали този начин на подаване ще секне, когато говорителите вече по-активно започнат да работят с медиите?
- Надявам се проявите на подобен род общуване да са по-малко. Предполагам, че и вие не приветствате този тип говорене. Знам, че има основно правило, което публичните личности трябва да спазват при комуникацията си с медиите. И то е, че когато не искаш нещо да бъде написано, не го казваш. Когато го кажеш, трябва да си ясен, точен, откровен. Аз се стремя, доколкото е възможно, да спазвам това правило, за да мога да бъда полезна, да създам атмосфера на доверие и да мога да комуникирам свободно. Както съм свикнала да общувам с колегите в моята ежедневна работа.
Смятате ли, че откакто се смени ръководството на прокуратурата, се подобри обликът на държавното обвинение пред обществото?
- Започва да се подобрява. Знаете, че главният прокурор г-н Борис Велчев поддържа много добри контакти с медиите. Той непрекъснато общува с вас и това няма как да не се отрази положително на образа на прокуратурата.
Говорителите трябва ли да взимат пример от Борис Велчев?
- Дано успеят и те да поддържат такива добри връзки с журналистите.
С какво медиите могат да помогнат на прокуратурата за подобряване на визията й пред обществото?
- Иска ми се журналистите да отразяват по-пълно и такива събития, които са важни за нас. Например на 12 декември тази година Нюрнбергската окръжна прокуратура и Софийската окръжна прокуратура ще сключат споразумение за сътрудничество. На подписването ще присъства и д-р Хелмут Палдер. Знаете, че той ръководеше туининг проекта Институционално укрепване на българската прокуратура, който приключи през 2004 г., и е съветник в баварското министерство на правосъдието. За нас това е много важно заради европейските перспективи, които ни предстоят, и заради конкретните практически умения, които се надявам да получим и да умножим.
В този ред на мисли ще обучавате ли говорителите да поднасят информацията атрактивно?
- Не знам какво имате предвид под атрактивно? Ако под това се разбира дозирано емоционално, но точно, обективно, коректно - да, те първо на това трябва да се научат.
Става дума за интересно, за да може информацията да грабне вниманието на журналистите.
- Сложно е, но ще се опитваме.
Освен че ще бъдат говорители, прокурорите ще трябва да изпълняват и задълженията си по закон. А, както е известно, доста прокуратури в страната са много натоварени. Как може да се избегне този проблем?
- Въпросът е много важен. Някои от тях вече поставиха този въпрос. Наистина много от прокуратурите в страната са доста натоварени. На колегите, които са поели функциите да бъдат говорители, ще им бъде доста трудно да съвместяват двете дейности.
Отговорността на съответния административен ръководител в случая е съществена. Той е човекът, който трябва да прояви разбиране и да направи правилна преценка. Административният ръководител може да съдейства, като частично разтовари говорителите от тяхната текуща прокурорска работа. Така те ще могат пълноценно да изпълняват и двете си функции. Не знам дали ще бъде възможно навсякъде в страната това да стане, защото и численият състав на прокуратурата трябва да го позволява. Говорителите вече са избрани и назначени. Знаете, че ръководството на държавното обвинение държи изключително много на тази дейност. Те трябва да бъдат полезни както на институцията, така и на вас, медиите, и да пренасят актуална информация на обществото, от която то се нуждае.
Преди няколко дни Американската агенция на юристите изнесе данните от Индекса за реформа на прокуратурата. Според тях държавното обвинение у нас получава негативна оценка за отчетността си пред обществото и неутрална оценка за връзките си с медиите. Как говорителите на прокуратурите могат да помогнат при следващо проучване оценките да бъдат само положителни?
- Запозната съм с резултатите. Не се съмнявам в обективността на оценките, защото колегите са направили задълбочено проучване на базата на обективни критерии, по предварително изготвен план.
Бих искала обаче да кажа, че седем месеца преди резултатите от индекса да бъдат обявени, ръководството на прокуратурата заяви, че сред основните му приоритети е работата й да бъде открита, прозрачна. Което значи, че ние сме си направили поуки за тези неща, преди да излезе проучването и вече няколко месеца работим, за да преодолеем недостатъците и изоставането на прокуратурата като институция в тази област.
Вие самата как приемате тези критики?
- Като мотивация занапред работата ми да върви именно в тази насока - да е открита и прозрачна. Предполагам, че и останалите колеги мислят така.

Facebook logo
Бъдете с нас и във