Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Прокурорите инструктирани да не пречат на адвокатите

Главният прокурор Борис Велчев сложи рамо на адвокатурата, като издаде инструкция за действията, които могат да извършват органите на досъдебното производство по отношение на адвокати. Целта на указанията, които Велчев дава на прокурори, следователи и разследващи полицаи, е да се избегне противоречивата практика и нарушенията на разпоредбите на Закона за адвокатурата.
Главният прокурор нарежда неговите разпоредби да се спазват стриктно. На първо място, той припомня правилото, че адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване, независимо от местонахождението им. Не може да се иска и достъп до клиентски сметки или информация за тях. Не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, независимо по какъв начин се осъществява, включително и по електронен път.
Адвокатът не може да бъде разпитван в каквото и да било процесуално качество за разговорите и кореспонденцията му с клиента, с друг адвокат, за делата на клиента, както и за каквито и да било факти и обстоятелства, които е узнал във връзка със защитата. По време на среща между адвоката и задържан под стража или лишен от свобода негов клиент разговорите между тях не могат да бъдат подслушвани или записвани. В тези случаи се допуска само наблюдаване на срещите.
В случай че е задържано лице, което желае да ползва служебен защитник, дежурният полицейски служител следва да отрази обаждането си до адвокатския съвет в специален дневник. На задържания и на неговия адвокат следва да се предостави възможност за среща насаме, в отделно помещение. Достъпът до адвокатската помощ - от упълномощен адвокат или от ангажиран по реда на Закона за правната помощ, се осъществява не по-късно от 2 часа след задържането. Адвокатско присъствие трябва да се осигури още при провеждането на първия разпит. На защитника следва да се осигури незабавен достъп до арестанта - в рамките на 30 минути след явяването му на мястото, където се намира той.
Разрешение за претърсване на кантора на адвокат може да бъде поискано от съда само в случаите, когато са налице достатъчно данни, че самият адвокат е участвал в престъпление. В искането, както и в протокола за извършеното претърсване, задължително трябва да се посочи, че се отнася за адвокатска кантора или жилище на адвокат.
Специални разузнавателни средства по отношение на адвокат могат да бъдат искани и използвани само в случаите, когато има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че адвокатът сам или в съучастие с други лица е извършил престъпление. В искането на разрешение за ползване на СРС изрично трябва да се впише, че ще бъдат приложени по отношение на адвокат. В случай че в рамките на експлоатирано СРС бъде записан разговор на защитник с негов клиент или разговор с друг адвокат, в които се съдържа информация, отнасяща се до упражняване на правото на защита на клиент, не се изготвя веществено доказателствено средство (ВДС). Изключение се прави, ако информацията съдържа данни за престъпна дейност и на самия адвокат.
В инструкцията си главният прокурор не посочва в какво се изразява противоречивата практика по Закона за адвокатурата. Възпрепятстването на достъпа на адвокати до задържани лица е стара практика на полицията, но явно не тя е повод за намесата на Велчев. Вероятната причина са арестите по шумното дело за подкуп срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. При ареста на Цонев разговор между него и адвоката му, записан със СРС, беше представен като веществено доказателствено в съда с искането за налагане на постоянна мярка задържане под стража. Адвокатът на затъналия в дела бивш министър поиска записът да бъде изваден от делото и унищожен, а съдът уважи това искане, приемайки, че Законът за адвокатурата е нарушен.
Колкото до правилата за претърсване на адвокатска кантора, в това отношение инструкцията вероятно търси и превантивен ефект. При ареста на Тенчо Попов полицаите нахлуха в кантората на жена му. Тя не е адвокат, а нотариус, но ръководството на адвокатурата явно е настояло органите на досъдебното производство да бъдат поозаптени. Не е ясно обаче на какво законово основание Велчев забранява напълно на подчинените си да искат разрешения за претърсването на адвокатска кантора, ако няма достатъчно данни самият адвокат да е участвал в престъплението. Може и да няма данни за защитника, но да има данни за други хора, които се намират в кантората му - например сътрудници и помощници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във