Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Прокурорът по делото Балкан Магдален Маринов: НЯМА ПРЕЧКА ТРИМАТА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ЗАДОЧНО

Г-н Маринов, кога и по какъв повод беше образувано делото срещу тримата бивши шефове на Балкан? - Софийска градска прокуратура (СГП) е сезирана от главния прокурор на България по повод постъпил сигнал от Национален професионалния съюз на летците и публикация във в. БАНКЕРЪ от 7 април 2001 година. Наказателното производство е образувано с постановление на СГП от 27 февруари 2002 г. след приключване на предварителната проверка, възложена на Дирекция Национална служба Полиция. В хода на тази проверка бе установено, че виновните длъжностни лица от авиокомпания Балкан за времето от юни 1999 до 2001 г. умишлено не са положили достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество и възложената им работа. С други думи - извършили са престъпление по чл.219, ал.4 от Наказателния кодекс. Разследването е възложено на Столичната следствена служба и съобразно събраните доказателства срещу изпълнителните директори на Балкан английския гражданин Андрю Джордж Ейткън Грей и израелските граждани Йехаим Мар Хаим и Цви Франк задочно бяха повдигнати конкретни обвинения. Какво точно направи впечатление на прокуратурата в публикацията на в. БАНКЕРЪ и в сигнала на Съюза на летците? - В сигнала на Националния професионален съюз на летците и в публикацията на БАНКЕРЪ е посочено, че от авиокомпанията са били източвани приходи от имуществото и активите й, след което част от средствата са били връщани в Балкан, но вече като отпуснати за нея кредити. В хода на разследването събирани ли са данни срещу фактическия купувач на авиокомпанията Гад Зееви и, ако това е факт, защо той не фигурира сред обвиняемите? - В конкретния случай Гад Зееви не е взимал управленчески решения. Тези решения, за които са повдигнати обвиненията срещу директорите, са били вземани единствено от тях. Именно тримата са били фактически лицата, с действията на които средствата на авиокомпанията са източвани към паралелно създаденото дружество в Холандия. В какво точно се изразява безстопанствеността, заради която са обвинени? - Те не са обвинени в безстопанственост, а са обвинени за престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс. Това е деяние, при което, в нарушение на Валутния закон и на Наредба № 27 от 1999 г. за регистрация в БНБ на сделки между местни и чуждестранни лица, приходите на авиокомпанията са изнасяни в Холандия. За година и половина тримата обвиняеми заинтересуваха ли се по някакъв начин от хода на разследването? Вие като прокурор по това дело влизали ли сте във връзка с тях? - Те са напуснали България. Прокуратурата е изготвила съдебни поръчки до Великобритания и Израел за призоваването им, като по този начин те ще бъдат уведомени и официално, че има повдигнати обвинения срещу тях. Към момента нямаме отговор. Съдебните поръчки са изпратени в края на миналата година и все още очакваме компетентните органи на Израел и Великобритания да реагират по някакъв начин. Какво ще се случи, ако и двете държави изпратят отрицателни отговори? В смисъл такъв, че според законодателствата им техни граждани не могат да бъдат изпратени на съд в България? Имате ли представа как ще приключи тогава делото? - За нас е важно същите лица да бъдат уведомени, защото такава е константната практика на Върховния съд на България. Ние трябва да направим всичко възможно като органи на досъдебното производство те поне да бъдат уведомени, че срещу тях се води наказателно производство. След това няма пречка делото да бъде внесено в съда с обвинителен акт. Могат ли да бъдат съдени задочно? - Не виждам пречка за това. Смятате ли, че ако тримата бъдат признати за виновни, България може да ги изиска съгласно Конвенцията за трансфер на осъдени лица? - Мисля, че няма пречка да бъдат изискани. Въпросът обаче е дали ще ни бъдат предадени. Аз лично силно се съмнявам, че ще станем свидетели на подобно развитие.Ако не бъдат предадени, за да изтърпят наказанията си в тукашен затвор, възможно ли е те да излежат българските присъди в собствените си държави? - На този въпрос не мога да отговоря.

Facebook logo
Бъдете с нас и във