Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Промени в конкурса за избор на съдия в ЕС

Правителството промени постановление на Министерския съвет от 2010 г., с което се определя процедурата за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и за съдия в Общия съд. Редакцията цели отстраняване на слабостите на сега действащата уредба, които до голяма степен затрудняват нормалното протичане на конкурса, се казва в информация на МС. Висшето юридическо образование и професионалният опит, придобити в друга държава членка на ЕС, ще се зачитат на общо основание при преценката на качествата и квалификацията на кандидатите за съдия и за генерален адвокат в Съда на ЕС и за съдия в Общия съд. Изпитът по френски език ще бъде насочен към проверка на общите познания на кандидатите по френски език и на специализираните им езикови познания по лексика на правото на ЕС. Комисията за провеждане на конкурса ще се назначава от министъра на правосъдието в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в избора. Дава се възможност на кандидатите, които имат пропуски в подадените документи, да ги отстранят в петдневен срок. Към момента такава възможност не е предвидена в действащото постановление и дори най-дребният и лесно отстраним пропуск в подадените документи води до недопускане на кандидата до участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във