Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Променят изборните правила в адвокатурата

Проваленият избор на делегати от София за общото събрание на адвокатурата доведе до съвместна законодателна инициатива на управляващи и опозиция. В законопроект за промени в Закона за адвокатурата, внесен от Ралица Ангелова (ГЕРБ), Михаил Миков (Коалиция за България) и Четин Казак (ДПС), се предлагат някои мерки за пресичане на порочните практики в процедурата за подбор на участници в общите адвокатски събрания. Тримата депутати предлагат гласуването за избор на делегати за общото събрание на адвокатурата от адвокатските колегии в страната да става тайно, а не явно. Другата ключова промяна е в нормата на представителство - един адвокат-пълномощник да може да представлява само един свой колега, а не трима, както е сега.


В мотивите към законопроекта се сочи, че целта е да се уеднакви подходът за избиране на органи на адвокатската колегия и на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. Според вносителите явният избор на делегати не е добър, защото общото събрание на адвокатите в страната е висшият орган на гилдията и е редно принципът за таен избор да се прилага и за неговите членове - делегатите. Освен това в големите адвокатски колегии (особено в Софийската) явното избиране на делегатите създава изключителни затруднения, свързани с времето за провеждане на избора за всеки предложен кандидат, преброяването на гласовете, както и контролирането дали всеки от участниците в събранието гласува за не повече от определен брой кандидати. Вносителите заявяват, че сегашната уредба не насърчава личното участие на адвокатите в самоуправлението на колегиите и на места превръща времето преди избори в надпревара за събиране на пълномощни.


Михаил Миков припомни на колегите си проблемите около последните избори в адвокатурата и коментарите за търговия с пълномощни. При положение че общото събрание на колегиите се провежда при спадащ кворум, не е оправдано да се допуска гласуване с повече от едно пълномощно, сподели Миков. Освен това така ще се стимулират адвокатите лично да участват в самоуправлението на колегията, посочи той.


Междувременно продължава процесът във Върховния касационен съд (ВКС) по жалба срещу избора на новите ръководни органи на адвокатурата в края на февруари. Очакването то да приключи с насроченото за четвъртък (21 юни) заседание не се оправда, тъй като делото беше отложено за довършване на експертизи. То е по жалба на адвоката от Варненската адвокатска колегия Орлин Симеонов, като преди това не бяха допуснати за разглеждане жалбите на трима негови колеги. Те искаха отмяна на избора на Ралица Негенцова за председател на Висшия адвокатски съвет, както и на избора на част от членовете на другите ръководни органи - контролен съвет и дисциплинарен съд. Симеонов настоява съдът да обяви за нищожни всички решения на общото събрание и да постанови сега действащото ръководство да насрочи ново събрание с присъствието и на представители на софийската колегия. Начело на съдебния състав е председателят на ВКС Лазар Груев, за когото това е първото участие като съдия в процес.


nbsp;


Бюджетен дефицит в размер на 28% констатира новото ръководство на Софийската адвокатска колегия. Разминаването между приходна и разходна част е 276 000 лева. Основна причина за свиването на постъпленията е предизборно наложеното от предишното ръководство на общото събрание през януари намаляване на вноската от 10 на 8 лв. и пълното й отпадане за адвокати над 75 години. Ако не се намерят средства или ако не се орежат сурово разходите, сметките на най-голямата колегия в страната, в която членуват близо половината адвокати, ще бъдат опразнени три месеца преди края на годината. С цел да избегне фалит, без да се бърка в резерва на колегията и без да се продават нейни имоти, новото ръководство увеличи вноската отново на 10 лева. Средства са нужни както за довършване на втория офис на САК (в Търговския дом на бул.Витоша), така и за погасяване на ипотечния кредит за новата централа на бул. Т. Александров, закупена в пика на ценовия бум в имотния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във