Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Промените в Закона за МВР поеха към парламента

Ако се приеме проектозаконът, няма да е изненада, ако синдикатите извадят старите плакати и излязат на улицата.

Правителството одобри на заседанието си в сряда (17 февруари) промените в Закона за МВР, след което ще ги предложи за гласуване в Народното събрание. Поправките регламентират преминаването на досегашната дирекция "Специална куриерска служба" на министерството към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" пък се преобразува в Агенция "Пожарна безопасност и защита на населението". Тя ще работи със самостоятелен бюджет.

Вече има зелена светлина за създаването на Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" (ДП "ЦПУ") със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон. На него са му отредени определени нетипични за министерството функции, свързани с предоставяне на административни услуги от МВР. Те включват дейностите по регистрация на моторни превозни средства, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

Основно място в законопроекта заемат разпоредбите, уреждащи промяната на статута на държавните служители, назначени на административни длъжности. Предлага се намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 броя заплати на дванадесет. Тази промяна трябвало да се прилага спрямо държавни служители, постъпили на работа в МВР, след като влезе в сила законът. По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението. Предлага се и намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни.

Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към прецизиране на отделни разпоредби в част трета "Държавна служба" на Закона за МВР, включително и към създаване на условия за мобилност между структурите в сектора "Сигурност".

Промените в Закона за МВР бяха посрещнати на нож от синдикалните организации в министерството. Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) обвини ръководството на министерството в спекулация и лъжа, че съкращаването на социалните придобивки на полицаите е било договорено с тях. "СФСМВР категорично заявява, че не само никога не се е договаряла и не е приемала подобна мярка, но и нееднократно е декларирала пред политическото и професионалното ръководство и пред широката общественост, че ефективната реформа и качествената услуга "сигурност" изискват ясна визия и стратегия за очакваната промяна и предвиждане на инструментариум за повишаване на мотивацията на служителите и че реформа чрез намаляване на обезщетенията демонстрира не само липса на държавническо и стратегическо мислене, но създава риск за националната сигурност", декларираха синдикалистите.

Федерацията призовава вътрешния министър Румяна Бъчварова да предостави писмени доказателства за твърденията, че е имало договореност и синхрон между двете страни. СФСМВР настоява МВР да посочи има ли конкретни договорености по темата, да поясни с кои синдикални организации са направени, кога и какви становища и материали са разглеждани и в какъв формат са водени тези преговори.

Вместо това кабинетът прие промяната, без да се съобрази с исканията на синдикатите, които ще могат да атакуват проектозакона в мига, когато влезе в парламента за обсъждане и гласуване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във