Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Протест в очакване на конкурсите

Входът на съдебната система е затворен, а през пролуките се промъкват само връзкари. Този е подтекстът на отвореното писмо, с което 14 млади съдии от цялата страна се обърнаха към Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод на конкурсните комисии, които трябва да определят кариерното им развитие. В писмото са изброени редица искания, зад които се крие печалният опит от задкулисното кадруване, което се утвърди като железен принцип. Зад акцията стои Съюзът на съдиите в България и неправителствени организации, участващи в новосъздадения граждански съвет към ВСС. Съдиите настояват да се оптимизират критериите за подбор на членовете на конкурсните комисии, които ще оценяват кандидатите за младши магистрати.


Писмото беше последвано от призив на сдружението Институт за правни инициативи исканията на младите съдии да бъдат вкарани в дневния ред на съвета без отлагане, за да се приемат справедливи правила преди конкурсите. Стана ясно, че комисията по правни въпроси към ВСС вече е изготвила проект на Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. Проектът бил обсъден от Гражданския съвет на последното му заседание и сдруженията дали становища по него, но съобразявайки се със статута на консултативния орган, ВСС се ангажирал единствено да ги разгледа. Съдиите пък решили да пишат на съвета, след като станало ясно, че в проекта за правилата не са включени допълнителни критерии за определянето на членовете на конкурсните комисии. Съветът отвърна на удара, като утвърди окончателните състави на комисиите, в които цъфнаха спорни и дори фамозни фигури от съдебния небосклон.


Членовете на комисиите бяха избрани чрез жребий, в който участваха всички магистрати от окръжните съдилища с най-малко пет години стаж в тях и с общо десет години стаж в органите на съдебната власт. Според недоволните тези критерии са крайно произволни и не дават възможност за компетентно и обективно оценяване на кандидатите. Оказа се, че младшите съдии ще бъдат препитвани и оценявани от хора, чийто професионализъм не е безспорен за гилдията, а някои даже ги проверява съдебният инспекторат. Сред тях е заместник-председателят на Софийския градски съд Петя Крънчева, чиято кариера се развива напук на нестихващите скандали около действията й.


Авторите на писмото настояват съставът на конкурсните комисии да се определя според критерии като висок процент на потвърдени техни актове от страна на Върховния касационен съд, както и идентичност на становищата им по въпросите на правото и с оглед на съдебната практика. В приетите от ВСС правила качеството на работата на изпитващите не била отчетено по никакъв начин. Не било ясно дали в групата на съдиите са включени тези, които са командировани в апелативните съдилища, както и във Върховния касационен съд. Те отговарят на въведените изисквания, но по реда на инстанционния контрол могат да проверяват работата на другите членове на конкурсната комисия, което води до конфликт на интереси. Неприемливо било в конкурсите да бъдат включени и съдии с влезли в сила дисциплинарни наказания.


Въпросът за въвеждането на ясни и справедливи правила при провеждането на конкурсите беше поставен от съдийския съюз още преди две години покрай решението на Конституционния съд, с което беше отрязана практиката на ВСС да приема подзаконови актове под формата на наредби. Това доведе и до отмяна на наредбата за реда, по който се провеждат конкурсите в съдебната система. Съветът обаче реши проблема светкавично, като преименува наредбата в правила и изтълкува конституционното решение в смисъл, че започнатите вече конкурсни процедури са валидни и ще бъдат довършени. Предишният състав на съвета изобщо не реагира на призива за реформиране на конкурсните процедури, а членът на ВСС Петър Стоянов беше засечен да подминава деликатната тема, като реди пасианси на служебния си компютър. Колегата му Георги Гатев пък призна, че в конкурсните комисии има хора, които не само не стават за тази работа, но и не трябва изобщо да са магистрати.


В съдебните среди всички са наясно колко е рехава цедката за пропускане на наши момичета и момчета в системата. Недоволство предизвиква и поведението на изпитващите и невъзможността кандидатът да провери и обжалва оценката си. Тя става известна с няколко дни закъснение, което поражда съмнения в обективността й и подозрения за преднамерено подреждане на списъка с печелившите. Разказват се притчи за формализма на комисиите в т. нар. събеседване и за унижението на кандидат-магистратите да се готвят безполезно за конкурс, в който провалът им е предизвестен и без да се отчитат знанията и усилията им. Има и предложения конкурсите в сегашния им вид да бъдат заменени с тестова система, което беше направено още преди години при полагането на държавните изпити за юристи и при изпита за адвокатурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във