Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Прозрачен дим при избора на ВСС

Следващият Висш съдебен съвет (ВСС)може и да не е по-добър от сегашния, но поне ще е най-прозрачно избраният досега. Поне според детайлите в процедурата по избора му, която беше доуредена тази седмица с приетите от Народното събрание (НС) правила за излъчване на парламентарната квота от 11 души. Същият брой представители на магистратската квота ще бъдат утвърдени през септември на отделни делегатски събрания на съдиите, прокурорите и следователите. Това наредиха последните промени в Закона за съдебната власт, които предвиждат един делегат да гласува най-много за петима свои колеги. Тази седмица съдилищата и прокуратурите в страната издигнаха на общи събрания и своите кандидатури. За да ги насърчи, правосъдният министър Диана Ковачева пусна отворено писмо до петте апелативни района и до медиите, с което призовава магистратите към активно участие в процедурите.


Както ВСС, така и правната комисия решиха и по време на съдебната ваканция да работят по пресяването на номинираните. Депутатите ще внасят кандидатури до 24 юли, а всяка от тях наред с мотивите и придружаващите я документи за кандидата ще бъдат публикувани на специализиран тематичен сайт в интернет страницата на НС до три работни дни след получаването им. В 14-дневен срок от публикуването им пък всеки кандидат ще представи в правната комисия концепция за работата си като член на съвета, както и декларация за имотното си състояние и за произхода на средствата, с които е платил имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.


След проверка на документите правната комисия ще изготви списък с допуснатите кандидати, а изслушването им ще стане на открито заседание в пленарната зала на НС на 11 септември. То ще се излъчва в реално време в интернет, придружено с превод на английски език. До 3 септември неправителствени организации, висши училища и научни организации могат да изпратят по пощата или на имейла на комисията ([email protected]) становища за всеки кандидат и въпроси към него. Те също ще бъдат публикувани на сайта в тридневен срок от получаването им. В крайна сметка обаче НС отново ще наруши закона, тъй като представителите му ще бъдат гласувани на 26 септември - едва седмица преди да изтече мандатът на действащия ВСС. А според последната поправка на съдебния закон отпреди месец това трябва да стане 30 дни по-рано.


Председателката на правната комисия Искра Фидосова изброи критериите за оценка на нравствените и професионалните качества на кандидатите: да не са се облагодетелствали лично (или техни близки) от длъжността, която заемат; да не са били в конфликт на интереси; с действията или с бездействието си да не са уронвали престижа на професията; да нямат неплатени публични задължения; да не са придобили имущество, за което не е установен законен източник; да не са им наложени дисциплинарни наказания. След умуване беше изключен критерият за участие на кандидатите в корупционни схеми, понеже няма как това да бъде преценено дори със степен на вероятност. Заместник-председателят на правната комисия Тодор Димитров приведе и солидния аргумент, че даже 60% от децата участват в корупционни схеми.


Първите парламентарни кандидатури за ВСС ще бъдат публикувани вероятно в началото на идната седмица. А през последните дни се проведоха над 70 общи събрания на съдилищата и прокуратурите в цялата страна, където бяха издигнати кандидатите за членове на съвета от магистратската квота. Общото събрание на Софийската градска и на Софийската районна прокуратура излъчи заместник главните покурори Камен Ситнилски и Михаил Кожарев, както и заместник градският прокурор Сергей Стойчев.


Общото събрание на Софийския апелативен съд (САС), Специализирания наказателен съд и Апелативния спецсъд предложи съдиите Камен Иванов и Калин Калпакчиев. И двамата са от САС. Същият съд предложи и Вера Цветкова, но за нея бяха подадени най-малко гласове. Сред делегатите от трите съдилища бяха председателят на съда Веселин Пенгезов и бившият член на ВСС Нели Куцкова.


Едва трима от допусканите от закона седем кандидати излъчи общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС)и от 28-те окръжни административни съдилища в страната. Избрани бяха Бисерка Коцева, Галина Матейска и Аделина Ковачева - и трите от ВАС. Сред делегатите бе и председателят на ВАС Георги Колев.


Милка Итова, Ерик Василев, Владимир Вълков и Величка Цанова са предложенията на общото събрание на Софийския районен и Софийския градски съд (СГС). Цанова е жестоко обидена на сегашния ВСС, който предпочете да назначи за председател на столичния съд семейната приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов Владимира Янева. След като оспори избора на Янева по съдебен ред пред ВАС и изгуби това дело, Цанова изпрати жалба и до Съда за защита на човешките права в Страсбург.

Facebook logo
Бъдете с нас и във