Параграф22 Daily

§22 Анализи

Пускаме украинци с фирми, които имат оборот от 500 000 лева

Завишава се контрола от страна на ДАНС при прием на бежанци

Кабинетът затяга мерките по прием и установяване на бежанци на територията на страна и засилва контролът, упражняван от Държавна агенция" Национална сигурност" (ДАНС) в процедурите. Една от тях е въвеждане на изискване за представяне на документи за годишен оборот най-малко на 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от две години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в България. За целта правителството е подготвило проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. 

Мерките очевидно са предназначени да потушат истерията около украинските бежанци и тяхното преместване от черноморските ни хотели във вътрешността на страната. Както е известно от началото на войната в Украйна в България са пристигнали почти 300 000 украинци, като от тях временна закрила и подслон у нас са получили над 110 000 души.

В края на май правителството втвърди тона към бежанците, като ги обвини че имат претенции къде ще отседнат., след което вицепремиерът Калина Константинова обяви, че се прекратява интеграционния план за разселване на бежанци във вътрешността на страната. В тази връзка всички украински бежанци, които са в хотелите на морето и на този етап твърдят, че няма къде да отидат, ще бъдат

временно настанени в буферните центрове в Сарафово и Елхово.

Логично дойде ред и на новата законотворческа стъпка, която ще въведе по-строги правила в процедурата по прием и установяване на бежанци у нас. Както сочат авторите на проекта, причините, които налагат приемането на Закон за изменение и допълнение на Закон за чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ) са свързани с "констатирана необходимост от подобряване на взаимодействието на между компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на разрешения за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“, разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“, разрешения за лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване и разрешения за пребиваване на сезонни работници".

Според кабинета, проверките от страна на ДАНС по регистрирани заявления за издаване на дългосрочни визи са очертали постоянна тенденция за увеличаване на заявленията. В тази връзка  е необходимо

повишаване на контрола, свързан със защита на националната сигурност,

се посочва в мотивите към проекта.

Новите правила целят оптимизиране на взаимодействието между Агенцията по заетостта от една страна и компетентните структури на МВР, ангажирани в процеса по издаване на горепосочените разрешения за пребиваване и работа. Освен това се намалява се и срокът, в който ДАНС изпраща писмено становище в дирекция „Миграция“, когато заявлението е подадено от работодател за чужденец, намиращ се извън територията на Република България.

Съгласно действащото законодателство съществува възможност след съгласуването на виза „D“ чужденецът да влезе в страната още на следващия ден и да представи допълнително необходимите документи (виза и медицинска застраховка). В такъв случай дирекция „Миграция“ е задължена да се произнесе по преписката в 3-дневен срок, което би било проблем, ако

ДАНС не е изпратила становището си в... 10-дневен срок.  

 Както е известно, агенцията осъществява контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в страната, като дава становища по молби за издаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи. Това означава, че агенцията вече се е произнесла по допускането на съответния гражданин на трета страна на територията на Република България, който кандидатства за пребиваване, в процедурата по издаване на виза „D“.

С проекта се предлага въвеждане на нови условия за разрешаване на пребиваване на това основание, свързани с представяне на документи относно

годишен оборот най-малко на 500 000 лв.

или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от 2 години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в Република България.

Предвижда се също и разрешение за пребиваване на това основание да могат да получат до двама представители. Това е обусловено от събраните до момента данни, според които досега е съществувала възможност за привидно легална миграция и пребиваване в страната на основание „търговски представител“. Това няма нищо общо с желаните икономически ефекти от прилагането на закона, но се създава възможност за влизане на територията на страната на лица с рисков профил, се посочва още в мотивите към проекта.

 


Хаваладари срещу глобалната финансова система

ДАНС вече има опит от нерегламентирани финансови действия на бежанци, озовали се в Европа по време на кризата в Сирия. В разгара на бежанската вълна агентите засякоха съмнителни операции, свързани с бежанци от Сирия, Иран и Афганистан у нас. Агентите установили, че преводите се получават в едни и същи дни от различни локации. Предполага се, че в една част от случаите става въпрос за сетълмент (окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес), който се извършва във връзка с изградени схеми от типа хавала.

Хавала (от арабски език - трансфер) е неформална мрежа за превод на пари, действаща паралелно с глобалната финансова система. Преводът на средства се осъществява чрез посредници (т. нар. хаваладари), без реално обаче да се извършва физическо прехвърляне на пари.

Системата действа по следния начин - клиентът се свързва с доверен хаваладар и му дава определена сума, която да бъде предадена на даден получател, най-често зад граница.

При сделката клиентът получава идентификационен код (дума, поредица от цифри или жест), който съобщава на лицето, за което са предназначени парите.

Срещу малка такса хаваладарът се свързва със свой местен колега във въпросната държава или град, дава му указания за сумата и за получателя и поема ангажимент да уреди дълга на по-късен етап.

Местният посредник изплаща парите без никакви формалности, стига получателят да му каже правилния код или знак.

Хавала е базирана върху пълно доверие между посредниците, които печелят или от таксата, която взимат за услугите си, или от разликата при прехвърлянето на парите в местна валута.

Предполага се, че общият обем на средствата, прехвърляни чрез мрежата от хаваладари по цял свят, е между 100 млрд. и 300 млрд. долара годишно.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във